Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintASTROLOGISKE BETRAGTNINGER FOR 2015
Døren til en ny tidsalder

af Anne Sommer


Hvis der nogensinde har været det rette tidspunkt for at foretage livs ændrende beslutninger, så er det nu! Vi er på vej ind i opbygningsfasen af en betydningsfuld måne cyklus og en magtfuld og vigtig fuldmåne den 5. januar kl. 05.53.

Vi har måske besluttet vores nytårsforsætter, og ordet 'forsætter' leder specielt hen til de planetariske energier, som vi arbejder med i øjeblikket. Forsætter - er noget man sætter sig for, noget man beslutter, eller måske beslutter igen. Ordet be-slutning er en måde at takle et problem på, hvor der er en blanding af to eller flere løsninger, der leder til en af-slutning!

Vi tænker på at "sætte vor fod ned" og beslutte noget "en gang for alle", vi vil ændre et mønster, bryde en vane, eller forbedre vores liv på en eller anden måde. Når vi beslutter noget, skaber vi en ny form. Den kan måske ligne en tidligere version, eller den kan være helt forskellig fra noget, vi tidligere har skabt, men selv om vi synes at bruge de samme ingredienser, som vi brugte tidligere, bliver der skabt en ny form.

Vi kan erfare, at vi bruger nøjagtig den samme opskrift to gange, og dog bliver udfaldet forskelligt. Følsomhed, ydmyghed eller andre omstændigheder kan være forskellige, men vi er dem, der gør forskellen - vi bringer energien ind i den kreative proces!

Når vi forestiller os det nye år, og hvordan det kan blive forskelligt fra det foregående, kunne vi tænke på processen 'beslutning - afslutning', en form for alkymi, en tilsyneladende magisk styrke eller forvandlingsproces.

Så når vi planlægger vores nytårsforsætter, vil vi tænke på måder at definere os selv på, ikke kun i det ydre, men også indefra. Vi vil være nødt til igen at overveje gamle løsninger og etablerede former, der kom til udtryk, da vi var i en anden fase af vores udvikling. Nogle former vil være nødt til at blive modificeret og andre komplet forandret, men deres ultimative succes afhænger af, hvor godt de passer til de nye mere lysende visioner, som vi har nu for vores liv, både som individer og for menneskeheden.

Et af de spørgsmål vi kæmper med, når solen er i Stenbukkens tegn, er den rette brug af magt. Hvordan bruger vi denne magtfulde 1. stråle energi? Bruger vi dette tegns ambitioner, handlekraft og standhaftighed til at bestige materialismens bjerg eller til at opnå selvisk succes på andres bekostning? Eller kan vi forvandle denne selvrefererende energi til at bestige et andet bjerg ... bjerget af spirituel aspiration? Her tager vi alle disse kvaliteter og bruger dem til at løfte menneskeheden. Vi ser ikke på andre for at blive bekræftet i, hvem vi kan blive i vor egen indre autoritet, denne autoritet kommer af vores stærke forbindelse med sjælen. Lad os stræbe opad efter at leve vort liv som sjælen ... vor sande essens.

Pluto kvadrat Uranus
Det nye år spilder ikke tiden, allerede den første uge får vi den første bølge af transformations- energi. Solen danner en kvadrat til Uranus og en konjunktion med Pluto for derefter på fuldmånedagen at belyse fuldmånen - mandag, den 5. januar - en magtfuld tid for erkendelse og ændring.

Pluto og Uranus er de to planeter, som vi mest forbinder med transformation og gennembrud (eller sammenbrud), og de spiller den primære rolle i den første fuldmåne i 2015. Deres mål er at udvide vores erkendelse af nogle fundamentale problemområder og at give os mulighed for at komme i overensstemmelse med de ændringer, der flyder gennem vores liv.

Pluto er underverdenens gud og forventes at bringe problemer op til overfladen, eller sandheder, der har været skjult eller har været forbudt. Evnen til at forvandle energi er en af Plutos kvaliteter. Uranus kaldes sommetider guden for kaos og bringer pludselige og uventede hændelser. Disse to planeter har forårsaget mange af de vigtigste historiske ændringer.

