Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintTILGIVELSESUGEN 2014


“"Et hjerte, som tilgiver en uretfærdighed, er som en østers, Der med en perle heler et sår i sin skal." Jean Paul Richter ”

Sophias Rose indbyder dig til at deltage i Tilgivelsesugen 2014. Hvis du ikke kan deltage, så benyt meget gerne materialet på andre tidspunkter af året. Det vil kun være godt, hvis tilgivelse kommer til at fylde mere i menneskehedens fælles bevidsthed.

At tilgive og at bede om tilgivelse er ikke let. Men kunsten at tilgive udvikles som alle åndelige evner gennem vedholdenhed og seriøse bestræbelser.

Desmond Tutu har sagt: "Der er ingen fremtid uden tilgivelse", og han har ganske ret. Vi skal lære at tilgive, også selv om vi oplever det, der gøres imod os som sårende eller uretfærdigt. Det er udelukkende os selv, der holder fast i det, der skaber lidelsen i os. Hvis vi reagerer med vrede, går det mest ud over os selv.

Man kan reagere på to måder hvis man bliver bidt af en slange. Den ene er i frygt, vrede og hævn at forfølge slangen og dræbe den. Den anden er at skynde sig at få giften ud af sit system.
Hvilken måde er den bedste?
Hvis man får giften ud af sit system, overlever man sandsynligvis, men hvis man jager slangen for at dræbe den, så får man måske nok slået den ihjel, men ikke fjernet giften og man dør.

Tilgivelse er ensbetydende med, at smerten fjernes fra hukommelsen, og at man er villig til at slippe den uden at kræve hævn eller noget til gengæld for at slippe den. Tilgivelse foregår inde i en selv. Det er at give slip på alt det, der forårsager lidelse.

Når man tilgiver en person, som har krænket en, er det en selv, der får mest ud af det, fordi man slipper de følelser af uretfærdighed, vrede og sårethed, som spærrer en inde i disse ødelæggende følelser og tanker og binder en til krænkeren. 'Energi følger tanke'.

Gennem tilgivelse befrier vi os selv og vores bror, så begge kan gå fremad mod større fuldkommenhed

Ved at tilgive sætter man sig selv fri, men krænkeren skal jo stadig leve med sin karma og afvikle den, selv om man har tilgivet ham/hende. Ved at tilgive opnår man frihed, fordi man ikke mere er knyttet til den krænkende person. Man kan sige, at indtil man tilgiver, har den anden magt over en, og man er følelses- og tankemæssigt forbundet med det menneske, som man allermest af alle ønsker at være fri af.

Ved at tilgive, bliver vi tilgivet. Ved at sætte fri, bliver vi fri.
Ved at holde fast, mister vi. Ved at give slip, vinder vi.
Tilgivelse er at ofre. Tilgivelse er kærlighed.
Tilgivelse er Kristi vej. Tilgivelse er sjælens natur.

CITATER OM TILGIVELSE


Mennesket beder om tilgivelse, men evner ikke at ændre sin levemåde.
Mennesket jamrer over sin skæbne, men giver ikke afkald på en eneste af de vaner, der er årsag til dets triste tilstand.
Det har ingen mening at bede om tilgivelse, hvis der ikke samtidig sker en livsændring.

Helena Roerich i AUM


At fejle er menneskeligt, at tilgive er guddommeligt.
Alexander Pope


Beslut at tilgive
Vrede er negativ,
Vrede er giftig
Vrede fortærer
Og æder selvet op.

Tilgiv som den første.
Smil og tag det første skridt
Og du vil se glæden blomstre
På din brors og søsters ansigt.

Vær altid den første.

Vent ikke på at andre tilgi'r
For ved at tilgive
Bliver du skæbnens
Herre, livsskaber
Og mirakelmager.

At tilgive er den højeste,
Den skønneste form for kærlighed

Til gengæld høster du usigelig fred og glæde.
Robert Muller


Tilgivelse er for alle dem, som er klar til at yde det nødvendige stykke arbejde,
Som har beslutsomhed og frem for alt den gode vilje
Til at praktisere tilgivelsen
Dagligt, gavmildt og respektfuldt
Med forståelse for de nære omgivelser
Og derved umærkeligt tilskynde andre til det samme.


