Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print
FARVER OG PLANETER

af Anne Sommer


Alle dele af solsystemet er indbyrdes afhængige, og alle kræfter og energier skifter og forandrer sig konstant. Energierne pulserer og strømmer som et rytmisk åndedrag rundt i hele solsystemet.

Energierne fra de tolv stjernetegn tiltrækkes af de forskellige planeter i forhold til deres udviklingstrin og på grund af slægtskabet mellem de væsener, planeterne og stjernebillederne er symboler på. Denne forbindelse er baseret på en magnetisk tiltrækning mellem og reaktion af stjernebilleder og planeter i solsystemet.

De tolv planeter vedrører primært menneskets udfoldelse på det fysiske plan og påvirker personlighedens muligheder. Planeternes indflydelse og nedarvede karma frembringer de forhold og de omstændigheder, der giver personligheden mulighed for udvikling og til sidst beherskelse af livets formside.

Sjælen bruger planeterne til at udvikle personligheden. Planeterne kontrollerer helt og aldeles det individ, som ikke har en bevidst sjælserfaring, og det viser sig i det ydre livs omstændigheder, skæbne og bestemmelse. I det øjeblik en person bliver bevidst om sin sjæl og bestræber sig på at kontrollere sin egen livsbane, vil planeternes indflydelse formindskes og strålerne og indflydelserne fra de tolv stjernetegn vokse sig stærkere.

Planeterne i vort solsystem har deres egne farver, som er afhængig af det eksoteriske og esoteriske perspektiv og af hvilke af de syv stråler, der arbejder igennem dem. Strålerne fra Store Bjørn, transmitteres via stjernetegnene til Solen og herfra til de enkelte planeter.Hellige og ikke-hellige planeter

Nogle planeter er ældre og mere udviklede end andre. Planeterne går ligesom mennesker igennem en udvikling, og de 'hellige' planeter er nået længere i deres udvikling end de ikke-hellige planeter.

De syv hellige planeter er syv væsener med hver sin bevidsthed og særegne kvalitet, og de skaber den cykliske manifesterede verden. Disse væsener virker nært sammen i forening og harmoni og samarbejder intelligent med den planet, som de er vogtere af. De er de syv bygmestre som, ledet af den store arkitekt, skaber universet.

De syv hellige planeter er Vulkan, Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus. De bringer gennem energi fra de syv stråler via stjernetegnene en mere dynamisk væremåde, og efterhånden som mennesket udvikler intuitionen øges disse planeters indflydelse, og personligheden bliver et instrument for sjælen.

De ikke-hellige planeter er Solen, Månen, Jorden, Mars og Pluto. De styrker personligheden og kontrollerer fuldstændigt det uudviklede menneske.Farver og planeter – astrologisk

Denne oversigt viser farverne for hver enkelt planet både fra et eksoterisk og et esoterisk perspektiv, og der er taget hensyn til hvilke stråler, der strømmer igennem de enkelte planeter.

Solen: Gul, guld eller indigo blå

Vulkan: Rød, indigo blå

Merkur: Gul, orange, hvid, blå, violet

Venus: Indigo blå, gul, orange

Jorden: Blå-grøn, turkis

Månen: Violet, hvid

Mars: Rød, magenta, rosa

Jupiter: Lys blå, konge blå, blå¬-violet, indigo blå

Saturn: Grøn, sort

Uranus: Elektrisk blå, indigo blå

Neptun: Violet, lavendel, sølv

Pluto: Dyb rød, sortFarver og planeter – astronomisk

Planeter kan også vurderes astronomisk ud fra deres farve, og i et nyt skema fra NASA er planeterne grupperet efter farve.

Nasas Deep Impact rumsonde undersøgte på sin vej til kometen Hartley-2, Jorden udefra. Målet var at se, hvordan vores Jord ser ud fra rummet. Herved kan man få viden om, hvordan vi skal søge efter lignende planeter omkring andre stjerner.

De højt opløselige billeder fra Deep Impact viste både Jorden, Månen og Mars set gennem syv forskellige farvefiltre. Astronomerne sammenholdt disse data med eksisterende data for Merkur, Venus, Jupiter, Uranus, Neptun og Saturn. Astronomerne konkluderede, at hvis man opdeler planeterne efter tre filtre; blåt, rødt og grønt, så fremhæves forskellene mellem de forskellige planeter. Når planeterne bliver placeret i et farvediagram, grupperer planeterne sig efter de tilsvarende bølgelængder som deres overflade og atmosfære reflekterer.

De store gas-planeter som Jupiter og Saturn optræder i ét hjørne, Uranus og Neptun i et andet. Klippeplaneterne Mars, Venus og Merkur falder sammen i et tredje område.

Den blå jordklode viser sig at være en ensom koloni, som er speciel på to måder. Det blå lys bliver spredt i atmosfæren på grund af effekten kaldet Rayleigh-spredning, der er den form for spredning af lys, som skaber partikler, som er mindre end lysets bølgelængde. Sådanne bølger spreder blåt og violet lys mere end rødt og gult.

I fremtiden vil planeter omkring fjerne stjerner blive identificeret og undersøgt nærmere på baggrund af de farver, deres overflader og atmosfære reflekterer. Planeter med en blå udstråling bliver interessante, ikke fordi de har oceaner og atmosfære, men fordi man måske kan begynde at gruppere de mere end 490 hidtil kendte planeter omkring andre stjerner.


Tilbage til Farverne