Vælg en side

Wesakfesten i astrologisk perspektiv

Skrevet af Anne Sommer

Wesakfesten i astrologisk perspektiv

Wesakfesten

Wesakfesten er den anden af de tre store fuldmånefester, og den er knyttet til Tyrens tegn. På dette tidspunkt står Solen i Tyren og Månen i det modsatte tegn, Skorpionen. Den igangsættende ild fra Vædderen fortsætter til den jordbundne Tyr og distribueres af den luftige Tvilling. Tyrens fuldmånefest eller Wesakfesten er den vigtigste af disse tre fuldmånefester, og den har stor betydning for mennesker fra alle trosretninger. Det er festen, hvor de to store ledere for Østen og Vesten mødes. Kristus og Buddha er åndelige brødre, og under denne fuldmåne står de i tæt forbindelse med hinanden og samarbejder for at gøre menneskeheden modtagelig for åndelig kraft og forny impulsen til det åndelige liv her på Jorden.

Under Wesakfesten vender Buddha i æterisk form, tilbage til Wesak dalen i Tibet: Han kommer tilbage som verdens lys for at velsigne Jorden og menneskeheden med visdom og illumination, og i 8 minutter udfører han sin ceremonielle velsignelse. Denne begivenhed fejres af mennesker over hele verden.

Shamballa, centret, hvor Guds vilje er kendt

Buddha formidler lysets kræfter, visdom og oplysning, så de kan blive kontaktet og erhvervet, og Kristus legemliggør Guds kærlighed og vilje og formidler fred. Kristus og Buddha anvender Wesakfesten til at inspirere mennesker til det kommende års arbejde og sætter ‘tonen’ for året. Gennem Kristus og Buddha kan menneskeheden etablere en nær forbindelse med Shamballa, centret, hvor Guds vilje er kendt og få en klarere opfattelse af, hvad planen og hensigten er.

Lysets fest

Wesakfesten er lysets fest, og menneskets største behov er ved hjælp af lyset at opløse det blændværk og de illusioner, vi lever i, og som gør os blinde for nye muligheder. Ved at opløse blændværket gennem viljen-til-det-gode vil lyset kunne bryde frem, og vi vil kunne finde vejen til at skabe en bedre verden. Med lyset fra sjælen og lyset fra personligheden kan vi opløse vores blændværk. Menneskeheden vil så kunne påtage sig sin forudbestemte skæbne som det intelligente og kærlige forbindende led mellem de højere planetariske bevidsthedsplaner og de underliggende riger. Strømmen af skabende lys og energi kan nu videredistribueres.

Tyrens tegn: Vejens gennemtrængende lys

Tyren er forbundet med Plejaderne og Store Bjørn og med vores solsystem, og hemmeligheden om det guddommelige formål og den guddommelige plan er skjult i Tyrens tegn. Vi taler om den kosmiske Tyr, Guds Tyr, hvis øje er åbenbaringens øje, og den esoteriske sædtanke for Tyren er: “Jeg ser, og når øjet åbnes er alt lys”.

Man siger, at Tyren er “Vejens gennemtrængende lys”. Vi er selv både lyset og vejen, og i biblen står der: “I lyset skal du se lys”. Når mennesket bliver opmærksom på lyset i sig selv, begynder han at gå vejen i det lys, der udstråler fra ham selv, og i dette lys ser han lyset i andre, og finder vejen til sjælens lys og til endnu højere lyskilder. Vi kan sige, at i det gennemtrængende lys vil menneskeheden vide, hvad den skal gøre, og gamle misforståelser og fejltagelser vil blive løst.

Venus og Tyren: Lys og visdom

Venus er den personlige eller eksoteriske (ydre) hersker i Tyren. Den udtrykker spirituelt, at Guds søn er tankens søn og instrumentet for Guds kærlighed. Venus bringer os sjælens lys, Solenglens lys, og dette lys oplyser bevidstheden med kærlighed og visdom. Samtidig stimulerer lyset vores højere tænkeevne, så vi bliver sensitive og modtagelige for intuitive indtryk.

Vulkan, den guddommelige smed

Vulkan er både esoterisk (sjælens) og hierarkisk (monadisk) hersker. Vulkan bringer os på de spirituelle planer i kontakt med sjælens vilje, og denne vilje “griber” personligheden og former eller bøjer personlighedens vilje til dens egen vilje. Hierarkisk bringer Vulkan kontakt, hvis det er muligt med den højeste åndelige vilje. Herfra kommer det “største lys”, som til trods for alle hindringer vil bringe den største oplysning og åbenbaring med sig.

