Vælg en side

Globalisering eller nationalisme

Skrevet af Ella Ostermann

Globalisering eller nationalisme

baseret på samtale mellem Andrew Cohen og Ken Wilber

magasinet ‘EnlightenNext’, som havde Andrew Cohen som chefredaktør, var der i alle numre en samtale mellem Andrew Cohen og Ken Wilber om et relevant emne. I juni-august nummeret 2009 handlede samtalen om ‘Frihed, når vi bliver bange’.

De er begge verdenskendte undervisere i filosofi og spiritualitet, og det er ganske interessant, at Andrew Cohen, som man forestiller sig er fri af blændværk, fortæller, at da han hørte en fremtidsforskers velbegrundede tanker om vores fælles fremtid, faldt han straks tilbage i det de benævner, overlevelses- og sammentrækningsfasen, fordi han blev bange. Det er det udviklingstrin, hvor mennesket (lidt forenklet) stort set kun tænker på, hvordan det selv skal klare sig og overleve. Det tog ham 3-4 timer at få kontrol over sine tanker og få sit normale syn på livet tilbage. Det var skræmmende for ham, fordi han i sine tanker normalt rummer en del mere end sig selv og ikke føler sig bange. Jo større ramme man har inden i sig for sin livsudfoldelse, jo mindre bange er man for hvad der måske kan ske. 

Globalisering kontra nationalisme

Andrew Cohen og Ken Wilber er enige om, at det er vigtigt at vi nu for alvor tænker på menneskeheden og vores planet som en enhed: Nationalismen og separatismen har udspillet sin rolle. Problemerne, verden står overfor, kan ikke mere løses på lokalt eller nationalt plan. Globaliseringen er her, og problemerne vi som mennesker og menneskehed står overfor, kan kun løses ved en global indsats og ved udbredelsen af en mere inklusiv tænkning og ageren – ikke ved at vi lukker os om os selv og lukker andre ude.

Helhed eller separatisme

Vi mennesker er gode til at stå sammen, når vi har en fælles ydre fjende, men Andrew Cohen og Ken Wilber er enige om, at der må ske et skift, så at vi også står sammen om at udvikle os, om at udvide vores bevidsthed. Vi skal ikke tænke i ’separat lille selv’ tankebaner, men i spirituelle baner og ’tænke og handle som om’ vi er en helhed. Vi skal bevidst tænke på menneskeheden som en enhed og alle mennesker og nationer som vigtige og uadskillelige dele af denne enhed. Kun ved at ændre og kontrollere vores tænkning og erstatte jeg med vi kan vi blive mindre bange. Vi skal ville have et fælles mål om, at alle mennesker får mulighed for at gennemgå den udvikling, der er relevant for dem.

Hvis vi kan stå sammen om at udvikle os, kan vi gøre verden til et bedre og mere oplyst sted at være….. et sted, hvor det ikke er udefrakommende kriser eller frygt, men kærlighed til sandheden og andre, der får et menneske til at udvikle sig og dermed helheden. 

Moralens udviklingsstadier

Vi er nået til et sted med hensyn til klima-, terror- våbentrusler mm, der gør at vi kun har en mulighed: At arbejde og stå sammen. Det handler om etik og moral. Menneskers moral skal udvikles, og der er forskellige udviklingstadier:

 Egocentrisk moral bestemmes af hvad personen føler. Vedkommende er overbevist om at det, han/hun siger, er rigtigt. Det, der er godt for vedkommende selv, er også godt for alle andre. Det er det første og narcissistiske egocentriske trin i både individer og kulturer.

 Etnocentrisk moral er, når personen inkluderer andre, og mener at det der er rigtigt for ham/hende selv, hans/hendes familie og stamme/gruppe eller nation er godt for alle.

 Verdenscentrisk moral. Her handler og lever personen ud fra, hvad han/hun ser som godt for alle mennesker uanset race, køn eller tro.

 Kosmocentrisk moral. Her handler og lever mennesket ud fra, hvad der er rigtigt for alle sansende væsner, altså i samklang men den store bevidsthed, der ser og lever gennem alle sansende væsner og identificerer sig med alle i kosmos.

I følge Ken Wilber befinder 70% af verdens befolkning sig på det etnocentriske stadium eller under det!!! Det er dog vigtigt at bemærke, at der er en støt stigning i antallet af mennesker med verdenscentrisk moral. En mindre gruppe udvider deres kærlighed og medfølelse til at omfatte alle sansende væsner, bliver kosmocentriske. Hverken Andrew Cohen eller Ken Wilber mener, at menneskeheden er nået til et stade, hvor verden kan samles i en fuldstændig harmonisk enhed.

Hvad er udvikling?

At respondere på problemer er ikke nødvendigvis udvikling. Udvikling er at bevæge sig fremad, at skabe noget nyt og ikke bare at skabe fred og bringe noget tilbage til dets tidligere tilstand.

Budskabet er, at vi skal lære at ville udviklingen for dens egen skyld og ikke fordi vi bliver tvunget til det af kriser. Hvis vi hele tiden stræber efter at være i kontakt med det allerbedste i os selv, og som følge deraf gradvist får styr på vores frygt, kan vi sammen skabe en verden fuld af skønhed, visdom og retfærdighed og sandhed.