Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintASTROLOGISKE BETRAGTNINGER FOR 2017

af Anne Sommer


Døren har nu åbnet sig til en ny fase i vores liv, paradoksalt er den både mere ekspansiv og mere begrænsende, mere indsigtsfuld og mere realistisk. Dette potentiale kan vi takke Saturn og Uranus for. Et langvarigt, positivt aspekt mellem disse to planeter er tiltagende i 2017. Dette sker kun hvert 45. år, sidst i 1973. Saturn og Uranus har normalt en meget anderledes dagsorden, men de er nu begyndt at arbejde sammen, og de vil være vore 'læremestre'.

Saturn og Uranus
I astrologiske termer er Saturn og Uranus nu i et trigon aspekt, som betyder, at de er 120 grader fra hinanden, et positivt aspekt, som giver positive energier. Når planeterne er retrograde, ser det fra Jorden ud til, at de bevæger sig baglæns. (Se mere om den retrograde bevægelse i afsnittet 'Tog-effekten' i astrologiske betragtninger for 2015). Det betyder, at dette positive aspekt vil forekomme tre gange, det skete første gang den 24. december 2016, og det vil ske to gange i 2017, den 18. maj og 11. november.

Saturn
Saturn er kendt, som planeten, der bringer os opgaver. Dens mål er at forstærke disciplin, tålmodighed og modenhed, så vi kan nå vores ambitioner, opnå selvrespekt og bidrage til samfundet. Planeten er nu i den idealistiske Skytte, og det betyder, at for at nå disse mål, må vi som samfund konfrontere og tage ansvar for alle områder, hvor vi er selvretfærdige, dogmatiske, fordomsfulde eller intolerante.

Uranus
Uranus er modsat kendt som den Store Opvækker. Uranus i Vædderen vil noget nyt, og den elsker at tage en risiko. Den ønsker, at vi bliver uafhængige, autentiske og frie. Når vi arbejder med Uranus, må vi ofte gå uden for vores komfort zone, måske endda bryde regler, og når vi gør det, udtrykker vi en større sandhed om, hvem vi er. Vi vil gøre tingene på vores egen måde, men vi vil samtidig opleve et pres for at indordne os og for at leve op til andres forventninger. Jo større presset bliver, desto mere kraftfulde bliver vi imidlertid i vort oprør.

Brobyggere
Det er klart, at når disse to planeter bliver 'placeret i samme rum', vil de hurtigt komme i klammeri med hinanden. Men i løbet af de første 11 måneder af 2017, er Saturn og Uranus blevet enige om at hjælpe hinanden for at finde fælles grund.
Dybest set vil Saturn hjælpe med at tæmme den vilde side af Uranus, så at målene af frihed og oplysning kan nås gennem stabile og solide handlinger, og ikke gennem tilfældige tiltag og/eller aggressioner.
Til gengæld vil Uranus vække Saturn så den ser nye muligheder for at skabe nye stabile former, der er mere fleksible og mere inkluderende end før. Saturn og Uranus er mægtige spillere i vores kosmos, og de fremkalder et behov for at bygge broer mellem det gamle og det nye, mellem den gamle generation og den nye.

Chiron
Der er også en længerevarende indflydelse mellem Saturn og Chiron, en kvadrat, som bliver gentaget i april og november. Vi vil føle os mere sårbare og mere usikre på, om vi vil nå vores mål. Udfordringen ved denne kvadrat er at bibeholde en stærk tiltro til vores værdier og til at tage et standpunkt, men også at acceptere og have tillid til, at vi vil blive hjulpet og vejledt, selvom vi måske ikke helt er klar over eller forstår det på dette tidspunkt.

Jupiter
Det gamle år slutter og det nye begynder med en opposition mellem Jupiter og Uranus. Det er en udfordrende kombination mellem to meget forskellige planeter, som kan gøre det vanskeligt at finde balancen og kan give nogle uforudsigelige påvirkninger.
Dette aspekt har allerede været virksomt i nogle få dage og vil være stærkt i begyndelsen af året. Det ene øjeblik føler vi os fredfyldte (Jupiter i Vægten), og det næste øjeblik er vi irritable og ivrige efter ændringer, som er lige om hjørnet (Uranus i Vædderen).
Det vil gå godt indtil september 2017, fordi der også er et positivt aspekt mellem Jupiter og Saturn. Jupiter og Saturn styrer retssystemet og politiske realiteter. De danner en god basis for fornuftige, langsigtede beslutninger. Jupiter og Saturn leverer bæredygtige projekter og holder sig meget til det kendte og velfungerende, foretrækker det sikre. Jupiter leverer overblik og visioner, mens Saturn sørger for realiteter og sund fornuft.
Jupiter danner også en kvadrat, et negativt aspekt, til Pluto gennem den første halvdel af 2017 (den 16. marts og august 2017). Dette aspekt kan tyde på ideologisk ekstremisme.
Men når Jupiter kommer ind i Skorpionens tegn den 10. oktober, hvor den danner en serie af trigoner til Neptun og sekstiler til Pluto, vil tingene ændre sig. På det tidspunkt starter en understrøm af hemmelige manipulationer.

Mars i Vædderen
Mars er i Fiskenes tegn indtil den 27. januar, og den er i konjunktion med den Sydlige Måneknude og med Neptun. Tiden er inde til karmiske fuldførelser og til at bevæge sig ud over steder, hvor man har følt sig fastholdt eller plaget, været offer.
Den 28. januar vil Mars vil gå ind i Vædderen, pionerens tegn, hvor den hersker. Den positive effekt af denne kombination kan hjælpe os til at få tættere kontakt til vor intuition og til at forstå vore drømme.

Solformørkelse
Solformørkelsen den 21. August er en total formørkelse, som kaster sin skygge direkte over USA fra kyst til kyst. En solformørkelse kan generelt give en negativ effekt, man da Solen og Månen i Løven vil være i trigon til Uranus, og Mars samtidig er i sekstil til Jupiter og trigon til Saturn, kan disse positive aspekter trods alt gøre tiden både effektiv og sejrrig.

Pluto i Stenbukken
Pluto i Stenbukken er i spænding til Uranus, Ceres og Eris konjunktionen i Vædderen, og den viser at storhed er en mulighed og et valg. Uranus, Ceres og Eris handler om inspiration til nytænkning og frihed gennem at se tingene i deres rette sammenhæng, se dem som de er. Det feminine er aktiveret, og det kræver, at vi finder modet i os selv til at kæmpe for menneskerettigheder og at overkomme barrierer, der har delt racer og lande. Denne forbindelse, hvor Uranus er på linje med Ceres og Eris, kan også give større adgang til højere visdom og det Guddommelige Feminine. 2017 vil sandsynligvis være et turbo år med revolutionære forandringer, men trigonen mellem Saturn og Uranus vil hjælpe til at skabe positive energier, og hvis vi slapper af og giver slip på vores forventninger, kan vi komme langt i at skabe den harmoni og fred, som vi alle tragter efter.

Godt Nytår!


Tilbage til artikler