Vi har i mange år været domineret af denne historiske spænding mellem Uranus og Pluto. Der er et stort oprørs- og frihedsbehov på den ene side og en stærk kontrol og magtudøvelse på den anden. Uranus vil have forandring, og Pluto er ligeglad med de menneskelige omkostninger. Den bedste måde at bruge dette aspekt på er at foretage en total renovering og oprydning af ens liv både fysisk og psykisk.

Det kan hjælpe os gennem denne kvadrats udfordringer, hvis vi fokuserer på de måder, hvorpå Pluto og Uranus prøver at hjælpe. Plutos ultimative mål er at hjælpe os til at opnå personlig bemyndigelse og en følelse af, hvad vores mål og mission er i livet. Trinene, der skal til, for at vi kan erkende dette mål, frembringer Pluto i mønstre fra vores underbevidsthed, mønstre, som har fået os til at føle os umyndiggjort, og derfor har gjort os ude af stand til at blive alt det, vi kan blive.

Ved slutningen af 2014 havde vi erfaret det eksakte aspekt seks gange. Enten var Pluto eller Uranus retrograd (gik tilbage) eller også gik de fremad. Det har efterladt os med et behov for at afbalancere løsningerne af fortidens problemer med et stort ønske om at springe ind i fremtiden.

Den 16. marts 2015 er datoen for den 7. og endelige eksakte kvadrat mellem Pluto og Uranus - og på den dato vil begge planeter være i fremadgående bevægelse. Med andre ord, alle systemer går fremad med fuld fart. Så er det også overstået for denne gang, og vi kan måske begynde at ånde lettede op. De ekstreme forandringer har fundet sted, og nu gælder det om at bygge op igen.

Jupiter opposition Mars
Tingene bliver livlige fra den allerførste dag i 2015 med en Jupiter-Mars opposition. Denne kombination af planetariske energier kan inspirere os til at handle i store linjer, især på områder hvor vi føler, at vi må kræve vor frihed og uafhængighed (Mars i Vandbæreren), eller hvis vi bestræber os på at opnå personlig opfyldelse, som har manglet i vort liv (Jupiter i Løven). Der er ikke megen takt forbundet med denne opposition, og med Mars (guden for krig) involveret, kan temperamentet hurtigt blusse op. Vi kan med fordel bruge denne energi for det gode, men vi bør også være opmærksomme på hvilke handlinger, der vil være de mest fordelagtige i det lange løb og ikke bare lade stå til eller reagere kortsigtet og følelsesmæssigt.

Saturn tegnskifte til Skytten
Den anden store forandring er, at Saturn har skiftet tegn. Den 23. december 2014 gik Saturn ind i Skytten efter 2 1/2 år i Skorpionens tegn. Med kun et lille "tilbagefald" i Skorpionen den 14. juni, vil den forsøge at få overblik over de praktiske og konkrete ting i livet. Det vil i begrænset omfang bringe ekspansion og optimisme.

Inden det kan ske, skal Saturn fra november 2015 til september 2016 passere en kvadrat til Neptun i Fiskene. Saturn er skæbne og autoriteter, og Neptun er sygdom, læger og hospitaler, for bare at nævnte nogle områder, men også sensitivitet og kreativitet. Men med Chiron på 6. hus spids er der også meget helingsenergi involveret. Denne kvadrat mellem Saturn og Neptun vil påvirke alle stjernetegn, og den kan føles som frustration eller måske en forædling af ens livs mission. Saturn er planeten for muligheder - også spirituelle.

Pluto - Uranus - Mars - Jupiter gruppering
I midten af marts lige før den endelige Pluto-Uranus kvadrat, og lige før solformørkelsen og solhverv, ser vi Mars tæt på Uranus og begge planeter i trigon til Jupiter. Den totale solformørkelse den 20. marts er i den allersidste grad af Zodiakken (29 grader i Fiskene), og det indikerer tiden for afslutning og behovet for at frigøre gamle definitioner på spiritualitet. Den totale måneformørkelse den 4. april vil aktivere flere hændelser relateret til Pluto-Uranus- Mars-Jupiter-grupperingen.

