Vælg en side

Kærlighed, skønhed og viden

Skrevet af Ella Ostermann

Kærlighed, skønhed og viden

af Helena Roerich 1879-1949.
Hun skrev bl.a. Agni Yoga bøgerne og lagde særlig vægt på Verdensmoderen.

Der findes i os alle tre nøgler til udvikling: KÆRLIGHED, SKØNHED og VIDEN.

Vi skal bruge dem og vise dem til andre:

  • Vi skal være fleksible, kærlige og handle klogt. Vi skal vælge venner, som styrker det gode i os og være og have gode samtaler og læse gode ting sammen med dem. På den måde udvikler vi gode egenskaber. Der er vigtigt at huske og bruge det bedste i vores liv.Vi skal have planer for og udtænke metoder til at skabe et smukt, viljestærkt og fornuftigt liv i harmoni med vores omverden.
  • NB! Enhver grim tanke, ord eller handling bryder de hellige rettigheder, som naturen giver os og alle andre skabninger i overmål.
  • Vi skal arbejde, når vi arbejder. Hvis det er kedeligt, men nødvendigt, skal vi tålmodigt gøre det færdigt. Det er meget nemmere, hvis vi udfører arbejdet med glæde, og det kan vi vælge at gøre, fordi vi er fornuftige mennesker. Fornuften forpligter os til seriøst, klogt og med respekt og kærlighed at løse alle opgaver.
  • Vi skal tale klart, præcist og kort og ikke tale tomme og meningsløse ord.
  • Vi skal forlade steder fulde af small talk, raseri og had, strid, skadelig underholdning og stupiditet.
  • Hvis vi vil slappe af, skal vi give sind og krop behagelig og let underholdning i de minutter afslapningen varer.
  • Vi skal ikke skynde os. Holde op med at lyve. Være ærlige, venlige og storsindede og tale høfligt og naturligt med andre.
  • Vi skal holde balancen, når vi har det sjovt, når vi lider, når vi glæder os, og når vi sørger. Vi skal altid tilgive og gengælde had med kærlighed.
  • Vores tanker er vores børn. Hver eneste skal være smuk. Hver eneste skal være en skabende kraft med det formål at gøre godt. Tankens kraft er meget stærk og skal bruges til gavn for verden.
  • Vi skal være præcise, sandfærdige og skarpe i vores handlinger. Ellers kan vi ikke betros vigtige opgaver.
  • Livet bør flyde gennem os med alt sit skinnende lys og for fuld kraft. Petitesser må ikke svække vores indsats for at nå dette mål.
  • Kærlighed er en magtfuld kraft, som nærer alt liv i universet. Kærlighed styrer verden, og alt hvad der gøres i kærlighed, sikrer den universelle lovs magt. Kun ved at elske alt og alle kan vi besejre det onde. Hvis vi går med kærlighed, vil vi snart se, hvad den gør for os.
  • Vi skal være rene, så kærlighed kan strømme fra os som duften fra en blomst. Vi skal fast og urokkeligt beslutte at ville være et udtryk af kærlighed og vilje til at hjælpe der, hvor vi kan. Vores liv skal blive til glæde for andre. Vi skal finde diamanter i vores sjæl, som vi kan putte i den fælles skatkiste.
  • Hvis vi ved mere end nogen af vores venner, skal vi ikke være dumstolte og overlegne, men dele vores viden, hvis det altså er rigtigt at gøre det.
  • Hvert eneste minut i vores liv har et formål. Det skal vi erkende, og vi skal ikke være bange for at spørge andre, der ved mere, til råds når vi er i tvivl.
  • Pas på tomme minutter, for de slipper dovenskaben ind. Timer og dage kan bestå af tomme minutter, og det sande menneske har mange opgaver. Livet har mange facetter, og i de minutter vi lever fornuftigt, væver vi en sand og smuk klædning til vores sjæl.
  • Derfor skal vi fylde hvert eneste minut af vores liv med arbejde, viden og rene tanker.
  • Det vil bringe os glæde og kreativitetens uudslukkelige ild vil oplyse vores vej.
  • Vi skal holde tankerne rene og tænke meget over, hvad vi kan gøre for at forbedre menneskers liv og lindre deres lidelser.
  • Naturen flyder over med hellige og rene gaver. Vi skal gøre vores sjæle glimtende og krystalklare, så de kan modtage disse gaver. Vi skal være lysstråler og forlade de tomme drømmes verden og utrætteligt bruge vores energi på at klatre opad.
  • Vi skal lade vores sjæl udstråle lys og velsignelse, varme og medfølelse, dynamik og ønsket om at hjælpe andre. Hvis vi gør det, bliver tunge byrder lettere; klæder nussede af lidelse bliver til snehvide slør af ren, glimtende glæde.
  • Vi skal være forsigtige med at dømme andre, for vi er selv ufuldkomne, og derfor skal vi være strenge over for os selv og utrætteligt arbejde på at rette vores egne fejl.
  • Vi stilles over for mange prøver i livet, og kun på den måde finder vi ’skatten’. Vi kan kun klare disse prøver, hvis vores ammunition er klogskab, udholdenhed og selvtillid.
  • Hvis vi begår fejl, skal vi ikke miste modet. Fortvivlelse svækker vores kræfter og forsinker den indre vækst. I stedet skal vi mobilisere vores kræfter og bestemme os for den bedste strategi for det videre forløb. På den måde styrker vi vores robusthed og mangedobler vores kræfter.
  • Vi skal forvandle alle fejltagelser og bitre erfaringer til værdifulde lektier, der kan oplyse vejen frem.
