Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintTILGIVELSESUGEN
01 - 07 FEBRUAR 2015

Tilgivelse er det viskelæder, som får den smertelige fortid til at forsvinde.

Sophias Rose indbyder dig til at deltage i Tilgivelsesugen 2015. Hvis du ikke kan deltage, så benyt meget gerne materialet på andre tidspunkter af året. Det vil kun være godt, hvis tilgivelse kommer til at fylde mere i menneskehedens fælles bevidsthed.

Tilgivelse er at gøre en indsats for at skabe rette relationer uden at stille betingelser, uden at kræve noget af en anden. Tilgivelse er at se den, der skal tilgives, så neutralt som overhovedet muligt.

Tilgivelse er en proces, der foregår i ens indre. Tilgivelsen skal tænkes og føles, før den kan blive ført ud i livet. Man må se på, hvad det er i en selv, der er blevet såret og vredt og afmægtigt etc, men erkende, at løsningen ikke ligger i at kræve en undskyldning eller anden adfærd fra en anden. Løsningen består i, at man accepterer sine negative følelser, og at det er ens personlige problem. Det er slet ikke sikkert, at den krænkende part overhovedet er klar over, at han/hun har krænket en.

Tilgivelse er universets grundtone. En tone, der lyder på niveauer, hvor 'given til' er naturlig, hvor der ikke kræves noget igen. På disse niveauer ernæres man ikke kun af menneskelige følelser, men af sjælen og det energihav af uselviskhed, der er til rådighed, tilgængeligt og opnåeligt. Når man arbejder med tilgivelse, arbejder man samtidig på at blive mere uselvisk, så der er flere grunde til at gå i gang med at lære sig at tilgive.

Målet for os - som mennesker - er at blive i stand til at 'give til', at leve i overensstemmelse med universets grundtone, og vi kan hjælpe hinanden med at nå dette mål ved at arbejde med og praktisere tilgivelse som foreslået i 'TILGIVELSESUGEN', dette årlige projekt, hvor mange arbejder med tilgivelse på samme tid og med de samme temaer.

Tilgivelse er det lille daglige offer af ens selviske personlige interesser til gavn for helheden.


CITATER OM TILGIVELSE

Når man tilgiver, ændrer man på ingen måde fortiden - men man ændrer helt klart fremtiden.
Bernard Meltzer


Tilgivelse er nøglen til handling og frihed.


Der mangler en forståelse af begrebet "tilgivelse". Den, der har tilgivet en anden, antager, at han har gjort noget ud over det sædvanlige, men han har blot forskånet sig egen karma for komplikationer. Den, der er blevet tilgivet, tror, at det er helt forbi, men selvfølgelig venter karma ham. Den tilgivende har ikke grebet ind i den tilgivnes karma, og den er derfor ikke blevet mere tyngende, men selve karmaloven gælder stadig for dem begge.
Helena Roerich: Brotherhood p. 214


Som I ved betyder ordet "tilgivelse" ganske enkelt "at give til". Tilgivelse er derfor ikke synonymt med 'pardon' eller 'undskyld'.... Tilgivelse er en offergave, en given sig selv, endda sit liv, for andres skyld og for helhedens vel.
Alice Bailey: Hierarkiets fremtræden s. 168


Tilgivelse er svaret på barnets drøm om et mirakel, så det der er gået i stykker bliver helt igen, og det der er snavset bliver rent igen.
Dag Hammarskjõld


Tilgivelse nedbryder kausaliteten, fordi den der tilgiver dig - af kærlighed - påtager sig konsekvenserne af, hvad du har gjort. Tilgivelse indebærer altid, at man ofrer sig.
Dag Hammarskjõld


Det er lettere at tilgive en fjende, end der er at tilgive en ven.
William Blake


"Tilgivelse er en befrielse for den der tilgiver. Hvis ikke man føler befrielse, er det ikke tilgivelse."


