Vælg en side

Asteroider - broen til Vandbærerens tidsalder

Skrevet af Ella Ostermann

Asteroider – broen til Vandbærerens tidsalder

Opdagelsen af asteroiderne kan ses som symbol på de fødselsveer, der går forud for fødslen af Vandbærerens tidsalder.

Asteroiderne svarer til den feminine arketyper, og arketyperne relaterer til den altgennemtrængende feminine kraft i universet, som føder og nærer liv. Overgangsperioden mellem tidsaldre har altid været ensbetydende med omfattende transformation eller forvandling, fordi tidsaldre har hver deres grundlæggende energi.

Der sker mange mindre kvantespring, men så store bevidsthedsspring, som det vi er midt i, sker kun med ca 2000 års mellemrum, når solen går fra et tegn til et andet. Det fører til store ændringer i verden. Nye sociale strukturer udvikles og baner vej for nye kulturelle erfaringer. Vores tid er ikke nogen undtagelse, og det ikke kun astrologer, men også filosoffer og videnskabsmænd, der mener at vi står over for et bevidsthedsmæssigt kvantespring. De teknologiske fremskridt, bl.a. i form af radio, tv og computer har ført til at antallet af informationer er eksploderet, og vi mennesker forsøger at rumme og forholde os til alt sammen. Og da det ikke er muligt, bliver det et middel til udvikling og træning af skelneevnen. Vi bliver nødt til at lære at skelne mellem vigtigt og uvigtigt.

Computerteknologien har også ført til store landvindinger på mange andre områder. Fx har man vidst at menneskene kun brugte ca 13% af deres hjernekapacitet, men med den nye teknologi kan man se, hvad der sker i hjernen. Man kan se centrene i hjernen, og at der bygges nye forbindelser og baner mellem dem – et synligt bevis på kvantespringet i bevidsthedsudviklingen. Man kan se at meditation har en stor indflydelse på et menneskes liv. Og så falder alt dette sammen med opdagelsen af asteroiderne.

Vi kommer fra Fiskenes tid, en individualistisk tid, men er på vej ind i en tidsalder, hvor broder- og søsterskab eller det gode for mange betyder mere. Der foregår en kamp i det enkelte menneske og i menneskeheden mellem de to tendenser – tendensen til separatisme og tendensen til inklusivitet, og der skal findes en balance mellem dem.

Broen

Asteroidebæltet, dvs. Ceres, Pallas Athene, Juno og Vesta og de andre asteroider, er broen mellem den individuelle og den kollektive bevidsthed, mellem personligheden og sjælen. Astronomisk ligger asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Asteroiderne er astrologisk knyttet til Jomfruens, Vægtens og Skorpionens tegn. Det er de tegn, hvor mennesket kæmper for at blive mere kollektivt orienteret og polariseret. På ’begge sider’ af disse tre tegn ligger et ’slangetegn’, nemlig Slangen og Søslangen. Slangen har altid relateret til det feminine, tænk bare på visdommens slange i det gamle testamente, som får Eva til at spise af kundskabens æble og byde det til Adam, som også tager en bid. Denne fortælling handler om det punkt i udviklingen, hvor mennesket tager ansvar for sit liv og udvikling.

Frigørelsen af de feminine energier

At disse asteroider nu optræder på stjernehimlen viser, som det har gjort når andre planeter er ’blevet opdaget’, at energier frigøres på jorden og i menneskenes bevidsthed. Et tydeligt eksempel er opdagelsen af planeten Pluto og de enorme kræfter, der samtidig blev opdaget i form af atomkraften.

Gennem meget lang tid har de feminine energier været undertrykt. Det har betydet, at menneskene ikke så alle nuancer af livet. Man misforstod de feminine energier, så dem gennem et forvrængende spejl og opdagede derfor heller ikke, at det ene køn, kvindekønnet, blev undertrykt. Opdagelsen af asteroiderne har ført til et stadigt mere realistisk syn på de feminine energier og de arketyper, som gudinderne i de forskellige religioner og filosofier repræsenterer.

I både mænd og kvinder har disse energier udtrykt sig i forvrænget form, men jo nærmere vi kommer Vandbærerens tidsalder og jo flere erfaringer vi gør med disse energier, jo mere vil vi blive i stand til bevidst at gennemgå den transformation, der er nødvendig for at bringe os i overensstemmelse med stadigt flere af alle de mange energier, der hele tiden og altid strømmer ind i planeten og os.

Transformation

Menneskeheden er i krise. Når man er i krise, ved man ikke hvad man skal. Man er usikker og bliver mere og mere indadvendt, forvirret og magtesløs. Den indre spænding bliver stadigt større, og der etableres et spændingspunkt. Processen kan tage kortere eller længere tid. Det er lige som at trykke en spiral ned og forsøge at holde den nede. Vesta er symbolet på denne del af transformationsprocessen med tilbagetrækning og indadvendthed og spænding.

Spiralen kan ikke holdes nede for altid, og på et eller andet tidspunkt har man ikke flere kræfter til at holde den nede, og den popper op igen. I mennesket betyder det, at de gammelkendte grænser og begrænsninger sprænges. Næste trin i transformationsprocessen er i gang. I denne periode kan man opleve sig som fritsvævende, lettet og klar og parat til at handle, uden helt at vide hvordan og hvad man skal gøre. Det er Pallas Athene delen af transformationsprocessen.

Nu følger det trin, hvor man skal skabe nogle nye tankeformer, finde nogle nye værdier og måder at se verden på. Det er en periode med healing og fornyelse, der ligesom kriseperioden kan udtrykke sig i en tilbagetrækning fra det almindelige liv (vel at mærke en anden form for tilbagetrækning), fordi man arbejder på at finde sine ben i ’den nye verden’, som man bevidst har skabt som følge af krisen. Denne kan være selvvalgt eller ’påtvunget’, hvis den opleves som resultat af ydre årsager. Det er Juno perioden med healing og fornyelse.

Den sidste af asteroiderne er Ceres, som er den største, og den der først blev opdaget. Den er Den store Moder, som symboliserer fødsel, død og fornyelse. Hun er Verdensmoderen og nødvendig for hele transformationsprocessen.

Asteroiderne leder os over broen fra den personlige til den kollektive bevidsthed – fra Fiskenes til Vandbærerens tidsalder.