Vælg en side

Vædderen - Aries

Skrevet af Anne Sommer

Vædderen – Aries

Nu er foråret på vej, og dagene bliver længere, vi går mod lysere tider. Vi ser træerne springe ud med blomster og blade, naturen vågner til en ny begyndelse. Den første impuls til at indlede inkarnationen på Jorden begynder i Vædderen. Sjælen fødes symbolsk her, selvom det ikke nødvendigvis er sjælens første rejse på Jorden. Sjælen reagerer på åndens vilje til at inkarnere, og det første skridt tages imod inkarnationen på det mentale plan. Vædderen relaterer til daggry, solopgang, foråret og påske – eller genopstandelsen fra dens “død” i det foregående tegn – Fiskene.

 Vædderen er et ildtegn, og den leverer elektrisk ild til vort solsystem. Den har i sig en omsorgsfuld nærende varme, og også en ild, der kan begejstre, brænde og destruere, den er derfor et af tegnene for død. Vædderen er det førende ildtegn, og det er ilden, der til sidst er den store befrier, der sammensmelter begyndelsen og slutningen og forener modsætningerne i både tid og rum.

I denne første rejse i ildelementet udtrykker Vædderen, som det første af de tre kardinale tegn,   erfaringerne fra den symbolsk “nyfødte” sjæl, og de positive, maskuline vibrationer og den eksplosive vitalitet fra Vædderens eksoteriske hersker, Mars.

Ligesom menneskebarnets totale selvoptagethed, opdager Vædderens sjæl med fryd sine egne tæer og fingre, sin egen fysiske eksistens. For at få tilfredsstillet alle sine behov er det kun nødvendigt med et højt skrig, som bliver hørt og besvaret øjeblikkeligt af de ældre. Den virkelige barnlige sjæl tvivler eller frygter intet eller ingen, simpelthen fordi den aldrig er blevet nægtet noget. Vædderens barnlige sjæl har en naturlig og rørende tillid til godhedens usynlige energi, der mirakuløst opfylder alle dens ønsker.

På det jordiske plan er denne fordelagtige energi repræsenteret af forældrene, og på en mystisk måde også af vores med-skaber. De ser ømt på deres barn, og gennem deres begejstrede viden om, at sjælen “er”, og at han eller hun er blevet født “her”, beskytter de den kærligt imod dens egen naivitet og nægter den klogt nogle af de krav, den stiller.

Vædderens sjæl føler: “Jeg er” eller “Jeg eksisterer”, og som det symbolske barn, er Vædderens mænd og kvinder klar over mulighederne for uheld, smerte eller grusomhed på livets vej. Han eller hun lærer af disse negative erfaringer fra de erfarne, som har samlet hårdhed, mistro og overlevelses-instinkt i vokseprocessen.

Der er gammelt ordsprog, der siger, at alle børn, fordi de dør i en tilstand af renhed, øjeblikkeligt bliver engle. Naturligvis, har de endnu ikke mødt fristelsens djævel. Men hvis Vædder “barnet” overlever, må han eller hun lige som det virkelige barn gang på gang gennemgå store skuffelser over deres egen malplacerede tillid. Som et offer for uvenlighed, en mangel på sympati eller forladthed, føler den nyfødte baby, at den er bange, alene og angst, og den skriger højere efter opmærksomhed. På samme måde, og af samme grund, har den sårede og desillusionerede vædder mand eller kvinde brug for accept, men den er dømt til at blive afvist.

Vædderens positive kvaliteter er hjerteskærende uskyldighed og undren, blind tro, mod og råstyrke. Vædderens farve er rød!

Kærlighed er en livsnødvendighed for Vædderens sjæl, og den tages som en selvfølge. For Vædderen er den symbolet for selve eksistensen. Derfor er hengivenhed instinktivt og frydefuldt accepteret, men med meget lidt forståelse for, hvordan man returnerer den. Vædderen forlanger kærlighed, for lige som barnet dør Vædderen uden.

Vædderens tegn starter med jævndøgn, hvor dag og nat er lige lange. Dette øjeblik er et vendepunkt i den årlige cyklus, og vi begynder på en ny fase. Foråret inviterer og åbner for nye muligheder og ny vækst. Vædderen ønsker at indvie noget nyt og bringe det i manifestation. Men for at det kan ske, må vi bane vejen og fjerne det, der står i vejen, så en ny cyklus kan begynde.

Vædderens eksoteriske hersker – Mars

Den eksoteriske hersker i Vædderen er Mars, der legemliggør 6. stråle kraft, og fører til idealisme, ofte destruktiv fanatisme, kamp, strid, krig, anstrengelse og evolution, og styrer solar plexus. Mars er med til at udvikle personligheden i gennemsnitsmennesker, og fører til hengivenhed over for egne mål og verdslige planer på det bevægelige kors.

 Vædderens esoteriske hersker – Merkur

Den esoteriske hersker i Vædderen er Merkur, der repræsenterer 4. stråleenergi, fører mennesket rundt på livshjulet, og gør det muligt gennem konflikt at opnå harmoni. Merkur oplyser tanken og er mellemledet mellem sjælen og personligheden, idet den er sjælens sendebud. I første omgang frembringer denne rolle som mellemled uundgåelig modstand mellem modsætningerne og deraf konflikt. Denne konflikt fører til sidst til sejr, og illusionerne fordrives gennem indre oplysning af den lavere tænkning.

 Vædderens hierarkiske hersker – Uranus

Uranus er hierarkisk hersker i Vædderen og legemliggør energien fra 7. stråle for ceremoniel orden og magi. Uranus virke er analogt med Merkurs, fordi den 7. Stråle er strålen, der forbinder ånd og materie og således frembringer manifestation. Uranus fører sjælen frem til den brændende grund, og styrer den okkulte vej.

 Vædderens stråler – Stråle 1 og stråle 7

Vædderen transmitterer 1. stråle for vilje og magt og 7. stråle for magi og organisation. Disse stråler fører gennem erfaring til lederskab og opbygger evnen til at tage dristige initiativer, til at organisere, til at kontrollere masserne og samarbejde med planen. Gennem Vædderens herskere Mars og Merkur bringer 6. stråle og 4. Stråle en afbalancering, fordi 4. og 6. stråle er understråler af 2. stråle.

Vædderens motto er: “Jeg træder frem og fra tankens plan hersker jeg”!

 Resume

Vædderen tvinger i løbet af inkarnationen sjælen frem til den brændende grund og udsætter den for en lutrings-proces. Gennem tænkningens mindre ild sættes erfaringerne i brand, og de opløses i flammer. Derefter står vejen åben og et uhindret klarsyn er opnået.

Gennem krigens og stridens brændende processer, som det enkelte menneske udsættes for og gennem indflydelsen fra den planetariske hersker, Mars krigsguden, sker der en nødvendig renselse.  Den samme renselse, men denne gang gennem klarsyn, kommer til det udviklede menneske gennem aktiviteten fra den subjektive planethersker, Merkur. Merkur er det indre oplysende princip, der frigør tanken, styrer menneskets vej gennem livet og gør det muligt for ham eller hende at blive bevidst om den guddommelige plan, der ligger til grund for alle hans eller hendes brændende erfaringer.