Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintFLAMMEN I HJERTET

af Ella Ostermann


Man kan sammenligne et menneske med et stearinlys. Ligesom flammen fortærer stearinen og bliver større, sådan vokser også flammen i hjertet, når egoisme, selviskhed, forfængelighed og besiddertrang bliver mindre og forsvinder. Til sidst er der kun flammen i hjertet tilbage.

Dybt inde i et menneskets hjerte er livsgnisten, den orangeblå flamme! Det vil sige, at hjertet ikke bare er det fysiske hjerte, der pumper blod rundt i det fysiske legeme. Hjertet er den tolvbladede gyldne lotus hvor

- motivet til vores liv befinder sig
- den rene bevidsthed er
- linket mellem mennesket og kosmos,

og midt i denne lotus befinder livsgnisten, som bliver til en flamme, efterhånden som vi udvikler os og bliver mere uselviske.

Hjertet er det livgivende center på alle planer, og efterhånden som de tolv kronblade åbner sig, strømmer der stadigt mere liv, kærlighed og lys igennem mennesket til andre levende væsner. Det bliver mere medfølende og i stand til at udtrykke skønhed, hjertekvaliteter og modige handlinger.

Menneskene har længe fokuseret på sindets udvikling, hvilket har været absolut nødvendigt, men nu må fokus flyttes til udvikling af hjertet. I den kommende tidsalder vil der være fokus på udvikling af både sind og hjerte samt balancen mellem dem. Hjertekvaliteterne/-dyderne skal udvikles, så de kan lede sindet og præge det, så mennesket fokuserer på det, der vil føre til et bedre liv for alle mennesker og dermed også for dyr, planter og mineraler, kort sagt de fire riger, hvis udvikling menneskene har ansvar for.

Mange mennesker er på et punkt, hvor de godt inderst inde ved, når de gør noget, der ikke er i overensstemmelse med deres hjerte, og på et tidspunkt vil de vælge at udvikle den toldbladede gyldne lotus’ kronblade, de 12 dyder eller sjælskvaliteter. Det vil føre til kriser, men den indre tilskyndelse vil være så stor, at de bliver nødt til at følge den, hvis ikke de skal fortsætte med at leve et liv styret af personlighedens egoistiske begær. Et selvoptaget liv fører til at den indre flamme i hjertet langsomt slukkes, og et liv uden flammen i hjertet er ikke noget liv.

Gruppekærlighed - læs mere
Er at leve et liv, hvor man ikke kun tænker på sig selv. Man udvikler ansvarsfølelse, lærer at samarbejde og forsøger ikke at skade andre.

Ydmyghed - læs mere
Er at kende sin plads på udviklingsvejen.

Tjeneste - læs mere
Tjeneste er en udstråling fra sjælen. Tjeneste renser, giver glæde, oplyser og inspirerer.

Tålmodighed - læs mere
Tålmodighed baserer sig på en viden om, at alt med tiden vil blive muligt.

Arbejde/liv - læs mere
Arbejde er livet.

Tolerance - læs mere
Er evnen til at se forbindelsen mellem alt eksisterende, til at forstå andre og til at give dem mulighed for at vokse.

Åndelig identifikation - læs mere
Er evnen til at ’blande’ sin bevidsthed med andres fysiske, emotionelle, mentale og åndelige tilstand og alligevel forblive en ubunden, neutral iagttager.

Medfølelse - læs mere
Sand medfølelse er baseret på, at man kan se alle sider af en konflikt og grunden til konflikten.

Sympati - læs mere
Er grundlag for fysisk, emotionelt, mentalt og åndeligt samarbejde og harmoni, ikke med personligheden, men med det stræbende indre menneske.

Visdom - læs mere
Er evnen til klogt at bruge alle de erfaringer, man har gjort.

Offer (sacrifice)- læs mere
Offer er viljen til og lyksaligheden ved at bruge ildenergierne til at forvandle sine begær og omforme sine følelser, og i sidste ende til at omskabe personligheden til lys, der stråler på alt og alle, som solen på alt inden for sin sfære.

Taknemmelighed - læs mere
Taknemmelighed er evnen til at værdsætte alle de gaver, livet giver.Mediter eventuelt på kvaliteterne, og iagttag både dig selv og andre og se, hvordan de kommer til udtryk i dig og andre. Se for dig, hvordan dit liv fyldes med energi, kærlighed og lys, når disse tolv blade folder sig ud og fylder dit liv.

Menneskeheden og det enkelte menneske kan kun frelses fra livet i de tre verdener ved at leve hjertekvaliteterne i praksis. Fremtidens undervisning vil fokusere på uddannelse af hjertet, altså på udviklingen af de tolv hjertekvaliteter. Viden uden hjertekvaliteter kan bruges til at udvikle teknologi, opfinde nye ting og danne nye teorier, men uden hjertekvaliteterne vil opfindelserne ikke føre til forandringer til det bedre for menneskeheden. Hjernen skal blive en supercomputer, der er styret af hjertekvaliteterne. Uden dem vil alle de gode opfindelser blive brugt til at tjene egoistiske formål,og derfor ødelægge mere end de gavner. Videnskabsfolk skal finde deres hjerte og se i dets lys, når de forsker og opfinder.
Tilbage til artikler