Vælg en side

2021 Tyrens tegn - Rid på bølgen

Supermåne

Fuldmånen i april var speciel på flere måder. For det første var det en superfuldmåne, og kun et lille antal af de fuldmåner, der pryder vor himmel i 2021, er supermåner. “Supermåne” henviser til den belysning Månen får, når den er meget tæt på solen og samtidig i det tætteste kredsløb om jorden.

Ved fuldmånetidspunktet var Månen i Skorpionens tegn. Skorpionen er et meget komplekst tegn følelsesmæssigt og psykologisk og kendt for at være lidenskabeligt og opmærksomt. Solen var i det modsatte tegn Tyren, som er kendt for sin kærlighed til fred, skønhed og enkelhed, og vi bliver derfor bedt om at finde balancen i vores eget liv mellem disse to polariteter.

Andre planeter

Andre planeter bidrager også til virkningen af denne fuldmåne. Uranus befinder sig i Tyrens tegn og er således i konjunktion til Solen og i opposition til Månen. Dette repræsenterer et stort plot, og når Uranus aktiveres, advares vi altid om at “forvente det uventede”. Disse overraskelser kan omfatte jordrystelser eller miljøændringer, da Uranus befinder sig i den jordiske Tyr.

Venus og Merkur er også i Tyrens tegn, og selvom de ikke befinder sig i en eksakt konjunktion, er de tæt nok på Uranus til et blive trukket ind i aspektet. Vi ser muligvis svingninger i de finansielle markeder (Venus) og overraskende nye oplysninger (Merkur), der radikalt kan ændre vores forventede kurs (Uranus).

 

Kernen i denne t-kvadrat (og fuldmånen) er Saturn-Uranus kvadranten, det aspekt, som vi arbejder med i hele 2021. På denne plads er Saturn (etablerede systemer, autoriteter, tålmodighed, selvdisciplin, ansvar) i skarp konflikt med Uranus (progressive visioner, forstyrrende forandringer, sociale friheder, ytringsfrihed, radikalisme). Astrologisk set er denne kvadrat den energigivende faktor bag meget af den sociale uro, der udtrykker sig rundt om i verden.

Saturn

Saturn var også involveret i fuldmånebilledet. Den ringede planet, der er i Vandbærerens tegn, var placeret på toppen af en t-kvadrat, i kvadrat til både Månen i Skorpionen og gruppen af planeter i Tyren.

 

 

Saturn er “regel-maker”, mens Uranus er “regel-bryder”. Når disse to planeter er i et hårdt aspekt til hinanden, kan eller vil ingen af dem se det fra den andens synspunkt. En blindgyde nås hurtigt og kan synes uløselig. Som vi har set i år, er en “politisk kløft” sivet ind på næsten alle områder af vores liv. Vores personlige valg – hvad enten vi skal maskere os, eller om vi vil modtage en vaccine eller ej, om vi vil se nyhederne eller ej – bliver varme emner og politiske udsagn, selvom det ikke er vores hensigt.

Individuelt

På baggrund af fuldmåneenergierne mærker vi som individer virkningen af Saturn-Uranus kvadranten på alle niveauer af vores væsen. Vores fysiske former (Saturn) bliver mere og mere følsomme overfor kosmiske energier (Uranus). Følelsesmæssigt og mentalt skal vi løbende foretage realitetskontrol (Saturn) for at fastslå, om det, vi føler er “vores”, eller om vi påtager os de energier, der er så kraftigt til stede i massebevidstheden (Uranus).

I sidste ende bliver det en åndelig øvelse! Når der opstår udfordringer, frygt og negativitet (Saturn), er vi kaldet til at se dem som energi (Uranus), og enten lade dem bevæge sig gennem os uden at lade os påvirke af dem eller transmittere dem på en eller anden måde. Vi skal lære at forstå, hvordan vores virkelighed skabes af energier, før de bliver til former, og lære at arbejde med dem på det rette niveau.

Pluto

Pluto er også på listen over vigtige indflydelser. Dværgplaneten gik retrograd (tilbage) mindre end 24 timer efter fuldmånen. Pluto er kendt som “herskeren” over Skorpionen, så dens status under fuldmånen var forøget. Når en planet når sin “station “, ser den ud til at stå stille (fra jorden), og det forstærker dens effekt at stå på en platform på en station. Vibrationerne i et indkørende tog føles stærkere og stærkere, indtil det holder lige foran os og kører i tomgang. Ligesom toget, holder en planet sin position inden den vender om og går tilbage i den retning, den kom fra, og vi føler dens vibrationer meget kraftigt.

Pluto er kendt som den store transformer og fører os ofte gennem en symbolsk død og genfødsel. Som “psykoterapeutplaneten” kan den belyse det, der er skjult (ubevidst), så vi på en eller anden måde kan genvinde vores egen magt. Når Pluto stopper og væver sine energier ind i den allerede imponerede fuldmåne, bliver vi opmærksomme på, hvor og hvordan vi bruger eller sløser med vores energi. I det åbenbarende lys ser vi, hvordan vi begrænser os selv, og vi bliver derved motiveret til at stræbe efter en højere skæbne.  

Det føles som om tiden flyver hurtigere og hurtigere. Saturn, kendt som ‘tidens fader’, er som nævnt i kvadrat til Uranus, ‘fremtidens moder’ gennem hele 2021, og vi skubbes konstant ud af vores komfortzoner, ofte på overraskende måder.