Vælg en side

Krebsen - Cancer

Skrevet af Anne Sommer

Krebsen – Cancer

Nu er sommeren på sit højeste, alt er grønt, og roserne står i fuld flor i alle nuancer af rødt. Man kan godt forstå, at rødt er komplementærfarven til grønt, den fremhæver alle de grønne nuancer i naturen på smukkeste vis. Det har været solhverv og Sankt Hans. I virkeligheden er Sankt Hans udtryk for en ild-impuls, hvor ilden opfattes som et rensende element. De gamle romere knyttede troen på den indviede ild til den 24. juni og fejrede gudinden Vesta. Fejringen af denne ild-impuls står som optakten til sommeren og opfordrer os til at lade den indre sol fødes. Sankt Hans er Johannes Døberen, der ved sit uselviske arbejde muliggjorde dette.

Nu er Krebse-barnet blevet et ungt menneske, en teenager, og sjælen har udviklet sig til Krebsens stadium, svævende mellem barndommen og modenheden, og den længes efter at blive voksen, men tøver dog. Krebsen bringer minder om de negative, feminine og reflekterende, natlige energier, om midsommerdrømme i deres fuldt udfoldede og velduftende skønhed.

Nu vakler den lunefulde, sensitive, unge menneskesjæl mellem barnlig afhængighed og den voksnes vanvittigt lokkende verden. Den unge Krebs observerer de voksnes livsbetingelser og vurderer, at alt, hvad den ser og hører, er rigtigt. Men når den voksnes materielle verden betragtes intensivt, viser illusionerne sig ofte. Det kan give problemer for Krebsemenneskets drømme, og få det til at skrige højt om natten. Når ingen ser det, kan det finde på at trække den gamle, symbolske “Tyre” Teddy bjørn ud af skabet og kramme den tæt.

 Det forandrede teenagehumør forvirrer Krebsen, lige så meget som det forvirrer dens familie, men denne rædsel er meget virkelig for Krebsen, som frygter at skulle være moden, og at det vil betyde, at den ikke mere kan gemme sig i forældrenes, og især moderens trygge favn. Vil fremmede kunne elske den lige så uforbeholdent som dens mor? Krebsen tvivler?

Ude af stand til at forklare sin frygt, vender Krebsen sig bort og bliver hemmelighedsfuld, drømmende og alene – eller den gemmer sig og oplever, at ingen forstår den. På Krebsens niveau plager det mulige tab af forældrenes beskyttelse underbevidstheden. Krebsen har allerede lært, hvad tab er. Måske barndommens venner er flyttet væk, familien har skiftet bolig, eller gamle kendte naboer er forsvundet. Verden er ikke længere så spændende, fordi Krebsen føler dens skjulte farer. Krebseteenageren ved, at det at vokse op vil bringe uventet smerte, så han/hun holder fast på det, de kan stole på – i går!

Den nye opfattelse er så intens, at Krebsen ser kombinationen af tragedie og komedie i livet. Han/hun høster viden på sin første udflugt i det sensitive vandelement. Men på trods af en medfødt generthed vil Krebsen ikke skubbes i baggrunden. Den er en kardinal leder, og erfaringen lærer den at ændre ulogisk frygt til fornuftig forsigtighed. Månen er hersker i Krebsens tegn, og den gør tingene uklare. Krebsen er ikke klar over, hvad den ønsker for fremtiden, og den tøver med at finde ud af det. Den hviler i fortiden, og frygter ‘i morgen’!

 Sentimentalitet kan bringe Krebsen til tårer og motiveret af behovet for at skjule sine sande følelser, siger Krebsen: “JEG FØLER”! Men for at ingen skal have mistanke om, hvor dybt de føler, siger de vittigheder og tror, at de kan narre folk. Hvis sjælen på dette kritiske udviklingsstade ikke bliver håndteret følsomt, kan Krebsen udvikle en permanent, hård og beskyttede skal, der beskytter den mod den grusomme verden. 

Krebsens positive kvaliteter er forestillingsevne, ihærdighed, ømhed, sensitivitet, omsorg og forsigtighed.    

Krebsens eksoteriske hersker – Månen

Månen er eksoterisk hersker og Neptun esoterisk hersker i Krebsen, og disse to planeter fører til udvikling af psykiske evner og til udfoldelse af det emotionelle/astrale legeme. Uden det fysiske legeme kunne sjælen ikke lære at reagere sensitivt på omverdenen og at erkende Gud i den fysiske verden. Ved at ofre sine egne behov som mor eller far i en familie udvikles massebevidsthed og evnen til at skabe tryghed og nære omsorg for familien, stammen eller klanen. Jo mere udviklet et menneske er, desto mere er det modtagelig for energierne og strålerne fra de tre planeter, Uranus, Vulkan og Neptun, som Månen siges at tilsløre eller skjule.

Krebsens esoteriske og hierarkiske hersker – Neptun

Neptun, som er en af de mest okkulte planeter, er esoterisk og hierarkisk hersker i Krebsen. På discipelskabets vej begynder mennesket at blive mere modtagelig overfor Neptun og reagerer mere bevidst på de nye energier. Denne nye sensitivitet er i begyndelsen et problem for mange. I Krebsen skjuler Månen Neptun, hvilket vil sige, at den beskytter gennemsnitsmenneske mod alle de impulser sjælen modtager. I modsat fald ville mennesket øjeblikkeligt blive psykotisk.

 Krebsens stråler – stråle 3 og stråle 7

Krebsen er et af de ældste stjernetegn og et af de første, der skulle forstås af den tidlige menneskehed. Det hænger sammen med, at menneskets første inkarnation på Jorden finder sted i Krebsens tegn. Krebsen transmitterer 3. og 7. Stråle, som forbinder den med det fysiske plan. Tegnet hjælper mennesket til at udvikle praktisk intelligens (3. stråle) og at organisere en familie eller et samfund båret af vaner, skikke og ritualer (7. stråle).

Krebsens motto “Jeg bygger et oplyst hus og bor i det.”

Krebsen, der isolerer sig i sin egen skal, søger på det første udviklingsstadie at finde tryghed gennem massetilhørsforhold. Senere bør den forsøge at “bygge et oplyst hus” (en indre bevidsthed), hvori andre kan dvæle, blive hjulpet og modtage kærlighed, liv, tryghed og omsorg.

Resume

Krebsens tegn er ikke let at forstå, for det er, psykologisk set, en modsætning til den gruppe-bevidsthedstilstand, som menneskeheden i denne tid stræber henimod. Det er vanskeligt at skelne mellem massebevidsthed og gruppebevidsthed. Mennesker befinder sig i dag midt imellem disse to bevidsthedstilstande, selvom mange er ved at blive gruppebevidste, er størstedelen af menneskeheden ved at komme ud af massebevidstheden og blive selvbevidste individer.  De to grupper har meget forskellig indstilling til verdens problemer.

 Den langsomme Krebs bærer sin bolig på ryggen, lever på land (det fysiske plan), men også i havet (følelsernes liv). Skorpionen er symbol på den forvandlede Krebs, der med sin brod antyder, hvor farligt det menneske er, som ikke har bevidstgjort sine projektioner. Fiskene står for den endelige frigørelse fra materien.