Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print


TILGIVELSESUGEN
5. - 11. FEBRUAR 2017

Virkelig tilgivelse er noget vi giver til hinanden uden at kræve noget til gengæld.

Sophias Rose indbyder dig til at deltage i Tilgivelsesugen 2017.

Vi tænker ikke på, at hele vores eksistens er et resultat af et uendelig stort væsens 'given til' os af sin livskraft og kærlighed. Det bedste eksempel på 'at give til' uden at kræve noget til gengæld er solen. Uafladeligt sender den sine livgivende stråler og kærlighed ud i sit univers. Formålet er, at alle væsnerne inden for dens indflydelsessfære skal lære at skinne, at udvikle kærlighed og at give til andre.

De forskellige naturriger har forskellige måder at skinne, udtrykke kærlighed og at give på. Mineralriget skaber de smukkeste ædelsten. Planteriget de dejligste planter i alverdens farver og former og med forskellige dufte. Dyreriget skaber dyr, som er i stand til at lade sig tæmme og til at lære af menneskene.

Menneskeriget er nok det mest problematiske, fordi menneskene er bevidste væsner, der har en fri vilje og selv skal vælge at 'give til'. Hver gang et menneske 'giver til', giver det af noget det har. Det kan være penge eller frivilligt arbejde, at tage sig af sin familie etc. Det er ikke så svært, men det helt svære er at skulle 'give til' nogen, man ikke synes fortjener det. Det er her, at det er vigtigt at huske på solen, som giver til os alle, om vi er diktatorer eller frie individer, dyr, planter eller mineraler.

Diktatorer har deres berettigelse, når nationer skal samles og der skal skabes samfund, der kan fungere, men problemet, som er så tydeligt nu, er, at de ikke vil slippe magten og overgive magten til det folk, som de selv har været med til at uddanne til at tænke og tage stilling selv.

I demokratiske lande går det ikke meget bedre lige nu. Fra at have været på vej mod globalisering, oplever vi nu et tilbageskridt, hvor lande lukker sig om sig selv for at passe på det, de har. Måske er det et nødvendigt lille skridt tilbage? Måske er globaliseringen gået for stærkt? Men vi skal jo globaliseringen, for vi er en menneskehed og en planet. Hvordan kan vi, der stræber efter og forsøger at praktisere tilgivelse, selv om det er svært, imødegå denne tendens til separatisme?

Vi kan øve os på at tilgive dem i vores egen lille verden, som vi har en kontrovers med, hvem der har startet den, er lige meget, for man mister ikke noget ved at bøje sig og tage et initiativ til at skabe bedre en relation til en anden eller andre.

Tilgivelse (given til) har en enorm kraft. Vi kan ikke forvente at andre skal tilgive os, men vi kan tilgive dem og sætte både os selv og den anden/de andre fri, for ved at tilgive renser vi os selv for det mørke, der er skabt i os, og som måske lever skjult og fortrængt, men ikke desto mindre påvirker vores tanker, følelser og krop.

Vi kan give penge til de organisationer, der varetager de svagestes interesser, og vi kan tage del i en uge som denne, eller i det internationale triangelarbejde, eller andre former for globale meditationer og webinars, der har til formål at skabe en bedre verden.

Vi kan meditere på denne sætning:

Må tilgivelse i vor tid være grundtonen i alle menneskers liv.

Vi kan hver dag året rundt visualisere, at vi giver en pink rose til et andet menneske.


CITATER OM TILGIVELSE

At fejle er menneskeligt, at tilgive er guddommeligt.

Tilgivelse er en gave du giver dig selv.

Tilgivelse er en gave, som kan gives to gange.

Hvis vi virkelig ønsker at elske, må vi lære hvordan man tilgiver.

Kærlighed er en endeløs tilgivelse.

At tilgive er ikke en stiltiende accept,
men derimod en dynamisk aktiv handling - en given til.

At tilgive er den højeste og smukkeste form for kærlighed.
Til gengæld modtager du ubeskrivelig fred og glæde.