Ajna centret og det tredje øje

Venus og den 5. stråle styrer ajna centret, det chakra, som fokuserer hensigten med at skabe og legemliggøre de ideer, der ligger bag al aktiv skabelse, samt den efterfølgende handling, som producerer den ideelle form til ideen.

Ajna centret eller centret ved øjenbrynene relaterer til det tredje øje, Tyrens øje, eller Shivas øje. Tyrens med de opadrettede horn og cirklen nedenunder, skildrer mennesket, Guds Tyr, der skubbes mod målet for illumination og tilsynekomsten af sjælen. De to horn (dualitet) symboliserer personligheden og sjælen, som beskytter “lysets øje” i centret af Tyrens pande, dette ene øje, som vil blive fuldt af lys.

Det er Vulkans hammer, der via fokus og den daglige rytme smeder formen ind i det udtryk, som kræves af sjælen. Den arbejder utrætteligt på at manifestere sjælens formålet, som smeden, der skærper ideerne. Hammerens rytme er sjælens rytme. Ved at bevare sjælens rytme og vibration i det daglige liv, bliver vi formet i relation til sjælens formål og bliver befriet fra formens fastgørelse.

Vulkan tester menneskesønnens begær og bearbejder hans instrument til at kunne udtrykke dybderne samt til at forstå det guddommelige formål. Den bøjer det lille selvs vilje mod det større selvs vilje, og når dybderne er nået, og der er ikke mere at gøre.

Evnen til at styre energi er forstærket i perioden ved fuldmåne og at meditere i en gruppe skaber ubegrænsede muligheder for at transformere verden. Vulkan er Tyrens guddommelige smed, som gennem meditation og visualisering former ideer og kundskab til tankeformer, der fremkommer i menneskehedens sind – og distribueres i det efterfølgende tegn, Tvillingerne.

Buddha, Merkur

Wesakfesten er styret af Merkur, fordi Merkur er Buddhi, visdom, oplysning eller “genopvågning” i den guddommelige videnskab. Buddha er selv Merkur influeret af Tyren, og han modtog oplysning og indsigt i Tyrens tegn. Merkur bringer illumination og oplysning, er Visdommens Herre, lederen og opvækkeren af sjæle. Merkur healer blindhed og gendanner synet, mentalt og fysisk.

Wesakfesten forbinder (via Merkur) Østen til Menneskehedens fest i Tvillingerne tegn (hvor Merkur også hersker), ligesom Buddha relaterer Guds vilje til repræsentanter fra menneskeheden i Wesak ceremonien. Merkur betragtes som trehovedet, fordi den forbindes med Solen (Vulkan) og med Venus og deres respektive fester. Merkur er derfor relateret til alle de tre store fester.

Merkur, Hermes Trismegistos – den tre gange store

Hermes er romernes Merkur, egypternes Thoth og indernes Buddha, både som planet og gud. Hermes er “gudernes sendebud”. Han er også visdommens gud, der svarer til Odin. I sit menneskelige aspekt kaldes han Hermes Trismegistos, ” den tre gange store Hermes”, og han var forbilledet for og personificeringen af en stor Egyptisk indvielsesskole. Corpus Hermeticum eller de “hermetiske skrifter”, der stammer fra Egypten.

I udviklingens lange løb har Hierarkiet sendt budbringere, som har holdt lysets fakkel højt i en dyster verden. Enkelte var regulære fyrtårne i fortidens mørke, men de er næsten alle glemt i den teknologiske verdens informationsstrøm. Men Hermes er stadig en kendt skikkelse, som gav datidens verden et åndeligt løft, der skulle række helt op til nutiden. Hans visdom blev nedfældet i 42 skriftruller, der blev kaldt Corpus Hermeticum, kendt som den hermetiske lære. Det er sandsynligvis den mest dybsindige visdom noget menneske har skænket verden.

Merkur modtager syv gange mere lys end nogen anden planet, og konstellationen Tyren inkluderer symbolsk lyset fra de Syv Søstre i Plejaderne, der findes i stjernetegnet i Tyrens nakke. Vi ser tydeligt forbindelsen til det spirituelle mantra for Tyren:

“Jeg ser, og når øjet er åbent, er alt lys”.