  • Enhver hindring på vejen viser, hvad vi skal udvikle for at være rigtig forberedt til den fortsatte kamp. Selv om vi kæmper, skal vi passe på, at vores nærmeste har det godt og være opmærksomme på, at prisen for at vi har det godt ikke er, at de lider. Det er ødelæggende og uholdbart.
  • Vi skal bruge vores energi fornuftigt på alle opgaver. Vores legeme skal gøres stærkt, livskraftigt og robust og ikke bebyrdes med mad i større mængder end det, der næringsmæssigt er behov for. Det skal ikke bebyrdes med noget, der skader helbredet. Vi skal studere lovene, ikke kun for åndelig vækst, men også for den rette fysiske udvikling. Legemet er vores vigtigste redskab og skal derfor behandles ordentligt. Det vil gøre det lettere at bringe dette værdifulde redskab af naturlige kræfter og sundhed gennem daglige storme og utrætteligt arbejde.
  • Vi skal være opmærksomme på alle levende væsners sundhed, både menneskers, dyrs, fugles og planters. Blomster sikrer sig solens lys og varme på samme måde som os. De vil dø ligesom os, hvis de ikke får sol og varme. Et bevis på at vi er brødre! Men vi er ældre, stærkere og mere intelligente. Vi skal altid hjælpe og være mere opmærksomme over for en svagere skabning. Vi har større styrke og visdom end mange andre, og derfor skal vi beskytte de forsvars- og hjælpeløse, om det er mennesker, dyr, planter.
  • Et ordsprog siger: “Jo mørkere natten er, des klarere er stjernerne”. I skal også bringe lys, kærlighed og viden ind i menneskers mørke og jordiske problemer. Jo mere indre lys vi har udviklet, des mere mørke kan vi sprede.
  • Vi skal udvikle så megen sensitivitet og kærlighed til naturen omkring os som muligt, så vi kan høre hendes stemmer synge en smuk hymne til den livgivende sol. Vi skal tilbede den stjernebestrøede himmel og trænge ind i dens dybder. I nattens ro skal vi løfte vores øjne mod de glimtende stjerner, mod de ukendte verdener, hvor der også er liv, der er fulde af stor skønhed og strålende lys. Set fra de andre verdener ligner vores jord en stjerne, og er ligesom dem fuld af skønhed og storhed. Vores sjæle skal lære at omfatte denne skønhed og storhed. Sjælen skal være et spejl, som reflekterer den skabende geniale naturs gavmildhed og mangfoldighed.
  • Kunstarterne kan udvide vores opfattelse af skønhed. Vi skal elske musik og malerier og trænge dybere ind i farvernes spil. Vi skal skærpe vores opfattelse af lyde og interessere os for alt genialt, der skabes af dem, der skaber skønhed. Mht. beskæftigelse skal vi ikke være ensidige eller snæversynede. Vi skal åbne os for alt, som kan berige vores perspektiv.
  • Vi skal glæde os over alt, der udtrykker skønhed. Glæde os over solnedgangens sidste stråler.
  • Glæde os over morgengryets første stråler. Glæde os – og solens lys vil stråle klarere i vores sjæl, og de fjerne verdener komme nærmere.
  • Vi skal være som solen, som gavmildt spreder lys og dynamik omkring sig. Vi skal se de veje til lysets store kilder, der venter på de rejsende. Men for at gå de veje, skal vi hele tiden gå fremad. Livet selv er bevægelse. Frem og tilbage. Vi bevæger os med hver tanke, hvert trin og hver handling. Hvis de er rettet mod Gud, så går vi hele tiden fremad. Men vi skal vare os for tilbageskridt.
  • Vi skal nå bjergets top. Men det er så vanskeligt at klatre op, og så let at rulle ned. Er det sidste fornuftigt? Tænk hvilken uendelig glæde det er at nå toppen og at vise andre vejen! Tænk på, hvor meget ukendt der er at se fra toppen?
  • Hvilke store og uendelige horisonter, der vil åbenbare sig for vores forbløffede øjne? Vi vil helt og fuldt forstå, hvorfor vi skulle gå den vej. Vi vil få det, vi har søgt efter, på trods af pinefulde afsavn og store vanskeligheder.
  • Hvert eneste minut i vores liv skal vi stige højere og højere og huske, at når opstigningen bliver rigtig vanskelig, vil vi blive tilbudt en hjælpende hånd.
  • Jo mere vi hjælper mennesker, jo mere strålende og inklusive vil vores sind og sjæl blive, og jo lettere vil de svære opstigninger blive.
  • Vi skal fjerne følelsen af egoisme. Vi skal ikke skylde naturen noget. Hun har givet os så store gaver. Hun har sået store frø i os. Hun venter – vil vi mangedoble hendes skatte? Vil vi dele med andre?
  • Vi skal prøve at høre stemmerne fra alt levende. Således vil vi forstå alle dets aspekter, og når vi har forstået – lad os da fyldes af en dyb, dyb kærlighed til alt eksisterende. Lad os tilegne os bredere og dybere viden.
 • Vi skal værdsætte harmoni og skønhed så meget som muligt i os selv. Vi skal henvende os til mennesker med kærlighed, viden og skønhed – forene os med dem – bygge et liv, fuldt af lys, frodighed, arbejde og glæde. Med en skabende indsats vil vi få uudtømmelige nye kilder af kraft og viden. Vi vil hige efter at lære naturens skjulte hemmeligheder at kende til gavn for fællesskabet, og på den måde betale hvad vi skylder.

Hvis vi følger denne vej, vil vi få de tre store nøgler: SKØNHED, KÆRLIGHED og VIDEN.

Med dem kan vi åbne døre, der fører til den guddommelige sandheds selvlysende kilder.

Lad os tage disse nøgler i besiddelse.