Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print
DE FIRE ELEMENTER OG DERES FARVER
Af Anne Sommer


De fire elementer
Verden er opbygget af fire elementer: jord, vand, luft og ild, og denne beskrivelse af verden går inden for den vesteuropæiske kultur tilbage til den græske filosof Empedokles (ca. 483-423 f.Kr.), og teorien er blevet adopteret af både Platon og Aristoteles.

Det var første gang, at stof og kraft i Vesten blev opstillet som en forklaring på verdens foranderlighed, og at de energier, der virker imellem dem, er kærlighed (tiltrækning) og had (frastødning).

I vor tid opfattes "de fire elementer" ofte som et forenklet forsøg på at beskrive verden og materiens opbygning. Den er nu erstattet af læren om atomer (der også stammer fra antikkens grækere).

De fire elementer henviser her til de konkrete elementer: landjorden, havene, atmosfæren, ilden og sollyset. Denne opbygning kan også have en mere principiel betydning. Den forklarer verdens foranderlighed ud fra de fire elementer, der er uforanderlige i sig selv, og herved kan man tro, at der menes, at alt det der findes som jord, altid vil være jord, det der er vand altid vil være vand osv. Men jorden og jordoverfladen forandrer sig hele tiden, idet den eroderes af regn og vind, is smelter til vand og vand fryser til is, vand fordamper, luft (skyer, damp) bliver til vand, træ brænder og bliver til luft etc. Påstanden om, at de fire elementer er uforanderlige, kan derfor se ud som et paradoks.

Hvis vi ser på de fire elementer som udtryk for materiens fire tilstandsformer, får det en betydning, der stemmer helt overens med beskrivelserne. Da betyder jord fast, vand står for flydende, luft for lufttilstand (gastilstanden) og ilden for den stråleformige tilstand. Disse fire tilstande er i deres karakter evige (uforanderlige), men verdens foranderlighed skyldes netop omdannelsen mellem dem. De fire elementer skal derfor ikke ses som en beskrivelse af verden ud fra grundstoffer, men ud fra materiens fire grundtilstande.

Beskrivelsen af elementerne kendes også fra hinduismen, hvor der findes fem elementer (tilstande). Kosmiske principper og love kaldes ofte for guddomme, og de fem elementer symboliseres ved følgende guder: Indra æterens herre, Agni ildens herre, Pavana luftens herre, Varuna vandets herre og Kshiti jordens herre. Symbolerne er de samme inden for buddhismen og svarer til de teosofiske symboler.

Elementer kan rangordnes ud fra deres stoflighed og energiudtryk. Forandringen fra fast over væske og gasform til stråleformen er et udtryk for stigende energi, som vises med tilstande: fast (jord), flydende (vand), luftformig (luft), ild og æter (stråleformig).

De fire elementers farver er hentet fra fysiske farver. Jord er gul (samt sort og brun), vand er blåt (og grønt eller sølvgrå for Månen), luft er blå (og solgul) mens ild er rød. Det eneste element der adskiller sig herfra er æteren, hvor den violette farve symboliserer den højeste vibration.

I symbolet for yin og yang er elementerne reduceret til de to basale og modstridende kræfter i universet: varme og ekspanderende (rød) samt kulde og sammentrækkende (blå).


Farver i astrologien
Astrologien bygger på gammel viden om Jorden og solsystemets bevidsthedsvibrationer. Da enhver vibration kan opfattes som en farve (og en lyd), er det naturligt, at de astrologiske elementer har farver.

Solsystemet har udviklet sig igennem milliarder af år, og det er et levende væsen, fordi der er bevidsthed og tankefunktioner bag al fysisk skabelse.

De fysiske materiers variationer omkring os, klodernes tilblivelse, stjernetåger eller mælkeveje, både i mikrokosmos og i makrokosmos, alt hvad der findes i dag, er udtryk for bevidsthedsfunktioner baseret på tanke- og sjæleliv, der er lige så naturligt og selvfølgeligt som vort eget hjerteslag og blodomløb. Alt er bevidsthed!

Enhver form for indflydelse sker gennem en korresponderende vibration, som går igennem vore vitale centre (chakraer), og det er således, at planeternes indflydelse får indvirkning på vor organisme. De tolv soltegn harmonerer med menneskets syv chakraer, og hvert soltegn svarer til kvaliteterne og energierne af en kombination af et af de fire nederste chakraer og et af de tre øverste chakraer. Chakraernes vibrationer er bl.a. er kendt ved deres farve.Stjernetegnene og de fire elementer

Ild:
Vædderen: Rød
Løven: Gul, guld
Skytten: Orange

Jord:
Tyren: Grøn
Jomfruen: Lys blå, hvid
Stenbukken: Indigo (sort, grøn)

Luft:
Tvillingerne: Gul-hvid
Stenbukken: Indigo (sort, grøn)
Vægten: Turkis
Vandbæreren: Elektrisk blå

Vand:
Krebs: Violet, sølv
Skorpionen: Purpurrød
Fiskene: Rosa


Astrologien fortæller om stjernetegnet og planeternes placering i horoskopet, men astrologien er også meget mere, den er også et redskab til at se bag om alt dette og trænge ind i forståelsen af de kræfter, der ligger bag vores ydre fremtoning. Vi er ikke bare skabt og eksisterer i en sammenhæng med alt, hvad vi kalder skæbne, vi er også skabere af virkelighed og besidder både kreativitet og fri vilje. De fire elementer er også astrologisk set fire hovedkræfter: ild - glæde, jord - skønhed, vand - kærlighed, luft - visdom. Vi indeholder alle både de fire elementer og de tolv stjernetegn. Vi er ikke kun vores soltegn, men også et instrument, der kan bruge hele farveskalaen.Tilbage til farverne