Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print


Billede af Patricia Ballentine

Fuldmånemeditation i Skyttens tegn.

Jeg ser målet, jeg når dette mål,
og derefter ser jeg et andet.

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.

Mediter sammen med dem!

Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Skytten er målet balance, retning og mental styring af livet.

I Skytten kommer mennesket fra mørket ud i dagslyset og kan se problemer og mål. Det betyder, at det kan vælge sin vej og skabe balance i sit indre.

I Skytten er det muligt at ændre retning. Menneskene er af natur intelligente, og når kun deres mål ved at bruge sindets lys. Og de når kun til harmonien, hvis de løser konflikterne ved hjælp af dette lys.


Mediter på denne tekst:
Vejen mellem modsætninger er lige og uden omveje og udsving. Den gyldne middelvej er den indre glædes stille vej.

På den ene side af vejen er personlighedens erfaringer i dalene og hulerne, og på den anden sjælens oplevelser på bjergets top og i lyset.

Mennesket må lære, at sjælen og personligheden skal smelte sammen. Vejen frem er ikke på den ene eller den anden side, men i midten på den gyldne middelvej.

Tanken er kraft.Luk dine øjne og mediter over, hvad du har læst.

Når tankerne bevæger sig væk, åbner du øjnene og læser langsomt teksten igen.

Du mediterer igen over den.Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation


Link til:
Daglig meditation i Skyttens tegn
Herkules i Skyttens tegn

Tilbage til fuldmånemeditation