Tilgivelsens 12 trin:
1) Erkend din frygt
2) Indse, at det er kærlighed du ønsker
3) Træk din projektion tilbage
4) Tag ansvar
5) Giv slip på selvfordømmelse, skyld og skam
6) Accepter dig selv og andre, som i er
7) Vær villig til at lære og til at give
8) Vær din egen autoritet
9) Accepter den lektie, du skal lære
10) Se og forstå, at alt altid er præcis, som det skal være
11) Se dig i spejlet, smil til sig selv
12) Åbn dit hjerte
Frit efter Paul Ferrini: The Twelve Steps of Forgiveness

Ved at tilgive, bliver vi tilgivet. Ved at sætte fri, bliver vi fri.
Ved at holde fast, mister vi. Ved at give slip, vinder vi.
Tilgivelse er Kristi vej. Tilgivelse er sjælens natur.TILGIVELSESUGEN 5. - 11. februar 2017

FORSLAG & TEKNIK

D. 05. feb.  Tilgiv levende medlemmer af din familie

D. 06. feb.  Tilgiv venner og bekendte

D. 07. feb.  Tilgiv kolleger på arbejdspladsen

D. 08. feb.  Tilgiv på tværs af lokale og internationale politiske skel

D. 09. feb.  Tilgiv på tværs af religiøse, ideologiske og racemæssige skel

D. 10. feb.  Tilgiv afdøde personer som tilhørte en af de ovennævnte grupper

D. 11. feb.  Har du været i stand til betingelsesløst at give dig selv til andre, ved at slippe dem og således "tilgive" dig selv?FORSLAG TIL 'TILGIVELSESMEDITATION'

a) Indled meditationsarbejdet som du plejer; sig derefter mentalt til dig selv:

"Må jeg sammen med alle mennesker overalt respondere på universets grundtone og give mig selv til andre."


b) Visualisering:

1. Forestil dig et passende sted (værelse, have el.lign.) med en atmosfære af harmoni og fred, afskærmet mod enhver forstyrrelse.

2. Forestil dig at den pågældende person eller gruppe, som du er vred på/ønsker at tilgive, langsomt nærmer sig dig.

3. Mens afstanden mellem jer mindskes, forestil dig da, at du selv går frem indtil I er tæt nok på hinanden til, at du kan udføre den gestus, som for dig symboliserer tilgivelse. Bestræb dig på, i så høj grad som det kan lade sig gøre, at få øjenkontakt med personen. Mens kontakten fastholdes, oplev da at en varm healende energi flyder fra dine øjne ind i den andens øjne. En kort, fastholdt kontakt er at foretrække frem for en længere ukoncentreret kontakt, der tenderer imod åndsfraværelse.

4. Slip blidt din tidligere modstander, nu ven og åndsfælle.


c) Fasthold et intenst øjeblik af årvågen stilhed.


d) Sig i tankerne:

"Lad lysets kræfter bringe oplysning til menneskeheden;
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden;
Må mennesker af god vilje overalt mødes i en ånd af samarbejde;
MÅ TILGIVELSE VÆRE GRUNDTONEN FOR ALLE MENNESKER I DENNE TID;
Lad kraft forstærke de stores anstrengelser.
Lad det ske og hjælp mig med at udføre min del."

OM OM OM

(Trin 2 og 3 gentages hvis der er flere at tilgive på den samme dag.)FORBEREDELSE TIL TILGIVELSEUGEN: 28. januar - 4. februar 2017

1. Størst mulig ærlighed er afgørende i hele perioden.

2. Spørg dig selv om du virkelig føler en indre trang til at deltage i dette arbejde for den gode vilje.

3. Er du forberedt på at stå ansigt til ansigt med nogle ikke så smigrende sandheder om dig selv for dette arbejdes skyld?

4. Du kommer måske til at '’grave dybt'’ for at afdække dine krænkelser. Vi er meget gode til at fortrænge! Husk det er personligheden, som bliver såret og krænket og dækker sig ind, ikke sjælen.

5. Beslut dig for hvilke personer og/eller grupper i hver af de første 6 kategorier 'du vil give til'. Hvis der er mere end èn, gentages meditationsproceduren så mange gange der er brug for på den bestemte dag, eller den bruges på dage, hvor kategorierne ikke er relevante for dig. Tag også i betragtning, at en omhyggelig, fordomsfri selvransagelse kan afsløre det tilrådelige i at praktisere tilgivelse i tilfælde, hvor krænkelsen ubevidst er overført til tredje part, dvs. at du måske vil være i stand til at tilgive krænkelsen, hvis den er gået ud over dig selv, men ikke hvis den er gået ud over en anden eller andre.

6. Vær metodisk og arbejd disciplineret. Lav på forhånd en liste med navnene på dem, der "skal gives til", så du kan bruge al din tid på selve arbejdet.

7. Hvornår på dagen vil du udføre Tilgivelsesmeditationen? Valget er dit. Hvis du i forvejen har en fast daglig meditationsrutine, vil det nok være godt i TILGIVELSESUGEN at finde ekstra tid til dette arbejde. Vi foreslår, at du praktiserer det hver dag uden at springe over.

UDFØR DIT MEDITATIONSARBEJDE HELE UGEN IGENNEM OG FØR DEREFTER DINE NYE HOLDNINGER UD I LIVET VED AT LEVE DEM.Tilbage til artikler