Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintVANDBÆREREN - AQUARIUS 2014

af Anne Sommer


Herkules og udrensning af Kong Augias' stalde
I den græske myte bliver Herkules i Vandbæreren stillet over for sin 11. prøve: At rense den mægtige kong Augias' stalde. Staldene indeholder 3000 stk. kvæg og er ikke blevet renset i 30 år, og Herkules tilbyder at rense dem uden belønning. Kongen er mistænksom over for en, der vil tjene uden belønning. Men han slår dog en handel af: Hvis Herkules på en dag kan rense de stinkende stalde, skal han få en tiendedel af kongens store kvægflok. Hvis det mislykkes, råder kongen over Herkules' liv og skæbne.

Arbejdet er egentligt simpelt nok, bortset fra dets omfang. Staldene er enorme, og arbejdet er så omfattende, at et menneske ikke vil kunne udføre det i et liv. Men Herkules finder på en snedig strategi. Han leder simpelthen to floder Alpheus og Peneus gennem staldene og får dermed skyllet alt skidtet ud på en dag. Da arbejdet er udført, vender Herkules tilbage til kongen for at få sin belønning, men kongen nægter at betale. Han mener, at han er blevet narret, det er jo floderne, der har gjort arbejdet, og ikke Herkules. Herkules får ingen belønning!

Vandbæreren - Aquarius
De to floder Alpheus og Peneus kan sammenlignes med symbolet for Aquarius, som er to vandrette bølgede streger. Aquarius er også kendt som Vandbæreren, og et andet symbol viser en mand som hælder, hvad der synes at være vand ud af en urne. Vandbæreren er dog et lufttegn, og symbolet for tegnet kan synes modsigende - så hvad er dette vand?Manden i Aquarius-symbolet hælder noget, der ligner vand, ud, men det er mere symbolsk end bogstaveligt, for det vand, han frigiver er kundskabens vand (æterens vand) og livets vand. Herkules vil have staldene væk, for alt, der adskiller, skal fjernes og erstattes af enhed. Et af Aquarius menneskers almindelige karaktertræk er ønsket om at dele hvad de ved - at øse af kundskabens vand, og den største tilfredsstillelse for dette tegn er, hvis den information de deler er enestående eller overraskende og hjælper til at udvide modtagerens opfattelse eller forståelse af virkeligheden. Aquarius opmuntrer os til større individualitet og autenticitet og hjælper os til at forstå, hvor fuldstændigt vi alle er forbundet. Det lyder som et paradoks, og det er, hvad vi ofte kan forvente med Aquarius.

Aquarius er et fast tegn, og det kræver tålmodighed, selvtillid, udholdenhed og styrke for at Herkules kan udføre arbejdet i staldene. Luft-elementet giver ham det store overblik, og han erkender og opfatter i helheder. Den eksoteriske hersker Uranus stimulerer til at føle en ubændig frihedstrang, en længsel mod nye horisonter og en trang til at finde sig selv. Men den gamle hersker Saturn bringer også lidelse, smerte og prøvelser. Herkules får ingen anerkendelse for sin dåd. Ingen roser ham, ingen har ondt af ham, skønt han gennemgår megen lidelse, men det styrker ham åndeligt, og gør ham endnu mere uselvisk. Jupiter er den esoteriske hersker, der inspirer til de store vidder og til en vældig kærlighed og visdom.

Når mennesker har udviklet Aquarius egenskaberne, opnår de universel gruppebevidsthed, en altomfattende kærlighed, evnen til syntese, og de kan koordinere deres intuitionslegeme. Livet bliver da en manifestation af det 11. bud: Elsker hverandre! Da er mennesket den sande uselviske verdenstjener, livets vand, som udgydes for tørstende mennesker.

