Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintTILGIVELSESUGEN
24. - 30. JANUAR 2016

Tilgivelse – den største healer

Sophias Rose indbyder dig til at deltage i Tilgivelsesugen 2016.

I bogen ”Den tibetanske bog om livet og døden” skriver Sogyal Rinpoche, at hvis et menneske spørger ham, om Gud vil tilgive det for dets synder, svarer han, at tilgivelse er evigt eksisterende i Guds natur. Gud har allerede tilgivet, Gud tilgiver altid, for Gud er given til = tilgivelse. Gud er selve tilgivelsen.

Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive. Og Sogyal Rinpoche spørger: ”Tilgiver du dig selv”? Han anser det for at være det vigtigste spørgsmål, for det er følelsen af at være utilgivet og umulig at tilgive, der får et menneske til at lide, MEN denne følelse eksisterer kun i dets hjerte og sind, ikke i virkeligheden.

Vi mennesker er tilbøjelige til at huske de negative ting, vi har gjort, og måske er det ikke kun en dårlig ting, fordi det i mange tilfælde får os til at 'gøre noget ved det', til at ændre noget. MEN, når man arbejder med tilgivelse er det vigtigt at huske de gode ting man har gjort, også selv om de synes nok så små.

Tilgivelse (given til) har en enorm kraft. Vi kan ikke forvente, at andre skal tilgive os, men vi kan tilgive dem og derved 'rense forholdet' til en anden person og sætte både os selv og den anden fri i vores forhold til hinanden.

Ved at tilgive renser man sig selv for det mørke, der er skabt i os, og som måske lever skjult og fortrængt, men ikke desto mindre påvirker vores tanker, følelser og krop.

Nogle medicinske bøger ser ’ikke at kunne tilgive’ som en sygdom. Ifølge Dr. Steven Standiford, som er chefkirurg på The Cancer Treatment Centers of America gør det, ikke at ville eller kunne tilgive mennesker syge, hvilket fastholder dem i sygdommen.

Derfor har man taget tilgivelsesterapi i brug, bl.a. i forbindelse med cancer, for som Dr. Standiford siger, er det vigtigt at behandle emotionelle sår og sygdomme, fordi de kan stå i vejen for gode reaktioner på behandlingen, eller endog på viljen til at tage imod den.

Dr. Michael Barry, præst og forfatter til bogen The Forgiveness Project hævder, at 61% af alle cancer patienter har problemer relateret til tilgivelse, og mange af dem i alvorlig grad. Han siger, at den vrede og det had, som folk har, skaber en kronisk bekymring, og i mange tilfælde angst.

Islam taler også om to former for tilgivelse, den menneskelige og Allahs/Guds tilgivelse.

Muhammed sagde:
”O Allah! Lad mig være blandt dem, der har det godt, når de gør en god gerning, og når de gør noget forkert, beder om tilgivelse.”

Hvis man som muslim gør noget forkert mod en anden, skal man først gøre skaden god igen og bede vedkommende om tilgivelse, før man beder Gud om tilgivelse. Desuden lærer Islam, som Kristendommen og de andre religioner, at hvis et menneske oprigtigt beder om tilgivelse, skal den forurettede person give ham den.

Tilgivelse er det lille daglige offer af ens selviske personlige interesser til gavn for helheden.


CITATER OM TILGIVELSE

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.
Matthæus 6.14


Den mest barmhjertige person er den der tilgiver, når han er i stand til at tage hævn.


Tilgivelse er en kærlighedserklæring.
Tilgivelsen er en gave, som den tilgivede bør vise sig værdig til.
Men den største gave giver man sig selv ved at tilgive:
Evnen til at modnes og vokse sig mere rummelig.
Birgit Petersson


Tilgivelse er at give slip på alt håb om en bedre fortid.


