Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

PrintLEGENDEN OM LUCIA


Lucia levede i Syrakus i Italien fra 283-304. Hun var en meget smuk ung adelsdame med et smukt indre.

Dengang var kristendommen endnu ikke rigtig accepteret i Rom, og Lucia gik ikke og råbte højt om, at hun var kristen og troede på Gud og Jesus Kristus.

Lucias mor var meget rig, og det var meningen at Lucia skulle arve det hele. Hun var forlovet med en ung mand, men det var ikke helt klart, om han var mest interesseret i hende eller hendes medgift.

Da Lucias mor blev meget syg, og ingen læger kunne helbrede hende, gik Lucia hen og bad ved den hellige Agathes grav, for hun havde hørt at der skete mirakler ved graven. Lucia bad og faldt til sidst i søvn, og hun hørte helt tydeligt den hellige Agathe sige: Søster Lucia, hvorfor beder du mig om noget, som du selv kan gøre? Din mor er jo allerede blevet rask på grund af din stærke tro.

Da Lucia vågnede, skyndte hun sig hjem, og der stod hendes mor, fuldstændig frisk og ventede på hende.

Lucia sagde, at hun havde en bøn til hende og sagde: Mor, nu hvor du er blevet rask, beder jeg dig om, at du vil give al den rigdom, jeg skal arve til de fattige.

Moren slog det hen, og sagde at det kunne vente til hun var død, men Lucia blev ved, indtil moren lovede at give al sin rigdom til velgørenhed.

Lucias forlovede opdagede det, og han udfrittede hende. Da han hørte om hendes tro og miraklerne, blev han rasende. Om det var fordi hun nu var uden formue, eller der var en anden grund, får vi aldrig at vide.

På den tid måtte man ikke være kristen i Romerriget, og Lucias forlovede gik til kejserens gesandt og fortalte, at hun var kristen. Da det ikke var tilladt, skulle hun for en romersk ret.

Man forsøgte på alle måder at få Lucia til at afsværge sin kristne tro og ofre til de romerske guder, men hun ville ikke og gjorde det ikke.

De torturerede hende, og hun blev ved at sige, at hun havde ofret alt til Gud, og at nu kun havde sig selv at ofre. Hun ville ikke gøre andet, end det Gud forlangte af hende.

De pinte Lucia på alle måder, og til sidst stak soldaterne hendes øjne ud. Men hun gav stadig ikke efter, og til sidst stødte dommeren sit sværd i hende, og hun døde.

Lucia var et lys i mørket, og da hun blev helgenkåret, blev hendes dag den 13. december.

Lucia tilbedes især af mennesker med øjensygdomme.

Hun blev begravet i Syrakus i 304, men hendes jordiske rester blev siden stjålet og ført til Konstantinopel, hvorfra de igen blev stjålet. Nu befinder de sig i San Gerania kirken i Venedig.Link til:

December

De fire adventssøndage

De 12 hellige nætter

Julen set i et andet lys


Tilbage til legender