Vandbæreren - 2014
Vi rider på en stærk bølge af Aquarius energi, en bølge som begyndte ved nymånen i Aquarius og Solens og Mars' konjunktion i sidste måned. Aquarius er tegnet for progressiv tænkning, uafhængighed, idealisme og oprør. Som gruppe eller individ foretager vi nu forandringer, som tillader os at leve mere autentisk, fri af de indre mønstre og eksterne strukturer, der har hæmmet vor mulighed for at udtrykke vort selv og den fulde legemliggørelse af vor sjæls essens. En bølge af accelereret vækst og forandring vil tage os hele vejen gennem Vandbærer - Leo fuldmånen den 15. februar 2014.

Nymånen i Aquarius den 30. januar, hvor solen og månen stod tæt på hinanden, indikerede, at noget blev afsluttet og noget nyt begyndte. Den havde også et tema om at "bringe viden nedad" til et andet plan. I stille øjeblikke, modtager vi inspiration og vejledning, og der er et stort behov for at stole på, at disse impulser vil skabe udvikling og nye muligheder, der kan ændre vort liv. For at have fordel af denne mulighed er det vigtigt at forblive åben, vi skal ikke primært være afhængige af ydre omstændigheder og traditioner. Der er en kreativ energi inden i os, en energi, som bliver tappet eller får mulighed for at flyde ind i den mentale bevidsthed og flyde ud i de forhåndenværende former. Nymånen er en tid for ny begyndelse og dens tema vil kulminere ved fuldmånen i Aquarius.

Planetariske indflydelser
Planeternes indflydelser synes at samle sig dagen efter nymånen. To af planeterne i det igangværende Kardinale Storkors, Pluto og Jupiter er i opposition, og det er den anden af tre oppositioner disse to planeter vil forme i dette årti. Den første var den 7. august 2013 og den sidste vil være den 20. april 2014. Dette aspekt vil have en meget stærk effekt og vil starte en udredningsfase.

Merkur går nu ind i Pisces, og den er en god support til vor tankeproces og en generel support til kreativ inspiration og meditative aktiviteter. Efter at have været retrograd siden 21. december begynder Venus nu at gå direkte, og da den er meget tæt på Pluto-Jupiter oppositionen fuldender den udredningsfasen. Denne nærhed til storkorsets planeter fortæller os at den sidste måned har spillet en vital rolle i forhold til at forberede os til ændringer af de områder af livet, som styres af Venus. Hvordan har denne tid fået os til at revidere vort syn på relationer, finanser eller æstetik? Hvad ønsker vi at bevare, og hvad har vi allerede udrenset i vort liv? Hvor vil vi være parat til at finde en ny balance for at gå fremad?

I begyndelsen af august sidste år var der nogle lignende temaer, som handlede om at rive gamle strukturer ned (Pluto i Capricorn), og følelsen af sårbarhed midt i de store forandringer (Jupiter i Cancer). Oppositionen mellem disse to planeter fortæller os, at vi har at gøre med stærke polariteter. - Bulldozeren er parat til at rive en historisk, men gammeldags bygning ned, men foran verandaen står de oprindelige beboere, et gammelt ægtepar med deres gamle hund. De prøver at appellere til de nye magthaveres sympati, så at de ikke ødelægger dette vigtige vartegn! -

Denne Pluto-Jupiter opposition repræsenterer netop sådan en kamp, og den blindgyde vi kan føle, at vi befinder os i, når vi skal vælge mellem ekstremer. Dog siges løsningen til oppositioner at findes i et balancepunkt i midten, som inkluderer det bedste fra begge alternativer og derved finder en tredje vej frem - 'den gyldne middelvej'.

Link til:
Fuldmånemeditation i Vandbærerens tegn
Herkules i Vandbærerens tegn
Daglig meditation i Vandbærerens tegnTilbage


louis vuitton outlet michael kors outlet foamposites for sale louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans kate spade outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet cheap jordans foamposites for sale jordans for women coach outlet online louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet new jordans coach outlet online louis vuitton outlet foamposites for sale history of jordan 6s louis vuitton outlet beats by dre solo louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 3s sport blue 3s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet foamposites for sale sport blue 6s history of jordan 6s Louis Vuitton Outlet cheap air jordans concord 11s sac louis vuitton jordan 6 history of jordan foamposites black suede louis vuitton outlet jordans for sale