Glæden over at tilgive er større end glæden over hævn.
Koranen


Vejen findes ikke i himlen, Vejen findes i hjertet.
Buddha


Alle de store religiøse traditioner har stort set det samme budskab, det er kærlighed, medfølelse og tilgivelse ... det vigtige er, at de burde være en del af vores hverdag.
Dalai Lama


Vær den ændring, du ønsker at se i verden.
M. Gandhi


Ingen hævn er så fuldkommen som tilgivelse.
Josh BillingsTILGIVELSESUGEN 24. - 30. januar

FORSLAG & TEKNIK

D. 24. jan.  Tilgiv levende medlemmer af din familie

D. 25. jan.  Tilgiv venner og bekendte

D. 26. jan.  Tilgiv kolleger på arbejdspladsen

D. 27. jan.  Tilgiv på tværs af lokale og internationale politiske skel

D. 28. jan.  Tilgiv på tværs af religiøse, ideologiske og racemæssige skel

D. 29. jan.  Tilgiv afdøde personer som tilhørte en af de ovennævnte grupper

D. 30. jan.  Har du været i stand til betingelsesløst at give dig selv til andre, ved at slippe dem og således "tilgive" dig selv?
FORSLAG TIL 'TILGIVELSESMEDITATION'

a) Indled meditationsarbejdet som du plejer; sig derefter mentalt til dig selv:

"Må jeg sammen med alle mennesker overalt respondere på universets grundtone og give mig selv til andre."


b) Visualisering:

1. Forestil dig et passende sted (værelse, have el.lign.) med en atmosfære af harmoni og fred, afskærmet mod enhver forstyrrelse.

2. Forestil dig at den pågældende person eller gruppe, som du er vred på/ønsker at tilgive, langsomt nærmer sig dig.

3. Mens afstanden mellem jer mindskes, forestil dig da, at du selv går frem indtil I er tæt nok på hinanden til, at du kan udføre den gestus, som for dig symboliserer tilgivelse. Bestræb dig på, i så høj grad som det kan lade sig gøre, at få øjenkontakt med personen. Mens kontakten fastholdes, oplev da at en varm healende energi flyder fra dine øjne ind i den andens øjne. En kort, fastholdt kontakt er at foretrække frem for en længere ukoncentreret kontakt, der tenderer imod åndsfraværelse.

4. Slip blidt din tidligere modstander, nu ven og åndsfælle.


c) Fasthold et intenst øjeblik af årvågen stilhed.


d) Sig i tankerne:

"Lad lysets kræfter bringe oplysning til menneskeheden;
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden;
Må mennesker af god vilje overalt mødes i en ånd af samarbejde;
MÅ TILGIVELSE VÆRE GRUNDTONEN FOR ALLE MENNESKER I DENNE TID;
Lad kraft forstærke de stores anstrengelser.
Lad det ske og hjælp mig med at udføre min del."

OM OM OM

(Trin 2 og 3 gentages hvis der er flere at tilgive på den samme dag.)FORBEREDELSE TIL TILGIVELSEUGEN: 17. - 23. januar 2015

1. Størst mulig ærlighed er afgørende i hele perioden.

2. Spørg dig selv om du virkelig føler en indre trang til at deltage i dette arbejde for den gode vilje.

3. Er du forberedt på at stå ansigt til ansigt med nogle ikke så smigrende sandheder om dig selv for dette arbejdes skyld?

4. Du kommer måske til at ’grave dybt’ for at afdække dine krænkelser. Vi er meget gode til at fortrænge! Husk det er personligheden, som bliver såret og krænket og dækker sig ind, ikke sjælen.

5. Beslut dig for hvilke personer og/eller grupper i hver af de første 6 kategorier 'du vil give til'. Hvis der er mere end èn, gentages meditationsproceduren så mange gange der er brug for på den bestemte dag, eller den bruges på dage, hvor kategorierne ikke er relevante for dig. Tag også i betragtning, at en omhyggelig, fordomsfri selvransagelse kan afsløre det tilrådelige i at praktisere tilgivelse i tilfælde, hvor krænkelsen ubevidst er overført til tredje part, dvs. at du måske vil være i stand til at tilgive krænkelsen, hvis den er gået ud over dig selv, men ikke hvis den er gået ud over en anden eller andre.

6. Vær metodisk og arbejd disciplineret. Lav på forhånd en liste med navnene på dem, der "skal gives til", så du kan bruge al din tid på selve arbejdet.

7. Hvornår på dagen vil du udføre Tilgivelsesmeditationen? Valget er dit. Hvis du i forvejen har en fast daglig meditationsrutine, vil det nok være godt i TILGIVELSESUGEN at finde ekstra tid til dette arbejde. Vi foreslår, at du praktiserer det hver dag uden at springe over.

UDFØR DIT MEDITATIONSARBEJDE HELE UGEN IGENNEM OG FØR DEREFTER DINE NYE HOLDNINGER UD I LIVET VED AT LEVE DEM.
Tilbage til artikler