Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print
DE TRE FISKERE

genfortalt af Gurli Buch-Hansen
http://www.gurlihistorier.dk


Der var engang, for 100 år siden, en biskop, som ofte var på rejse med skib til fjerne egne. På en af disse ture i Stillehavet, fik skibet maskinskade, så de måtte søge ind til den nærmestliggende ø og lægge til. Det ærgrede biskoppen lidt med dette ufrivillige ophold, men han besluttede da at bruge tiden så godt som muligt, så han gik en tur langs kysten. Her kom han forbi 3 fiskere, som sad og bødede deres net. De hilste på hinanden og på deres primitive sprog fortalte de ham, at de var blevet omvendt til kristendommen århundredet før af nogle kristne missionærer, som havde boet blandt dem.

’Vi – kristne’, sagde de og pegede stolt på hinanden. Det gjorde et dybt indtryk på biskoppen, han spurgte, om de kendte ’Fader Vor’. Den bøn havde de aldrig hørt om, det chokerede biskoppen. ’Hvad siger I, når I beder?’ spurgte han. ’Vi løfter øjnene mod himlen. Vi beder: ’Vi er tre, du er tre, hav barmhjertighed med os.’ Biskoppen var rystet over den primitive og kætterske måde, de bad på. Så han brugte en hel dag på at lære dem Fader Vor. De 3 fiskere havde svært ved at lære den, men de gjorde deres bedste – og før biskoppen sejlede igen næste dag, havde han den tilfredsstillelse at høre dem bede Fader Vor uden en fejl.

Måneder efter skete det, at biskoppen igen kom sejlende forbi denne ø. Efter sin sædvane bad han sin aftenbøn på dækket og erindrede nu med glæde de 3 fiskere på denne fjerne ø, som var blevet i stand til at bede, takket være hans tålmodige anstrengelser.

Mens han var optaget af disse tanker, kom han til at se op og lagde da mærke til et lys mod øst. Lyset nærmede sig skibet, og biskoppen så til sin store overraskelse tre skikkelser komme gående hen over vandet. Kaptajnen beordrede, at skibet skulle standse og alle ombord lænede sig over rælingen for at se dette mærkelige syn.

Da skikkelserne var kommet nærmere, genkendte biskoppen sine 3 venner, de 3 fiskere. ’Biskop’, råbte de, vi hørte din båd komme forbi vores ø og skyndte os for at møde dig.’ ’Hvad er det, I ønsker? Spurgte biskoppen i ærefrygt. ’Biskop, vi er så kede af det. Vi har glemt den smukke bøn, du lærte os. Vi siger: Fader Vor, du som er i himlen, helliget…. så kan vi ikke huske mere. Rare biskop sig os bønnen igen.’

Biskoppen blev meget stille: ’Kære venner, tag hjem hvor I kommer fra’, sagde han, og hver gang I beder, så sig: ’Vi er tre, du er tre, hav barmhjertighed med os.’

- o -

Historien er fra en historiesamling af Anthony de Mello. Han er inder og oprindeligt hindu, men konverterede til katolicismen og blev munk og jesuitpræst. Han skriver bøger om bøn og om kristne øvelser i østlig form.


Tilbage til myter og legender