Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print


Fuldmånemeditation i Jomfruens tegn.

Nøgleordet for sjælens arbejde i Jomfruens tegn er:

"Jeg er moderen og barnet,
jeg er Gud, jeg er materie."

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.

Mediter sammen med dem!

Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Jomfruens tegn skal vi ære både sønnen - kærligheden - og moderen - stoffet. I lang lang tid har vi glemt at ære og værdsætte livgiveren: moderen og planeten.

I Jomfruen skal vi erkende at vi hver især er mor, barn, Gud og stof i ét og respektere alle dele som ligeværdige og ligestillede.

I Jomfruen er sjæl og legeme ét og 'moderen' beskytter dette kærlighedskim, sjælen, og stoffet beskytter, ærer og nærer den 'skjulte sjæl'.

I alle traditioner eksisterer gudinden, som symboliserer vores formnatur, som når den kontrolleres, kaldes personligheden.


Mediter på denne tekst:Tre gudinder

Eva symboliserer den mentale natur. Hun spiste af kundskabens æble.

Isis symboliserer den emotionelle natur. Hun står for frugtbarhed, moderskab og er barnets vogter.

Maria føder barnet ind i den fysiske verden.

Eva, Isis og Maria er Jomfrumoderen, der sørger for det, der er nødvendigt for det mentale, emotionelle og fysiske udtryk af den altid tilstedeværende guddommelighed.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokationLink til:
Daglig meditation i Jomfruens tegn
Herkules i Jomfruens tegn Jupiter i Jomfruens tegn

Tilbage til fuldmånemeditation