Vælg en side

Farverne og de syv stråler

Skrevet af Anne Sommer

De syv stråler

De Syv Stråler er de fundamentale energier i universet, af hvilke alle former er dannet, om det er et atom, et menneske eller vor Sol. Hver stråle har sin egen karakteristiske vibration, farve, kvalitet og tone.

Strålerne skaber betingelserne for hvert af vore legemer: Ånden, sjælen, personligheden, det mentale, følelserne og det fysiske legeme. Årsagen til, at vi er så forskellige, kan spores tilbage til vore egne individuelle strålekombinationer, og måden vi udtrykker disse energier på.

Når vi studerer sjælen, bevidstheden eller psykologi, er det vigtigt at have en klar forståelse af hver enkelt stråle og dens karakter.

“De Oprindelige Syv” eller Universets Stråleherrer er eksistensens højeste væsener. De bygger universet i overensstemmelse med Den Guddommelige Plan. Hver stråles særlige energier skaber betingelserne for alt liv, og hver stråle har sit eget formål.

De Syv Stråler siges at udspringe fra de syv stjerner i konstellationen Store Bjørn, og strålerne transmitteres gennem de tolv stjernetegn til vort solsystem og via planeter til Jorden.

Stråleherrerne i vort solsystem er ansvarlige for de syv hellige planeter – Vulkan, Jupiter, Saturn, Merkur, Venus, Neptun og Uranus, og de er planeterns sjæl og ånd. Stråleherrerne er de lokale repræsentanter for De Oprindelige Syv Stråler. Den primære stråle i vort solsystem er Stråle 2, Kærlighed og visdomsstrålen, og det betyder, at kærlighed er den primære kvalitet, der skal udvikles i dette system. De andre seks stråler i vort solsystem er understråler af Stråle 2.

Tre aspektstråler og fire attributstråler

I de fleste religioner har man en treenig Gud, i kristendommen er det Faderen, Sønnen og Helligånden, i hinduismen Shiva, Vishnu og Brahma, og i det gamle Ægypten Osiris, Horus og Isis. Gud manifesterer sig i tre aspekter, ånd, stof og bevidsthed, som er symboler for aspektstrålerne.

De syv stråler inddeles i aspektstråler og attributstråler.

Tre Askpektstråler

De tre aspektstråler Stråle 1, 2 og 3 repræsenterer den guddommelige treenighed, ånd, bevidsthed og materie, den totale manifesterede guddommelighed.

Stråle 1. Vilje – magt

Tilintetgør forældede former og udvikler lederevner.

Stråle 2. Kærlighed – visdom

Designer former og udvikler kærlighed og forståelse.

Stråle 3. Aktiv intelligens

Organiserer materiale, bygger former under vejledning af Stråle 2, og udvikler den abstrakte intelligens.

Fire Attributstråler

De fire attributstråler Stråle 4, 5, 6 og 7 producerer formernes variationer. Disse 4 stråler finder deres forening i Stråle 3.

Stråle 4. Harmoni gennem konflikt

Udvikler muligheder for forsoning, manifesterer skønhed og kunst.

Stråle 5. Konkret viden

Udvikler den logiske intelligens.

Stråle 6. Hengivenhed og idealisme

Udvikler følelsen af respekt for makrokosmos.

Stråle 7. Ceremoni, orden, magi

Udvikler organisationssans og praktiske evner.

Mennesket og de Syv Stråler

Mennesket påvirkes af flere stråler. Sjælen, personligheden og hvert af vores legemer, det fysiske, det følelsesmæssige (astrale) og det tankemæssige (mentale) har hver sin stråle. Sjælsstrålen beholdes fra liv til liv, mens legemerne kan få en ny stråle ved hver inkarnation. Når personligheden integreres bliver sjælsstrålen og personlighedsstrålen tydelige.

Farverne og De Syv Stråler

Det er vigtigt, at vi kender strålerne for vores forskellige legemer, da vi igennem dem kan finde vores livsopgave og få hjælp til at overkomme vores karma. Ved at meditere på strålerne og deres farver, kan vi få adgang til deres unikke energier og vibrationer.

Nedenfor følger farverne, der kan anvendes for de forskellige stråler:

Stråle 1: Rød, rød-orange, elektrisk blå.

Stråle 2: Indigo blå, lys blå.

Stråle 3: Grøn, gul.

Stråle 4: Gul.

Stråle 5: Orange, indigo blå.

Stråle 6: Rosa, lyseblå, rød.

Stråle 7: Violet.