Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintTILGIVELSESUGEN
11. - 17. FEBRUAR 2018

Sophias Rose indbyder dig til at deltage i Tilgivelsesugen 2018.

Tilgivelse er måske den vigtigste, men også sværeste kvalitet at udvikle.
For hvad er det at tilgive?

Tilgivelse er ’at gøre hel’, men mennesker har alt for længe fået at vide, at de skulle tilgive uden at have en chance for at gøre det fra deres hjertes dyb. Så længe et menneske ikke tilskyndes indefra til at tilgive, kan der ikke være tale om sand tilgivelse. Så længe det bare så gerne vil, men stadig er fuld af vrede, eller føler at det er blevet krænket, kan det kun prøve at tilgive, fordi det får fortalt, at det skal det, og det vil ikke være sand tilgivelse.

Du kan kun tilgive, når du kan give til den anden fra både dit hjerte og sind, og hvis du dybt i sit hjerte har valgt at give kærlighed til den person, du oplever som en krænker, uden at have negative tanker eller forventninger til resultatet. Du bør ikke kræve nogen response eller reaktion fra den tilgivne. Det sker alt sammen inden i dig. Du sætter dig selv fri, når du tilgiver. Du skærer de bånd over, som har forgiftet dit liv og holdt dig og krænkeren bundet til hinanden.

Det er så sandt, at når du tilgiver, vil du opdage, hvor stor indflydelse din vrede, skuffelse og følelse af at være krænket har haft på dit liv, så længe du forventede, at en anden skulle undskylde for det du føler, han/hun havde gjort mod dig. Hvis du tænker dig om, vil du indse, at en undskyldning fra den anden ikke vil hjælpe, hvis han/hun er tvunget til at undskylde, hvis ikke det kommer fra hans/hendes hjerte. Nogen gange ved en person ikke engang hvorfor og for hvad, han/hun skal undskylde, og det er kun dig, der har forgiftet dit liv med noget, som den anden ikke engang var klar over at have gjort. Du er nødt til at gøre tilgivelsesarbejdet inden i dig selv.

Den eneste måde du kan blive befriet for negative følelser og tanker i forhold til andre mennesker, som du oplever har krænket dig, er at tilgive dem, uanset hvor rimelig du oplever, at din vrede er, eller hvor såret du er. Kun du kan løsne den gordiske knude, der har hæmmet dig så længe.

Kig ind og tænd dit eget lys for at se, hvor meget energi du bruger på at være vred eller såret eller krænket. Når du gør det, løfter du dig lidt over din sædvanlige måde at tænke og føle på, og brug så den visualisering vi bruger hvert år i tilgivelsesugen. Du kan bruge den hele tiden og i alle situationer hele året rundt.

Nogle gange kan du føle det farligt at tilgive, fordi du har levet med din vrede eller følelse af at være blevet såret så længe, at det er blevet en del af din dna og umuligt for dig at forestille dig, hvordan livet ville være uden. Spørg dig selv, hvorfor du har brug for en undskyldning? Nogle gange kan en undskyldning hjælpe, men langt fra altid.OM TILGIVELSE

At tilgive er ikke at ’indgå forlig’.


At tilgive er ikke at undskylde eller bede om tilgivelse.


At tilgive er ikke at tie, hvis du stadig er sur eller fornærmet eller såret.


At tilgive er ikke at fortrænge.


At tilgive er den bedste gave, du kan give til dig selv og andre.


Et hjerte, der tilgiver det, som det oplever som uretfærdighed, kan sammenlignes med en østers, der helbreder et sår i sin skal med en perle.


Tilgivelse foregår ved at du psykologisk beslutter dig for at ændre din holdning gennem en aktiv indre handling. Du behøver ikke altid gøre noget udadtil, for ved at ændre din holdning og dine tanker sætter du både dig selv og den anden fri.


Hvis vi kan se lidt mere i vores eget lys, end vi plejer at kunne i vores fængsel af vrede, krænkelse, eller mentale eller følelsesmæssige/emotionelle sår, vil vi se den, der sårer os som en værdifuld person, der kæmper med samme behov, pres og forvirring som os selv. Vi vil opdage, at det der virkelig og dybest set skete i første omgang, intet havde at gøre med os. Det var i virkeligheden den andens mislykkede forsøg på at opfylde sine egne behov.

