Vælg en side

Tvillingerne - Gemini

Skrevet af Anne Sommer

Tvillingerne – Gemini

Nu står foråret i fuldt flor, blomsterne springer ud, og sommeren er på vej. Vi oplever de lyse nætter. Fuglene synger med hver deres stemme, og de har travlt med at finde mad til ungerne. Der sker noget nyt hver dag i naturen, nye blomster springer ud og erstatter dem, der visner hen og dør, og der bliver sat nye frø til næste års blomstring.

I Tvillingernes tegn går den symbolske Tyre-baby ind det lille barns verden, og den føler igen den positive, maskuline energi som i Vædderens tegn. Men for første gang ankommer sjælen på scenen og bliver bevidst om sin egen mentalitet, om at den ikke er alene i universet.

Tvillingernes sjæl lærer som et barn at kommunikere sine behov ved at tale, ved at lære at forme ord og sætte dem sammen, mens forældrene eller andre omhyggeligt lytter og glæder sig over hver ny lyd. At tale er sjovt, fordi det centrerer al interessen på ham eller hende. Der udvikles en ny evne til at kravle eller vaklende at forsøge at gå over til ‘kagedåsen’, og dette sker uden Vædderens råben eller Tyrens venten, og denne nyfundne uafhængighed er berusende. I Tvillingerne begejstret over den viden, der er indenfor rækkevidde, og den siger “jeg tænker”! Tvillingerne råber til hele verden i stor begejstring.

Tvillingerne lærer gennem dennne symbolske barne-bevidsthed, at der er to sider af karakteren – en dualitet eller polaritet, der må bringes i harmoni, før den succesfuldt kan relatere til andre mennesker. Den første følelse af ulykke optræder, når Tvillingerne skal lære disciplin, mens den prøver at blande den sovende og den vågne Tvillinge-sjæl. Fordi Tvillingerne længes efter fornøjelser uden for hjemmet og familien, løber den ofte ind i uventede farer og bliver straffet.

Verden inviterer Tvillingerne til at udforske verden udenfor, og hvad mon den vil finde der? Med den nye mentale evne til at ræsonnere og udlede – at relatere – begynder Tvillingesjælen at ønske og at drømme om ting, den aldrig har set.

Halvdelen af Tvillingens sjæl er stadig en usikker baby, der behøver det kendte. Halvdelen af sjælen er et længselsfuldt barn, der er nysgerrig efter de mange ukendte vidundere, som er uden for rækkevidde. Tvillingesjælen har allerede gjort erfaringer med ild og jord og er ved at lære at håndtere luft-elementet for første gang. Tvillingesjælen erfarer med strålende øjne og et håbefuldt hjerte, det nye. Hver ny dag rører Tvillingens sind af dens skjulte magi, nu mere lokkende end det kasserede legetøj og den varme omfavnelse af forældrenes kærlighed. Tvillingerne ser gennem vinduet den forbudte Edens Have, som den herskende planet Merkur (magikeren) leder til.

Tvillingernes positive kvaliteter er alsidighed, mental årvågenhed, hurtighed i opfattelse, logisk sans og fleksibilitet.

Tvillingernes eksoteriske hersker – Merkur

Merkur er den eksoteriske hersker i Tvillingerne, og den repræsenterer den konkrete tænkeevne. Den analyserer og lærer mennesket at skelne mellem selvet og ikke- selvet og slår bro mellem mennesker gennem sproget, tanken og den almene viden. Merkur skaber dualitetsfølelse, skelneevne og smidighed, samt bevægelighed i tanken. Gennem analytisk aktivitet forstår den ekstremerne og modsætningerne, og via 4. stråle for harmoni gennem konflikt, som den formidler, bringes de i kontakt med hinanden, hvilket skaber harmoni.

Merkur og Tvillingerne har frembragt og frembringer mange guddommelige budbringere af nye sandheder, som har bygget bro mellem menneskeheden og sjælens rige.

Tvillingernes esoterisk hersker – Venus

Venus er esoterisk hersker i Tvillingerne og formidler af 5. stråle for konkret viden, der skaber en begyndende forståelse af årsagerne og de deraf følgende tilstande, samt en evolutionsplan for menneskeheden.

Tvillingerne er gennem sine herskere nært forbundet med menneskeriget, idet Venus formidler 5. stråle, og Merkur den 4. stråle, som er menneskehedens personligheds- og sjælsstråle.

Tvillingernes hierarkiske hersker Jorden

Den hierarkiske hersker i Tvillingerne er Jorden, som også hersker i det modsatte tegn Skytten. Det betyder, at den kosmiske kraftlinie fra Tvillingerne til Skytten subjektivt er forbundet med Jorden. Det garanterer Jordens sjælsudvikling.

Tvillingerne og 2. stråle

Vor Jord formidler 2. stråle for kærlighed og visdom. Alle stråler i vort solsystem er understråler af 2. stråle, og menneskets syv chakraer er direkte modtagere af 2. stråle. Indflydelsen fra 2. stråle, som Tvillingerne formidler, bevirker at personlighedens magt formindskes og kraften fra de lavere centre overføres til de tilsvarende højere.

Tvillingerne hersker over Solens hjerte og formidler som nævnt 2. stråle for kærlighed og visdom. Det er det store dualitetssymbol i zodiakken. Det er derfor et af de vigtigste af de 12 tegn, fordi dets indflydelse står bag hvert enkelt tegn. I et fremskredent menneskes horoskop vil Tvillingerne danne en triangel mellem modsætningernes par i zodiakken. Den skaber og opretholder den magiske vekselvirkning mellem soltegnet og dets modsatte tegn, og forvandler dem til en enhed, ved en bevidsthedsmæssig fusion af de polare modsætninger. Tvillingerne kan derfor let skabe kontakt med mennesker på næsten enhver stråle.

Tvillingernes motto “Jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.”

Resume

Det esoteriske motto på frigørelsens vej kræver fleksibilitet, dualitetsbevidsthed og sjælskontakt. Planeterne Jorden og Venus korresponderer med de to hovedstjerner i Tvillingerne, Castor og Pollux, den enes lys er aftagende og den andens tiltagende.

Jorden er beslægtet med Castor, hvis lys er aftagende, fordi den er en ikke-hellig planet. Venus er nært beslægtet med Pollux, som er den broder, hvis lys bliver stærkere, og således med sjælen, hvis væsen er kærlighed. “Det er dette Tvillingerne-Venus slægtskab, der ligger til grund for, at vores Jord på en egenartet måde, er den planet, der udløser sorg og lutre smerte, den energi, der skaber disse udløsende faktorer gennem Merkur og Venus på vor Jord.”  (EA 327, 328, 335)