Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintFISKENE - PISCES 2014

af Anne Sommer


Fiskene - Pisces
Pisces er et bevægeligt vandtegn, der udtrykker følsomhed og usikkerhed, smidighed og balance, fred og harmoni, og vandelementet understreger de sansende, fantasifulde og kærlige egenskaber. Neptun er den eksoteriske hersker i Pisces, og den kan gøre den almindelige fisk forvirret og sentimental med trang til det mystiske og med anlæg for det meditative. Men jo flere intuitive glimt vi får, jo bedre kan vi erkende illusionernes verden, og derved vokser også vores medfølelse, intuition og hengivenhed. Den gamle hersker i Pisces, Jupiter inspirerer os til religiøsitet, kærlighed og udvidelse af vor bevidsthed, mens Pluto, den esoteriske hersker kan give os en kolossal åndelig viljestyrke og kraft.

Pluto er forvandlingens planet, og i Pisces bringes tingene til afslutning. Det gamle må dø, for at det nye kan komme til. Personligheden må dø eller forvandles, før sjælen kan styre, og sjælen må forvandles, for at ånden, monaden, kan styre. Fra et højere perspektiv viser Pluto det pres og den spænding af fokuseret, ubevægelig vilje, som den avancerede discipels udvikling kræver.

I den græske myte stod Herkules over for at fuldføre sin 12. opgave i Pisces, og derved opnåede han fuldkommenhed som menneske. Hans store psykiske evner blev gennemstrømmet af høj åndelig kraft og kærlighed, og derfor kunne han blive en verdensfrelser.

Pisces symbol
Symbolet for Pisces er to fisk der svømmer i hver sin retning, men forbundet med et bånd eller en tråd. På stjernehimlen 'svømmer' den første fisk lodret opad, og den illustrerer sjælen, der har forladt vandet og søger op mod ånden. 'Nede i vandet' ser vi den anden fisk, personligheden, som svømmer vandret hen over havbunden. De to fisk synes adskilte, men de er dog evigt forbundne. Det er Plutos rolle, som den esoteriske hersker i Pisces, at 'klippe' eller destruere båndet, eller det der forhindrer opnåelse af guddommelighed. Esoterisk kan tråden betragtes som den uforanderlige livslinje kendt som Sutratma, antahkarana eller regnbuebroen. Den bygges i forbindelse med den menneskelige udvikling, hvor åndelig og materiel bevidsthed blandes til en ultimativ realitet, hvilket også er Pisces højeste mål.Pisces' modsætning - Virgo
Pisces' polare modsætning er Virgo - Jomfruen, der forbinder 'den lille fisk' menneskeheden med den 'store fisk', Kristus. Virgo forbinder det analytiske sind med intuitionen, og den synlige verden med den usynlige. Neptuns astrologiske symbol er den hellige treenighed, Shiva - Vishnu - Brahma - i manifestation, mens den hellige fødsel i Virgo er en jordisk kopi af det samme princip.

Strålerne
Strålerne relateret til Pisces er 1. stråle, 2. stråle og 6. stråle, og de er også de tre primære stråler for Herkules, Buddha og Kristus. Pisces udtrykker 2. stråle og 6. stråle via sine ortodokse herskere Jupiter og Neptun, og 1. stråle udtrykkes via dens sjæls- og kosmiske hersker, Pluto.

Fiskenes tidsalder, som vi er på vej ud af, har været meget påvirket af 6. stråle, der står for hengivenhed og idealisme, men også for fanatisme. Det har været kristendommens tidsalder, hvor vi har fokuseret vor hengivenhed på vort eget personlige ideal, som vi har søgt at påtvinge andre. Vi har haft en teoretisk viden om kærlighed, som vi stort set ikke har evnet at leve i praksis. Dette vil ske i Vandbærerens tidsalder, hvor vi vil lære at leve som sjæle, hvor følelserne er holdt op med at styre.

Det hellige feminine
Virgo (Jomfruen), Cancer (Krebsen) og Pisces (Fiskene) er alle repræsentanter for det feminine aspekt. Det hellige feminine, der repræsenterer det universelle moderskab, Den hellige Moder, Moder Jord og det indre guddommelig selv - udtrykker de guddommelige kvaliteter af ubetinget kærlighed og medfølelse, visdom og skønhed, venlighed og tålmodighed, accept og tilgivelse, samt intuition og healing. Fortidige patriarkalske modeller af religion har længe undertrygt de feminine principper, og nedgjort det til fangenskab og slaveri, hvilket også er nogle af Pisces temaer. Den ny æra med Neptun i Pisces vil arbejde på at lovprise og genoprette det hellige feminine princip til dets naturlige position i den guddommelige matrix. På den måde vil vi alle komme til at lære at alt er guddommeligt, og at det spirituelle liv inkluder både den materielle og den ikke-materielle dimension.Neptun i Pisces 2011-2026
Neptun vil være i Pisces i femten år. Når Neptun skifter tegn er det en vigtig milepæl, især fordi den går ind i tegnet for dens naturlige lederskab. Neptun i Pisces vil introducere verden til oplysning og befrielse. Menneskeheden vil lære at navigere i det nye omskiftelige liv med større lethed og opdage dybe og skjulte skatte på vejen.

Uranus - Pluto kvadraten er det støjende sammenstød mellem himmel og jord, en flammende dans mellem krone og base centrene, mellem ånd og materie og mellem regeringer og befolkning, hvilket ses tydeligt i verden i dag. Neptuns indgang i Pisces tilføjer en understrøm af større sensitivitet, en dyb følelse af forbundenhed og enhed, og også en forstærket aktivitet i Moder Jord, som svar på verdens behov.

I de næste par år vil Neptun i Pisces blødgøre de hårde kanter af kriser og ændringer, som kommer fra kvadraten mellem Uranus og Putto ved at bringe mennesker sammen for at de gensidigt kan støtte hinanden og udfordre den gamle orden på forskellige måder. Med Saturns indgang i Skorpionen sidste efterår bragte aspektet (trigonen) til Neptun i Pisces inspirerende visioner og konstruktive løsninger på problemer, som menneskeheden bliver tvunget til at møde.

Neptuns natur vil udtrykke sig ubegrænset ved sin transit gennem Pisces, og det vil uden tvivl blive en udfordrende og spændende oplevelse for os alle. Det vil kræve talentfuld navigation. Som Havet vil Neptun i Pisces repræsentere energier, som er udenfor vor kontrol, og som ikke kan tæmmes eller indeholdes, men som vi kan arbejde med kreativt. Hvis vi kan hæve os op over det kaos, der kommer fra vores følelser, vil vi erkende: At vi er vore brødre - og de er os!

"En anden verden er ikke kun mulig, hun er på vej. På en stille dag, kan jeg hører hende ånde."
(Arundhati Roy)

Link til:
Symbolet for Fiskene
Fiskene - Pisces 2015
Fuldmånemeditation i Fiskenes tegn
Herkules i Fiskenes tegn
Daglig meditation i Fiskenes tegn

Tilbage