Set fra den vinkel vil vi være i en position, hvor vi kan tilgive andre, uanset om de fortryder, hvad de har gjort eller ej.TILGIVELSESUGEN 11. - 17. februar 2018

FORSLAG & TEKNIK

D. 11. feb.  Tilgiv levende medlemmer af din familie

D. 12. feb.  Tilgiv venner og bekendte

D. 13. feb.  Tilgiv kolleger på arbejdspladsen

D. 14. feb.  Tilgiv på tværs af lokale og internationale politiske skel

D. 15. feb.  Tilgiv på tværs af religiøse, ideologiske og racemæssige skel

D. 16. feb.  Tilgiv afdøde personer som tilhørte en af de ovennævnte grupper

D. 17. feb.  Har du været i stand til betingelsesløst at give dig selv til andre, ved at slippe dem og således "tilgive" dig selv?FORSLAG TIL 'TILGIVELSESMEDITATION'

a) Indled meditationsarbejdet som du plejer; sig derefter mentalt til dig selv:

"Må jeg sammen med alle mennesker i hele verden
respondere på universets grundtone og give mig selv til andre."


b)Visualisering:

1. Forestil dig et passende sted (værelse, have el.lign.) med en atmosfære af harmoni og fred, afskærmet mod enhver forstyrrelse.

2. Forestil dig at den pågældende person eller gruppe, som du er vred på/ønsker at tilgive, langsomt nærmer sig dig.

3. Mens afstanden mellem jer mindskes, forestil dig da, at du selv går frem indtil I er tæt nok på hinanden til, at du kan udføre den gestus, som for dig symboliserer tilgivelse. Bestræb dig på, i så høj grad som det kan lade sig gøre, at få øjenkontakt med personen. Mens kontakten fastholdes, oplev da at en varm healende energi flyder fra dine øjne ind i den andens øjne. En kort, fastholdt kontakt er at foretrække frem for en længere ukoncentreret kontakt, der tenderer imod åndsfraværelse.

4. Slip blidt din tidligere modstander, nu ven og åndsfælle.


c) Fasthold et intenst øjeblik af årvågen stilhed.


d) Sig i tankerne:

"Lad lysets kræfter bringe oplysning til menneskeheden;
Lad Fredens Ånd brede sig over jorden;
Må mennesker af god vilje overalt mødes i en ånd af samarbejde;
MÅ TILGIVELSE VÆRE GRUNDTONEN FOR ALLE MENNESKER I DENNE TID;
Lad kraft forstærke de stores anstrengelser.
Lad det ske og hjælp mig med at udføre min del."

OM OM OM

(Trin 2 og 3 gentages hvis der er flere at tilgive på den samme dag.)FORBEREDELSE TIL TILGIVELSEUGEN: 4. februar - 10. februar 2018

1. Størst mulig ærlighed er afgørende i hele perioden.

2. Spørg dig selv om du virkelig føler en indre trang til at deltage i dette arbejde for den gode vilje.

3. Er du forberedt på at stå ansigt til ansigt med nogle ikke så smigrende sandheder om dig selv for dette arbejdes skyld?

4. Du kommer måske til at '’grave dybt'’ for at afdække dine krænkelser. Vi er meget gode til at fortrænge! Husk det er personligheden, som bliver såret og krænket og dækker sig ind, ikke sjælen.

5. Beslut dig for hvilke personer og/eller grupper i hver af de første 6 kategorier 'du vil give til'. Hvis der er mere end èn, gentages meditationsproceduren så mange gange der er brug for på den bestemte dag, eller den bruges på dage, hvor kategorierne ikke er relevante for dig. Tag også i betragtning, at en omhyggelig, fordomsfri selvransagelse kan afsløre det tilrådelige i at praktisere tilgivelse i tilfælde, hvor krænkelsen ubevidst er overført til tredje part, dvs. at du måske vil være i stand til at tilgive krænkelsen, hvis den er gået ud over dig selv, men ikke hvis den er gået ud over en anden eller andre.

6. Vær metodisk og arbejd disciplineret. Lav på forhånd en liste med navnene på dem, der "skal gives til", så du kan bruge al din tid på selve arbejdet.

7. Hvornår på dagen vil du udføre Tilgivelsesmeditationen? Valget er dit. Hvis du i forvejen har en fast daglig meditationsrutine, vil det nok være godt i TILGIVELSESUGEN at finde ekstra tid til dette arbejde. Vi foreslår, at du praktiserer det hver dag uden at springe over.

UDFØR DIT MEDITATIONSARBEJDE HELE UGEN IGENNEM OG FØR DEREFTER DINE NYE HOLDNINGER UD I LIVET VED AT LEVE DEM.Tilbage til artikler