"Den svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er den stærkes kendetegn."
Mahatma Ghandi
TILGIVELSESUGEN 09 - 15. februar 2014

FORSLAG & TEKNIK

D. 09. feb.  Tilgiv levende medlemmer af din familie

D. 10. feb.  Tilgiv venner og bekendte

D. 11. feb.  Tilgiv kolleger på arbejdspladsen

D. 12. feb.  Tilgiv på tværs af lokale og internationale politiske skel

D. 13. feb.  Tilgiv på tværs af religiøse, ideologiske og racemæssige skel

D. 14. feb.  Tilgiv afdøde personer som tilhørte en af de ovennævnte grupper

D. 15. feb.  Har du været i stand til betingelsesløst at give dig selv til andre, ved at slippe dem og således "tilgive" dig selv?
FORSLAG TIL 'TILGIVELSESMEDITATION'

a) Indled meditationsarbejdet som du plejer; sig derefter mentalt til dig selv:

"Må jeg sammen med alle mennesker overalt respondere på universets grundtone og give mig selv til andre."


b) Visualisering:

1. Forestil dig et passende sted (værelse, have el.lign.) med en atmosfære af harmoni og fred, afskærmet mod enhver forstyrrelse.

2. Forestil dig at den pågældende person eller gruppe, som du er vred på/ønsker at tilgive, langsomt nærmer sig dig.

3. Mens afstanden mellem jer mindskes, forestil dig da, at du selv går frem indtil I er tæt nok på hinanden til, at du kan udføre den gestus, som for dig symboliserer tilgivelse. Bestræb dig på, i så høj grad som det kan lade sig gøre, at få øjenkontakt med personen. Mens kontakten fastholdes, oplev da at en varm healende energi flyder fra dine øjne ind i den andens øjne. En kort, fastholdt kontakt er at foretrække frem for en længere ukoncentreret kontakt, der tenderer imod åndsfraværelse.

4. Slip blidt din tidligere modstander, nu ven og åndsfælle.


c) Fasthold et intenst øjeblik af årvågen stilhed.


d) Sig i tankerne:

"Lad lysets kræfter bringe oplysning til menneskeheden;
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden;
Må mennesker af god vilje overalt mødes i en ånd af samarbejde;
MÅ TILGIVELSE VÆRE GRUNDTONEN FOR ALLE MENNESKER I DENNE TID;
Lad kraft forstærke de stores anstrengelser.
Lad det ske og hjælp mig med at udføre min del."

OM OM OM

(Trin 2 og 3 gentages hvis der er flere at tilgive på den samme dag.)FORBEREDELSE TIL TILGIVELSEUGEN: 01. - 08. februar 2014

1. Størst mulig ærlighed er afgørende i hele perioden.

2. Spørg dig selv om du virkelig føler en indre trang til at deltage i dette arbejde for den gode vilje.

3. Er du forberedt på at stå ansigt til ansigt med nogle ikke så smigrende sandheder om dig selv for dette arbejdes skyld?

4. Du kommer måske til at ’grave dybt’ for at afdække dine krænkelser. Vi er meget gode til at fortrænge! Husk det er personligheden, som bliver såret og krænket og dækker sig ind, ikke sjælen.

5. Beslut dig for hvilke personer og/eller grupper i hver af de første 6 kategorier 'du vil give til'. Hvis der er mere end èn, gentages meditationsproceduren så mange gange der er brug for på den bestemte dag, eller den bruges på dage, hvor kategorierne ikke er relevante for dig. Tag også i betragtning, at en omhyggelig, fordomsfri selvransagelse kan afsløre det tilrådelige i at praktisere tilgivelse i tilfælde, hvor krænkelsen ubevidst er overført til tredje part, dvs. at du måske vil være i stand til at tilgive krænkelsen, hvis den er gået ud over dig selv, men ikke hvis den er gået ud over en anden eller andre.

6. Vær metodisk og arbejd disciplineret. Lav på forhånd en liste med navnene på dem, der "skal gives til", så du kan bruge al din tid på selve arbejdet.

7. Hvornår på dagen vil du udføre Tilgivelsesmeditationen? Valget er dit. Hvis du i forvejen har en fast daglig meditationsrutine, vil det nok være godt i TILGIVELSESUGEN at finde ekstra tid til dette arbejde. Vi foreslår, at du praktiserer det hver dag uden at springe over.

UDFØR DIT MEDITATIONSARBEJDE HELE UGEN IGENNEM OG FØR DEREFTER DINE NYE HOLDNINGER UD I LIVET VED AT LEVE DEM.
Tilbage