Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintI LØVENS TEGN 2017

af Anne Sommer


Lad spillet begynde! Hvert af stjernetegnene er forbundet med en lang liste af kvaliteter, både positive og negative. Mars og Solen har bevæget sig ind i Løvens tegn, og vi har to nymåner i løvens tegn, den første den 23. juli og den anden den 21. august.

August måned indeholder også to formørkelser, en måneformørkelse den 7. august, hvor der også er fuldmåne, og den anden formørkelse, en total solformørkelse den 21. august. Både den højere, finere og den lavere, grovere frekvens af Løven vil blive forøget i de næste uger.

De bedste sider af Løvens tegn er mod, selvbevidsthed, at være social, gavmild, kongelig og kreativ – den feje løve er blevet transformeret. De værste sider er selvoptagethed, egoisme, brutalitet, magtsyge, barnlighed og at være melodramatisk – den brølende, men feje løve.

Vi kan alle vælge, når vi arbejder med disse energier. Løven hersker over hjertet og det fysiske legeme, så vi bør overveje, hvad det betyder at være åbenhjertig. Hvordan bruger vi vor magt i vore daglige interaktioner? Finder vi kreative løsninger sammen med andre eller forsøger vi at dominere situationer og magtfuldt insistere på vor egen agenda? Med andre ord, styrer vi vore omgivelser med medfølelse eller med begrænsning?

Mars og Solen spiller en grundlæggende rolle i denne tid, da de vil rejse sammen de næste mange uger, og Mars vil være under Solens stråler.

Den røde farve tilskrives Mars. Rød er blodstrømmens farve, og forestillingen om liv og død, lidenskaben, vreden, kampen og striden, og følelsen af altid at være i opposition er knyttet til Mars, men Mars knytter også forbindelsen mellem modsætningerne og er på den måde godgørende, og ikke en ulykkebringende faktor.

Mars renser og stimulerer alle aspekter og organismer i legemet via blodstrømmen. Aktiviteterne fra Mars vækker hele den lavere natur og fremkalder det sidste oprør og personlighedens sidste modstand, så at sige, imod sjælen. Det er Mars, der fører verden ind i aktiv kamp. Hele mennesket vil blive ramt heraf, og ”kønnenes kamp” afsluttes i dets højeste aspekt gennem kampen mellem den højt udviklede personlighed eller formnaturen og sjælen, der søger at blive den øverste herskende faktor.

Solen er Løvens herskende planet, den er sjælens lys, et reflekteret lyspunkt fra det guddommelige, som fokuserer og til sidst åbenbarer. Løven er det selvbeviste menneske, personligheden, selvhævdelsens løve, og den er sjælens lys.

Løvens vigtigste opgave er, som det selvbevidste menneske, at udvikle sig i forhold til omgivelserne, eller at udvikle en sensitiv reaktion på omgivelsernes impulser. Løven er da solen i sit eget lille univers.

I denne periode vil vi opleve, at vor vitalitet og motivation er lav, eller at vi er forvirrede over vore ønsker og retning. Men denne transit har et vigtigt formål: Gamle maskuline udtryk, som vi er vokset fra, bliver brændt væk af solen stråler. Mars vil gradvis genvinde sin styrke, og i begyndelsen af september, når Mars adskiller sig fra Solen og bliver synlig igen, vil den være parat til at bevæge sig fremad med fornyet energi og klarhed.

Ved nymånen i Løven den 23. juli var både Solen og Månen på linje med Mars. Dette aspekt er meget stærkt, men siden Mars er under solens stråler, vil det blive interessant at se, hvad der bliver brændt væk, og hvordan den totale formørkelse den 21. august vil tage os videre derfra.

Vi kan ikke kontrollere, hvordan andre bruger energierne fra disse måne-cyklusser, men vi kan hver især arbejde på at mestre de områder af vore egne liv, de påvirker og hvordan. Vi har magten og kan vælge bevidst og medfølende. Hvis vi gør det, vil udbruddene af bio-psykiske energier skabe positive ændringer i vores liv og i verden.

Denne måne-måned er ophedet på mere end en måde. Nogle vil blive opildnet af flammerne, og nogle vil gøre deres bedste for at berolige dem, men ingen vil kunne sidde tilbage og lade som om, at de er ligeglade.

Spillet er begyndt, og Løven er på scenen!


Link til:
Løven - Leo
Fuldmånemeditation i Løvens tegn
Herkules i Løvens tegn
Daglig meditation i Løvens tegnTilbage til artikler