Vælg en side

2020 Jupiter og Saturn i Vandbæreren

Skrevet af Anne Sommer

2. del. Jupiter og Saturn i Vandbæreren

Vi har i måneder talt om den astrologiske tornado i januar 2020. I en enkelt uge fra 8. til 15. januar var der et utroligt antal spektakulære planetariske aspekter grupperet omkring en magtfuld måneformørkelse og en konjunktion mellem Saturn og Pluto i Stenbukken.

Selvom den eksakte konjunktion mellem Saturn og Pluto nu er bag os, er de to planeter stadig meget tæt på hinanden, der er kun en afstand på ca. 2 grader. Det betyder, at deres kombinerede indflydelse fortsætter med at gøre sig gældende, og de vil rejse sammen i mange måneder endnu. Den 4. april, den 30. juni og den 12. november vil de danne konjunktion.

De to planeter vil demontere sociale systemer og personlige mønstre, samt tiden og andre fysiske realiteter. Kapitalisme, demokrati og økologi vil blive konfronteret af Stenbukkens temaer (hårde realiteter, organisation, begrænsninger, integritet). Det kan indikere en dybtgående transformation, afslutningen af en cyklus og begyndelsen af en ny!

Det er en magtfuld tid, vi lever i, følelserne er utrolig kraftfulde, og spændingen er håndgribelig. Det er vigtigt at finde orkanens øje! Ifølge den kosmiske plan blev det besluttet at have en formørkelse på samme tid som selve Saturn-Pluto konjunktionen, og det kan man undre sig over! Derefter blev alle de andre planeter, som er involveret, ‘kastet’ ind i konstellationen. Vi må virkelig have en samtale hjerte-til-hjerte med Kosmos!

Efter Saturn og Plutos konjunktion begynder man at spekulere over de tidspunkter, hvor andre langsomt bevægende planeter påvirker en af de to planeter, eller transiterer (krydser) den grad, hvor de var på linje. Disse transitter reaktiverer (“trigger”) temaet for Saturn-Pluto konjunktionen. Den primære trigger til Saturn og Pluto er Jupiters konjunktion til Saturn og de tre konjunktioner til Pluto, som kun er nogle få måneder væk.

Jupiter i Stenbukken

Jupiters konjunktion med Pluto i Stenbukken kan forårsage mindre tornadoer, men giver også muligheder for dybe systemiske ændringer.

Den 8. januar var Jupiter i konjunktion med den Sydlige Måneknude i Stenbukken, og det forstærker den måde, som menneskeheden stadig er ledet på og den farlige tro, at magt giver ret. Vi ser beslutninger, der er forældede, autoriteters syn på realiteter, hvor en hvilken som helst dominans og arrogance er acceptabel, ja endda tilladt.

Jupiter holder forstørrelsesglasset op over disse egenskaber, hvor de end findes. Det viser den overdrevne facon, der anvendes, når vi går til livet med den holdning, at vi kan gøre lige hvad vi vil, simpelthen fordi vi har magten til at gøre det.

Men Jupiter har også en mere acceptabel hensigt for 2020. Efterhånden som den bevæger sig gennem Stenbukken i år, hjælper Jupiter os med at tragte efter og opnå de positive egenskaber fra dette tegn: En stærk bevidsthed, større høflighed, integretitet, menneskelighed og humor.

Jupiter og Saturn i Vandbæreren

Den historiske vigtighed af Jupiters og Saturns cyklusser har længe været under observation. Siden 1840erne har de fleste af Jupiters og Saturns konjunktioner været i jordtegn som Tyren, Jomfruen og Stenbukken, men den 21. december 2020 er konjunktionen mellem Jupiter og Saturn eksakt i Vandbærerens tegn. Det kan forårsage et væsentligt skift af længere varighed til en mere fair social holdning. ændringen fra jord- til lufttegn indikerer en større vægt på nye ideer, information, teknologi, lighed for alle og respekt for miljøet. Den decentrale politiske struktur er meget forskellig fra den regenerering af virksomhedernes magt, der er indikeret af Jupiter og Pluto ovenfor. Men måske vil tingene blive kombineret eller simpelthen stadig eksistere side om side.

