Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintFISKENE - PISCES 2015

af Anne Sommer


Vinteren er ved at være slut, og foråret nærmer sig. Vi går mod lysere tider, og lige som sjælen symbolsk fødes på ny i Vædderens tegn, dør den symbolsk i Fiskenes tegn – eller den forlader det smertefulde jordiske plan – for at gå ind i Fiskenes forstående, ydmyge og mystiske bevidsthed. Når sjælen når Fiskenes stadium i sin udvikling, begynder den vagt at fatte hemmeligheden ved Tid - som et evigt NU! Den er i stand til (i forskellige grader) at se fortiden, nutiden og fremtiden som et. Dette er sjælens tredje og endelige udflugt i det sensitive vandelement, og den sidste erfaring i de bevægelige, feminine, negative og natlige energier.

Når sjælen har nået Fiskenes stadium, har den på sin lange rejse gennem kærlighedens mysterier opnået spirituel indsigt og oplysning. Hvis den ikke har gjort det, må den vende tilbage til bestemte tegn for at lære de vibratoriske erfaringer, som den skøjtede for let hen over i tidligere inkarnationer. Hver tilbagevenden bringer en ny sårbarhed, og et nyt indre presserende behov for at mestre tegnets udfordringer. Nogle højt udviklede sjæle vil naturligvis efter at have nået til Fiskenes stadium vælge at vende tilbage til jorden for at redde dem, der stadig 'kæmper i mørket'. Sjælens opgave på fiskestadiet er at blive verdensfrelser.

Fiskenes nøgleord er:
Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg.Fiskene - Pisces' symbol
I Fiskene - Pisces har mændene og kvinderne passeret gennem alle tolv tegn - 'tolv stadier af indvielse', og mange har måttet gentage tegnene mange hundrede gang for at opnå de nødvendige erfaringer. Af alle de tolv tegn er Fiskene det vanskeligste tegn at forstå og mestre, og sådan en præstation opnås sjældent første gang rundt på livets hjul, det kræver intense ønsker og en stærk vilje, og Fiskene er derfor ofte 'gamle sjæle'. De er indbegrebet af spirituel ynde og nåde, men de 'svømmer i farlige vande', for Fiskene lever i to verdener, de oplever på samme tid himmel og helvede. Dette ses i Fiskenes symbol, hvor en fisk svømmer nede på bunden af havet, og den anden fisk søger opad mod lyset!

Neptun
Med den hemmelige visdom fra Fiskenes herskende planet, Neptun, ved Fiskene at sorg og uskønhed ikke er en del af Guds Plan. Den har set glimt af sandhedens skønhed og glansen af mystiske vibrationer, og det giver den en trang til at trække sig tilbage fra jordens negative vibrationer og til at undgå konfrontationer og spændinger.

Fiskene er det sidste tegn i dyrekredsen, tegnet for afslutning og død, man går symbolsk igennem døden, det menneskelige selvcentrerede egos gradvise død. Sjælens evne til at tilgive vokser, den bliver bedre til at forstå dens sande relationer til andre mennesker, og sjælen fastslår: ”Jeg tror”!

"Fiskene tager fra alle"
For at forstå kærlighedens fulde glans og sandhed kan sjælen, hvis den vælger det - kalde på Vædderens uskyldighed, Tyrens tålmodighed, Tvillingernes erkendelse, Krebsens opfattelsesevne, Løvens ædelmodighed, Jomfruens skelneevne, Vægtens dømmekraft, Skorpionens penetrering, Skyttens ærlighed, Stenbukkens visdom og Vandbærerens humanisme, og ”Fiskene tager fra alle”! Men nogle gange hjælper alle disse fragmenter af hemmelig viden og talenter ikke, de forvirrer kun sjælen, og får den til at tage en lettere vej - med passivitet og manglende modstand.

Fiskenes positive kvaliteter
Fiskenes positive kvaliteter er ydmyghed, medfølelse, sensitivitet, spirituel viden, psykisk opfattelsesevne, filosofisk indsigt og healende potentiale.

