Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print
HERKULES RENSER
KONG AUGIAS' STALDE


Herkules’ lærer vidste, at da Herkules nu havde tændt sin egen lampe, var tiden inde til at han skulle bringe lys til andre, så han kontaktede Herkules og sagde:

- 11 gange har hjulet drejet rundt, og nu står du lige foran porten. I så lang tid forfulgte du det lys, der først flygtigt blussede op ind imellem, for derefter at vokse til et stabilt fyrtårnslys og nu skinner for dig som en strålende sol. Vend ryggen til det strålende lys. Gå den anden vej. Gå tilbage til dem, som kun oplever lyset i flygtige glimt, og hjælp dem med at få deres lys til at vokse. Gå til Kong Augias, hvis rige skal renses for gammel ondskab.

Herkules gik gennem den elvte port for at lede efter Augias.

Da han nærmede sig Augias’ rige mødtes han af en forfærdelig stank, som gjorde ham svag og sårbar. Han fik at vide, at Kong Augias i 30 år ikke havde fjernet møget fra kvæget i de kongelige stalde. Også græsgangene var så fulde af møg, at ingen afgrøder kunne vokse. Som følge heraf var landet hjemsøgt af en tilintetgørende pest, der tog masser af menneskeliv.

Herkules gik til slottet og spurgte efter Augias. Da Augias hørte at han ville rense de stinkende stalde, udtrykte han sin mistro og mistillid.

- Du siger, at du vil udføre denne kæmpeopgave uden at få noget for det, sagde han mistænksomt.

- Jeg tror ikke på den slags praleri. Du har helt sikkert en listig plan om at tage min trone fra mig. Jeg har aldrig hørt om mennesker, der gør sådan noget uden at få noget til gengæld. Men selvfølgelig byder jeg ethvert fjols, som vil hjælpe, velkommen. Men vi må slå en handel af, ellers griner man af den latterlige konge. Hvis du på en eneste dag kan udføre det du har lovet, vil en tiendedel af mit kvæg blive dit. Men hvis du ikke kan, så er dit liv og lykke i mine hænder. Jeg tror selvfølgelig ikke, du kan leve op til dit praleri, men det, men prøv du bare!

Herkules forlod kongen og gik gennem de pestramte områder. Han så en vogn læsset med døde, pestens ofre.

Han fik også øje på de to floder, Alpheus og Peneus, der flød stille af sted. Da han stod på den enes bred, kom løsningen på problemet i et lynglimt til ham.

Han knoklede af alle kræfter. Det var hårdt, men det lykkedes ham at få disse floder til at løbe en anden vej, end de før havde gjort. Han fik dem til at løbe ind gennem Augias’ stalde, gennem det gamle indgroede snavs. Vandet strømmede og tog det gamle snavs med sig. Stanken forsvandt. På en eneste dag løste Herkules opgaven.

Han gik glad til kongen, men Kong Augias skulede til ham.

- Du har snydt, skreg han i raseri. Floderne gjorde arbejdet, det gjorde du ikke. Det var en list for at du kunne tage mit kvæg fra mig, et angreb på min trone. Du får ingen belønning. Gå tilbage, hvor du kom fra, før jeg skiller dit hoved fra kroppen.

Den rasende konge forviste Herkules og sagde til ham, at han aldrig mere skulle sætte sin fod i hans rige. Det ville blive hans død.

Herkules havde løst opgaven, og menneske- og gudesønnen gik tilbage, hvor han kom fra.

- Du er blevet en verdenstjener, sagde læreren, da Herkules kom tilbage.

- Du er kommet videre ved at gå tilbage og er kommet til Lysets Hus ad en anden vej. Du har brugt dit lys, så at andres lys kan komme til at skinne. Det elvte arbejdes juvel er din for altid.
Link til:
Daglig meditation i Vandbærerens tegn
Fuldmånemeditation i Vandbærerens tegn

Retur