Meditation
Skønhed, Kærlighed og Visdom


Home
Meditation
Fuldmåne
Myter og legender
Artikler
Links

Print
MYTERNE ER ENHVERS HISTORIE

af Anne Sommer


Hvorfor er myter interessante, og hvorfor skal vi læse om dem i vore dage? Hvorfor er myterne om Herkules' bedrifter og gudindernes egenskaber vigtige for os i dag?

Myte kommer fra græsk mythos og betyder fortælling. Myter er overleveringer fra gammel tid om guders liv og bedrifter. De er religiøse fortællinger om guddommelige væsners oplevelser og handlinger. Myterne menes at være grundlæggende for religioner, kulturer og den menneskelige eksistens. De var med til at skabe sammenhold og fællesskab i grupper. Myterne udtrykker forestillinger om hvilke kræfter, der styrer verden, og hvordan menneskene skal forholde sig til disse kræfter og til hinanden.


Form og indhold
I modsætning til sagn og legender, kan myter ligesom eventyr foregå uden for tid og rum. I selve beskrivelsen af myten kan man skelne mellem struktur og normer. Strukturen skaber genkendelighed, og normerne udtrykker de værdier, myten skal formidle. De forklarer noget om virkelighedens indretning.

Myterne kan fortælle om, hvordan guderne lærte menneskene de religiøse hemmeligheder, hvordan guderne i urtiden var de første til at så kornet, og hvordan samfundet blev organiseret for første gang. Fortællingerne får derved betydning som model for lignende situationer. De forbinder den konkrete virkelighed med en forbilledlig guddommelig verden.


Funktion
Ligesom drømme er en indre stemme om menneskehedens mest fundamentale kampe og dobbelthed, så er myter et ydre udtryk. Tilbagevendende motiver i legender og eventyr giver spejlbilleder af menneskelige bekymringer, glæder og mærkbare mønstre af universelle adfærdsmønstre. Så de tager os ligesom drømme udover grænserne for vor personlige historie.

Myterne er menneskehedens fælleseje.Tilbage til Legender