Vælg en side

Skorpionen, hydraen og befrielsen

af Anne Sommer

Skorpionen, hydraen og befrielsen

I Skorpionens tegn møder Herkules’ sin 8. opgave, at bekæmpe et søuhyre i en sump i Lernas. Det er et af de mest fascinerende af de tolv arbejder Herkules skal igennem. “Ved siden af floden Amymone ligger Lernas rådne sump, og i denne ildelugtende mose ligger den afskyelige hydra, som er en sand plage for omgivelserne. Denne skabning har ni hoveder og et af dem er udødeligt. Man kan ikke bekæmpe den med almindelige midler, for hvis man hugger et hoved af, vil to nye øjeblikkeligt vokse ud. Et råd får Herkules: “Vi ophøjes ved at knæle, vi sejrer ved at overgive os, vi vinder ved at give op”.

Skorpionen er det stjernetegn, hvor man kæmper for at beherske det lavere selv og opnå befrielse gennem sjælens kontrol. De ni hoveder, som er delt op i tre grupper af tre, repræsenterer hvordan vi bliver testet på det fysiske, det astrale (følelsesmæssige) og det mentale plan. Disse tre grupper relaterer også til illusionen i dens tre former og er forbundet med de tre rækker af kronblade i hjertets lotus – viden, kærlighed og offer.

Som et resultat af mange livs erfaringer i fysisk inkarnation åbnes kronbladene i hjertets lotus, hvor det astrale er en lavere refleksion af kærligheden og det mentale er et lavere udtryk af viljen. Dette skema giver et overblik over relationerne imellem Hydraens ‘hoveder’:

Plan

Hydraens hoveder

Ubevidst kvalitet

Hjertelotusens kronblade

Fysisk Sex magelighed, penge Maya Viden
Astral Frygt, magtbegær, had Blændværk Kærlighed
Mental Stolthed, separatisme, grusomhed Illusion Offer (vilje)

Prøvelser i Skorpionen

I Skorpionens tegn tøjles og bekæmpes begæret og den lavere natur ved at blive løftet op i lyset – op i himlen, og man bliver i stand til at tjene menneskeheden, som er målet i Vandbærerens tidsalder. I legenden overkommer Herkules hydraen med de ni hoveder eller begærets slange, ved at han tvinges i knæ og ud fra denne position af ydmyghed, løfter slangen op i luften og bliver forløst.

I Skorpionen gøres personligheden ydmyg og bringes i samklang med sjælen. Personligheden dræbes ‘okkult’ for at blive ‘genoplivet’ i lys og luft, og i dette øjeblik bliver den sjælens tjener.

De tre prøvelser i Skorpionen omhandler de tre aspekter af mennesket, når de blandes og smelter sammen på det fysiske plan. På dette plan er de først og fremmest en test af begæret efter tilfredsstillelse af oplevede fysiske behov. De består af de naturlige tilbøjeligheder og tendenser, appetitten der bor i den dyriske natur, som primært er: Seksualitet, fysisk magelighed og penge, som er konkretiseret energi.

De er også tre aspekter i testen af begæret på det astrale plan. Disse er finere af natur og har automatisk virkninger på det fysiske plan, selv om de ikke er til stede i den dyriske natur, men bliver pålagt af begæret i dets tre former: Frygt, had og ambitioner eller begær efter magt.

For det tredje er der testen af den lavere kritiske tænkeevne: Stolthed, separatisme og grusomhed. Man må huske, at den værste form for grusomhed ikke er den fysiske, men den mentale, fordi den er mere ‘forfinet’.

Når disse fejl er erkendt og overvundet, opnås der to resultater: Rette relationer til sjælen og rette relationer til omgivelserne. Disse to resultater er målet for alle prøvelser i Skorpionen.

 

Transformation af laster til dyder

Plan

Kvalitet

Laster

Dyder

Fysisk

Ydmyghed

Sex Løft energien til højere kvalitet
Magelighed Kæmp for åndelig forbedring
Penge Del rigdom ud med spirituelt sind

Emotionelt

Mod

Lidenskab

Frygt Fokuser på højere livsmål
Had Løft energierne til hjertet
Magtbegær Demonstrer goodwill

Mentalt

Diskrimination

Lavere mentale

Stolthed Udvikl ydmighed gennem offer
Separatisme Se dele som et integreret hele – vær inkluderende
Grusomhed Vis medfølelse

 

Tærsklens Vogter

Grundprincipperne i Skorpionen er: Prøve, prøvelse og triumf. De kan også kaldes kamp og styrke. Erfaringerne i Skorpionen kan man kendetegne med to ord, sammenfatning og nyorientering. I Skorpionen dukker erindringer om fortiden op, og som følge deraf Tærskelens Vogter. Erindringen er ikke en evne, forstanden har, men en skabende kraft, der dukker op fra det enkelte menneskes tidligere tilværelser og erfaring, den totale sum af alle instinktive tilbøjeligheder, af alt nedarvet blændværk og af alle afskygninger af forkerte mentale holdninger, alt dette blandet til et hele – kalder vi Tærskelens Vogter. Denne vogter er den samlede sum af alle de egenskaber i personligheden, som man ikke har set i øjnene og ‘besejret’, men som til sidst må overvindes. Når der er skabt en passende sjælskontakt, indtræffer der et liv, hvor den højt udviklede og magtfulde personlighed selv bliver Tærskelens Vogter. Erfaringernes resultat og belønning i Skorpionen er triumf.

 Nøgleordene for Skorpionens tegn er:

Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem.