Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print

JUNO I ASTROLOGISK PERSPEKTIV
af Anne Sommer

Juno, hustruen
Juno er den tredje asteroide, der blev opdaget, og den repræsenterer det tredje stadie i livet, hvor vi er parat til at møde vor ligemand og begynde en rejse i partnerskab og ægteskab. Det første stadie er repræsenteret af Ceres, som er moderen, det første menneske vi har kontakt med, og det andet stadie er Pallas Athene, hvor vi går ud i verden for at få en karriere.

Junos symbol kan ligne et scepter, som passer til gudernes dronning, og en blomst, som viser hendes kvindelighed. Generelt ligner Junos symbol symbolet for Venus, men i stedet for cirklen, som betegner Venus' spejl, er der udadrettede stråler, der viser at Venus' forførende femininitet er ved at vende sig udad og bære frugten i form af ægteskab og børn.


Juno portrætteres ofte med en påfugl, som hun betragtede som hellig.

Myten om Juno
I klassisk mytologi er Juno kendt af grækerne som Hera. Hun var gift med Jupiter (græsk Zeus), den højeste gud i himlen og på jorden. Hun var hans dronning og gudinden for ægteskab. I tidligere myter, længe før hendes møde med Jupiter, var Juno en af de primære store gudinder i sin egen ret, der var ligeværdig med Jupiter og blev valgt til sammen med ham at indvie ritualerne for lovgivning, monogami og det patriarkalsk definerede ægteskab. Som hans dronning blev hun et forbillede, men hun blev gentagne gange bedraget og ydmyget af sin ægtemands utroskab. I myten blev Juno portrætteret som en jaloux, manipulerende, hævngerrig og vanskelig hustru, som efter temperamentsfulde kampe periodevis forlod sin mand. Men hun vendte altid tilbage og forsøgte at løse problemerne en gang mere.

Juno i os
I den menneskelige psyke repræsenterer Juno det aspekt, som føler trangen til at forene sig med et andet menneske for at bygge en fremtid sammen i et forpligtiget fællesskab. Dette partnerskab er en formel og bindende forpligtelse gennem et verdsligt eller et spirituelt bånd. Juno taler til vort ønske om at forbinde os med en mage, som er vores sande ligemand på alle niveauer - psykologisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt.

Når vi ikke modtager intimitet, dybde, lighed, ærlighed, respekt og opfyldelse i foreningen med vor partner, taler Juno til os i de følelser af skuffelse, fortvivlelse, vrede og raseri, som kan overvælde os. Det er særligt sandt, når vi har opgivet en hel del - karriere, familie, hjem eller religion for at indgå et forhold. Juno i os får os til at konfrontere problemerne ved underkastelse og dominans, troskab og utroskab, tillid og bedrag, tilgivelse og hævn. I hendes domæne finder vi os selv i magtkampe for lighed, når vi forsøger at balancere og integrere os selv med et andet menneske og lære at transformere de selviske ønsker til en samordnet enhed.

Ligeværdige relationer
Når vi forlader for derefter at vende tilbage, er det Juno, der tilskynder os til tage løftet "om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden os skiller". Hun bringer visdommen om, at et bevidst forhold er vejen til spirituel indsigt, og at relationer præger os og er med til at gøre os perfekte og fuldkomne.

I vor tid er Juno også et symbol på vanskelighederne for voldsramte og afmægtige hustruer og minoriteter, på den psykologiske og komplekse kærlighedsafhængighed, på stigningen i skilsmisse procenten. Folk bliver drevet til at ophæve meningsløse relationer og til at redefinere de traditionelle forhold på baggrund af feminismen, de stadigt flere åbenlyse homoseksuelle og lesbiske partnerskaber.

Ægteskabets gudinde - sammenfatning
Juno er arketypen for ægtefællen, som bevarer sin forpligtelse over for sin partner på trods af konflikter og strid. I fødselshoroskopet repræsenterer hun sammen med andre faktorer, som det syvende hus, evnen til forpligtende relationer, holdningen til dem samt den type erfaring, man behøver for at føle sig tilfredsstillet. Hun repræsenterer både, hvad vi behøver, og hvad vi tiltrækker, og de måder vi reagerer på når vi skuffes over brudte foreninger. Relationerne er ofte romantiske, men kan også være forretnings-, professionelle eller kreative relationer.

Hvis du er i et forhold, ønsker du måske også at finde ud af i hvilket element (ild, jord, luft eller vand) din partners Juno befinder sig, og om det er muligt at gennemføre relationen. Junos placering betyder måske, at I vil være nødt til at yde en større indsats for at forstå hinandens behov.

Juno i dit horoskop
Juno er forbundet med Vægten og Skorpionens tegn og fortæller om evnen til meningsfulde relationer, den indre psykiske balance og fred eller ubalance, samt projektioner og fornyelse.

Juno i tegn
Det astrologiske tegn, som Juno befandt sig i, da du blev født, beskriver, hvad du søger efter i længerevarende seksuelle forhold, i ægteskabet, i forretnings-partnerskaber eller i venskaber. Det kan antyde, hvad de mest sandsynlige problemer er i forhold til relationer, og det kan vise, hvad du skal arbejde med for at gøre forholdene mere harmoniske.

Juno i hus
I fødselshoroskopet viser Junos husposition hvor eller i hvilken del af dit liv, du vil erfare de vigtigste erfaringsudvekslinger.

Junos aspekter
Junos aspekter til andre planeter og asteroider indikerer problemområderne i forbindelse med at tiltrække og bibeholde længerevarende forhold, og hvordan det passer med det, der ellers tiltrækker dig - selvudfoldelse, kommunikation, kreativitet eller søgen efter meningen med livet.

Link til:

Asteroiderne - broen til Vandbærerens tidsalder

Asteroider og feminine energier

Pallas Athene - asteroide og gudinde

Vesta - asteroide og gudinde 1

Vesta - asteroide og gudinde 2


Ceres i astrologisk perspektiv

Pallas Athene i astrologisk perspektiv


Pallas Athene

Pandoras æske

Persefone, påske og påskehare


Tilbage