Ceres i Vandbæreren

Dværgplaneten Ceres forlader Stenbukkens tegn i denne uge og går derefter ind i Vandbærerens tegn. Som Moder Jords gudinde bringer den problemer med miljø og landbrug og løfter dramatisk sløret for måder, hvorpå klimaet kan ændre sig og påvirke vejrets mønster og vor jords økologi.

Når Ceres går igennem Vandbærerens tegn nu og indtil den tredje uge i april, bliver vi støttet i at tænke nyt om vores miljøproblemer. Ceres er involveret i føde til mennesker og dyr, og kreative mennesker vil komme med løsninger til, hvordan vi kan skaffe føde til alle, der lever på vor klode, så ingen behøver at sulte. Ceres går dog tilbage (retrograd) til Stenbukkens tegn senere i år, og så bliver problemerne repeteret. Den sidste uge i september til den første uge af november, vil Ceres igen besøge Vandbærerens tegn.

Palads Athene i Stenbukken

Pallas Athene er asteroiden, der fik navn efter den græske gudinde for visdom og retfærdighed. Myter fortæller, at den androgyne Pallas, der udmærkede sig indenfor både krig og healing, fungerende som lærer og mentor for dem som ønskede at lære disse kunsthåndværker. Som en guddom repræsenterede hun både det guddommelige feminine og det guddommelige maskuline.

Pallas Athene er min personlige favorit mellem asteroiderne, og den synes at forsyne os med bestemte talenter og indsigt. Asteroiden gør os i stand til at se sandheden og det højere perspektiv, som er repræsenteret gennem billedet af Pallas Athene med en krukke på sin skulder og en slange rundt om side fødder.

Pallas Athene legemliggør den magiske vilje, der gør os i stand til at skabe og kontrollere vor egen realitet. Pallas manifesterer, hvad der er brug for gennem kreativ visualisering. Således er hun okkultisten mere end mystikeren. Hun er videnskabsmenneske, fordi hun anvender naturlovene til at manifestere ideer på det fysiske plan.

Det er selvfølgelig ikke en tilfældighed, at Pallas legemliggør disse energier, og dens konjunktion med Jupiter og Pluto inspirerer til nye løsninger og det feminines indflydelse. Kosmos konspirerer igen for at være sikker på, at vi modtager besked, så der kan aktiveres en inspirerende vision af, hvad vor fremtid kunne blive.

Vi spekulerer måske over, hvad vi hver især kan gøre, hvordan vi kan bidrage til healingen istedet for at forværre ‘såret’?

For det første er selvpleje vital! Disse planetariske energier er ikke kun ‘derude’ et eller andet sted i universet, de indvirker også på vore fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle legemer.

Vi skal især være specielt opmærksomme på de områder, der er behersket af Stenbukken: fysiske problemer med knogler, led (især knæ), hele skelettet og forbundne problemer, samt huden. Men selvom vi ikke direkte føler nogle fysiske symptomer, er det vigtigt at vide, at vi bliver påvirket af alle disse kosmiske energier. Det er vigtigt at få nok hvile, både om natten og i løbet af dagen, når vi føler os trætte.

På de mentale og følelsesmæssige planer er det også vigtigt, at vi tager pauser, går en tur i naturen, lytter til musik, lader os blidt flyde med ud i de fjerne horisonter og ser skyerne bevæge sig over himlen.

På de spirituelle niveauer er der meget vi kan gøre. Vi kan meditere, vi kan bede en bøn. Vi kan udføre energi-arbejde, påkalde lyset til de områder af planeten, der behøver support. Vi kan kalde på englene og andre lysvæsener og bede dem om hjælp.

I tider hvor vi føler os magtesløse og ude af stand til at kontrollere den ydre verden, kan vi altid kontrollere vores eget energifelt. Når vi gør det, tilføjer vi meget høj-frekvens energi til det kollektive. Det er ikke det samme som undvigelse eller ønsketænkning. Aktiviteter, som er gjort med bevidst hensigt, kan være endnu mere magtfulde end fysisk aktivitet. Vi kan kalde det bønner, eller vi kan kalde det energi-arbejde. Hvad vi end kalder det, har vi brug for det spirituelle fokus og på den energi nu!