Kærlighed
Fiskene længes efter den eneste ene, der kan gøre den hel, men den gådefulde og mystiske Neptun tester dens sjæl med forskellige fristelser. Fiskene gør sine sensuelle og romantiske erfaringer blot for at opdage, at den bliver overdådigt belønnet, når den ikke forsøger at undgå kærlighedens smerte. Den ender da som mester i kærlighedens endelige mysterium og erfarer for første gange på sjælens rejse den sande lidenskab af foreningen af det trefoldige - sind, hjerte og ånd. Dette resulterer i den sjældne følelse af ekstase - Pisces ultimative fuldendelse af kærligheden, der i Vædderen for længe siden begyndte som et forårs løfte om et mirakel!Jupiter og Neptun - Stråle 2 og Stråle 6
Jupiter er sammen med Neptun de traditionelle herskere i Fiskenes tegn, og de transmitterer henholdsvis Stråle 2 for Kærlighed og Visdom og Stråle 6 for Idelisme og Hengivenhed. Det er de to stråler, der passerer gennem Fiskene, og giver tegnet dets store sensitivitet og mystiske natur. Jupiter er med sin brede og ekspansive bevidsthed, så uendelig som oceanernes horisont, og sin medfølelse og gavmildhed giver storsind og forståelse.Pluto – hersker over sjæl og ånd
Pluto er sjælens hersker i Fiskenes tegn, og den holder justits i underverden, som inkluderer alt det, der er ’under vandet’, alt, hvad der er skjult. Den arbejder usynligt og i hemmelighed i den personlige ’underverden’ på det ubevidste plan, og det er derfor, at den betragtes som den mest esoteriske planet. Pluto er herre over døden, og den er kendt under mange navne, Kali, Ødelæggeren etc. Det er sjæls herskeren i Fiskene, og det er den kraftfulde energi, der gør, at de to fisk kan slippe fri af det bånd, der binder dem sammen i materiens hav. Som det sidste stjernetegn, forbindes Fiskene med død og afslutning.

Pluto er ’magt’ aspektet af Stråle 1 for Vilje og Magt, og den 'klipper' båndet over, der binder tegnets to fisk sammen, og ved at destruere, skaber den enhed ud af dobbelthed. Plutos destruktive ’magt’ gør sjælen klar til en ny cyklus i Vædderens tegn.

2015
Efter så mange år domineret af den historiske spænding mellem Pluto og Uranus, kan vi måske begynde at ånde lettet op i 2015. Den sidste af syv kvadrater mellem disse planeter falder den 17. marts, og så håber vi, at det er overstået for denne gang – i hvertfald, hvis vi har gjort vores hjemmearbejde og givet slip på ’gamle mønstre’, der ikke er brug for mere. I 2015 kan man forestille sig, at det, efter de ekstreme forandringer, som Pluto og Uranus har fremkaldt, nu gælder om at bygge noget nyt op.

Som underverdenens hersker, forlanger Pluto ofte, at vi slipper noget, som vi har været bundet til, for at en ny og forbedret form kan skabes. Det er ikke fordi, at et eksisterende objekt, person eller situation er dårlig, men det er fordi vores bindinger på en eller anden måde har taget kontrollen over vores liv. Plutos ultimative mål er at give os magten tilbage. Nogle gange må vi, på vej til at opnå dette mål, først give slip på en attitude eller situation, som er blevet kilden til vores umyndiggørelse.

Da Pluto er i konjunktion med astroiden Ceres vil det være en værdifuld øvelse at stille os selv nogle spørgsmål:

• - Hvilke mål er jeg bundet til, som ikke længere hjælper mig, og er jeg parrat til at opgive dem?

• - Hvordan definerer jeg mit selvværd, og hvad betyder det, at fjerne alle ydre krav, for at have det godt med mig selv?

• - Hvordan vil det ændre mit liv, hvis jeg slipper frygten for at miste og erstatter den med erkendelsen af, at hver død følges af en fødsel, og hvert tab bliver erstattet af en gevinst?


Link til:
Symbolet for Fiskene
Fiskene - Pisces 2014
Fuldmånemeditation i Fiskenes tegn
Herkules i Fiskenes tegn
Daglig meditation i Fiskenes tegnTilbage til artikler