De første seks måneder af 2015 indeholder enorme muligheder for spirituel vækst og kreative ændringer, og planeterne vil udfordre hver af os til at foretage kvantespring på nogle områder i vores liv.

Dette er en magtfuld tid til at formulere vores forventninger, som ikke reflekterer, hvad vi materielt ønsker os, men vores dybeste, sande værdier. Uranus ønsker, at vi bryder fri af enhver begrænsning. Så nu er tiden inde til at gå efter det, som bekræftes af vores kloge sind, der ikke kun informerer os om at bryde af uden at overveje konsekvenserne. Det er tid til forandring alle steder, så spørgsmålet er, om vi har vinger til at flyve med vinden, som fuglene, der svæver fra sted til sted med mål, beslutsomhed og standhaftighed, eller vi er tynget til jorden, kiggende længselsfuldt efter fuglene.

Her er nogle provokerende spørgsmål, som vi kan overveje i forbindelse med tiden, når Uranus og Pluto går direkte:
Hvor bør jeg åbne mit sind og udforske nye fremgangsmåder?
Hvor er jeg stædig og modsætter mig en fremadgående bevægelse?
Hvad ønsker at blive afdækket i mig, for at jeg kan erfare mere frihed?
Hvad er det min sjæl ønsker at genopvække i mig?
Hvor er mit fokus? ... på kaos eller på min egen vision for fremtiden?
Hvordan kan jeg bringe mere disciplineret fokus på mit eget spirituelle fundament?

'Tog - effekten'
Man kan sammenligne effekten af en planet, der ændrer retning - med et tog. Når en planet står stille, enten fordi den forbereder sig at gå retrograd (tilbage) eller gå direkte (fremad), føles det på samme måde, som når vi står på en perron på en togstation. Når vi kan se toget, kan vi føle, at perronen begynder at vibrere, og vi kan høre togets drøn. Efterhånden som toget kommer nærmere bliver vibrationen og støjen stærkere. Når det endelig standser lige ud for os, er effekten stærkest. En retrograd planet 'går tilbage' ad den vej den kom fra. Toget 'bakker' lidt tilbage for så igen at køre ind på den samme perron, hvor vi står. Toget kører ud fra stationen, får mere fart på og bevæger sig væk fra os, og vor opfattelse af vibrationen bliver derefter gradvis mindre.

Nu skal vi forestille os, at Uranus, planeten for oprør og forandring, er den vibration, vi føler, når toget/Uranus kommer ind på stationen. Den fremkalder behovet for frihed og uafhængighed i os på et eller andet område af vores liv. Når Uranus er så stærk, bliver vi lettere irriteret, og vi kan gøre ting, som vi tidligere har opfattet som for radikale.

Vi kan naturligvis bruge denne energi positivt og bryde ud af situationer og relationer, som ikke længere tjener os, og som er blevet for begrænsende for vor vækst, vi kan også overdrive vort oprør og skabe unødvendig ødelæggelse.

Selverkendelse er nøglen! Vi er nødt til at kende os selv godt nok til at forstå, at irritation er kortsigtet, og at problemerne er kommet til et kritisk punkt, hvor vi for længst skulle have foretaget de nødvendige forandringer. Med den erkendelse kan vi vælge de ændringer, vi vil foretage, i stedet for at lade øjeblikkets voldsomme følelser drive os til hovedløse ændringer. Der kan naturligvis altid være ukendte faktorer involveret i forbindelse med Uranus' stærke energier. Det kan være en anden person, som pludselig udtaler deres behov for forandring, eller der kan være situationer, som forandrer vores liv på en uventet måde. Hvad der end sker i forbindelse med denne indflydelse, er den bedste reaktion altid at være fleksibel og acceptere, at der sædvanligvis er fordele ved alle forandringer, selv om de først synes mindre positive.

Godt Nytår!


Tilbage til artikler