Tilgivelsens 12 trin:
1) Erkend frygten
2) Forstå, at det er kærlighed du ønsker
3) Træk projektionen tilbage
4) Tag ansvar
5) Giv slip på selvfordømmelse og skyld
6) Accepter dig selv og andre, som i er
7) Vær villig til at lære og dele
8) Vær din egen autoritet
9) Accepter lektien
10) Se at alt i orden, som det er
11) Se i spejlet
12) Åbn dit hjerte
Paul Ferrini: The Twelve Steps of ForgivenessTILGIVELSESUGEN 01 - 07. februar 2015

FORSLAG & TEKNIK

D. 01. feb.   Tilgiv levende medlemmer af din familie

D. 02. feb.  Tilgiv venner og bekendte

D. 03. feb.  Tilgiv kolleger på arbejdspladsen

D. 04. feb.  Tilgiv på tværs af lokale og internationale politiske skel

D. 05. feb.  Tilgiv på tværs af religiøse, ideologiske og racemæssige skel

D. 06. feb.  Tilgiv afdøde personer som tilhørte en af de ovennævnte grupper

D. 07. feb.  Har du været i stand til betingelsesløst at give dig selv til andre, ved at slippe dem og således "tilgive" dig selv?
FORSLAG TIL 'TILGIVELSESMEDITATION'

a) Indled meditationsarbejdet som du plejer; sig derefter mentalt til dig selv:

"Må jeg sammen med alle mennesker overalt respondere på universets grundtone og give mig selv til andre."


b) Visualisering:

1. Forestil dig et passende sted (værelse, have el.lign.) med en atmosfære af harmoni og fred, afskærmet mod enhver forstyrrelse.

2. Forestil dig at den pågældende person eller gruppe, som du er vred på/ønsker at tilgive, langsomt nærmer sig dig.

3. Mens afstanden mellem jer mindskes, forestil dig da, at du selv går frem indtil I er tæt nok på hinanden til, at du kan udføre den gestus, som for dig symboliserer tilgivelse. Bestræb dig på, i så høj grad som det kan lade sig gøre, at få øjenkontakt med personen. Mens kontakten fastholdes, oplev da at en varm healende energi flyder fra dine øjne ind i den andens øjne. En kort, fastholdt kontakt er at foretrække frem for en længere ukoncentreret kontakt, der tenderer imod åndsfraværelse.

4. Slip blidt din tidligere modstander, nu ven og åndsfælle.


c) Fasthold et intenst øjeblik af årvågen stilhed.


d) Sig i tankerne:

"Lad lysets kræfter bringe oplysning til menneskeheden;
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden;
Må mennesker af god vilje overalt mødes i en ånd af samarbejde;
MÅ TILGIVELSE VÆRE GRUNDTONEN FOR ALLE MENNESKER I DENNE TID;
Lad kraft forstærke de stores anstrengelser.
Lad det ske og hjælp mig med at udføre min del."

OM OM OM

(Trin 2 og 3 gentages hvis der er flere at tilgive på den samme dag.)FORBEREDELSE TIL TILGIVELSEUGEN: 25. - 31. januar 2015

1. Størst mulig ærlighed er afgørende i hele perioden.

2. Spørg dig selv om du virkelig føler en indre trang til at deltage i dette arbejde for den gode vilje.

3. Er du forberedt på at stå ansigt til ansigt med nogle ikke så smigrende sandheder om dig selv for dette arbejdes skyld?

4. Du kommer måske til at ’grave dybt’ for at afdække dine krænkelser. Vi er meget gode til at fortrænge! Husk det er personligheden, som bliver såret og krænket og dækker sig ind, ikke sjælen.

5. Beslut dig for hvilke personer og/eller grupper i hver af de første 6 kategorier 'du vil give til'. Hvis der er mere end èn, gentages meditationsproceduren så mange gange der er brug for på den bestemte dag, eller den bruges på dage, hvor kategorierne ikke er relevante for dig. Tag også i betragtning, at en omhyggelig, fordomsfri selvransagelse kan afsløre det tilrådelige i at praktisere tilgivelse i tilfælde, hvor krænkelsen ubevidst er overført til tredje part, dvs. at du måske vil være i stand til at tilgive krænkelsen, hvis den er gået ud over dig selv, men ikke hvis den er gået ud over en anden eller andre.

6. Vær metodisk og arbejd disciplineret. Lav på forhånd en liste med navnene på dem, der "skal gives til", så du kan bruge al din tid på selve arbejdet.

7. Hvornår på dagen vil du udføre Tilgivelsesmeditationen? Valget er dit. Hvis du i forvejen har en fast daglig meditationsrutine, vil det nok være godt i TILGIVELSESUGEN at finde ekstra tid til dette arbejde. Vi foreslår, at du praktiserer det hver dag uden at springe over.

UDFØR DIT MEDITATIONSARBEJDE HELE UGEN IGENNEM OG FØR DEREFTER DINE NYE HOLDNINGER UD I LIVET VED AT LEVE DEM.
Tilbage til artikler