Vælg en side

At være mor

af Ella Ostermann

‘At være mor’  er en feminin kvalitet. Igennem mange, mange inkarnationer udvikler mennesker moren i sig, ‘tvunget’ dertil af skæbne, karma og livsomstændigheder. MEN

At være MOR er ikke forbeholdt kvinder!

Polariteter

I flere tusind år har vi levet i patriarkalske samfund, hvor de maskuline egenskaber har domineret. Og det er nu tydeligt, at tiden inde til at de feminine egenskaber udvikles, så der kan blive balance.

Alle vegne omkring os ser vi resultaterne af den maskuline dominans.

Med hensyn til undertrykkelse af kvinder er det lykkedes at skabe et lille hul i den onde cirkel af maskulin dominans. Men det er også et faktum, at der i visse dele af verden og i visse kulturer stadigt findes undertrykkelse af de feminine egenskaber og dermed af kvinder.

At være mor

Alle mennesker kan påtage sig at være mødre, ikke kun for børn, men på alle livsområder fx: politik, undervisning, kommunikation, skønhed, videnskab, religion etc. Det er moren i os, der skal fremhæve betydningen af en intelligent og rytmisk levevis.

Moren skal ikke kun være mor for sine børn, for

“At være mor er ikke en biologisk funktion.

At være mor er en psykologisk åndelig funktion.”

Moren i os skal sørge for de rette betingelser for at dyder kan gro, store opgaver kan lykkes og kreativitet kan blomstre. På den måde kan vi  opleve en fortsat progressiv udvikling og skabe stadigt større skønhed.

Moren kan tilføre skønhed, visdom og forståelse og erfaring til humanitære projekter. Det vil få stor betydning for den generelle udvikling hen imod forstandighed, rummelighed, fred og forståelse – Vandbærertidsalderens gaver.

I Vandbærertidsalderen skal vi lære at værdsætte og bruge begge køns evner og potentialer. Ingen undertrykkelse af nogen af kønnene!! Samtidig vil den spirende integrering af det andet køns kvaliteter, vi ser i dag, blive stærkere. Og vi vil alle blive mere målrettede, rummelige og forstående. En virkelig smuk vision for fremtiden.

Beskyttelse af liv

En mors fornemste opgave er at beskytte liv. Hun føder et nyt liv, nærer, beskytter og opdrager det. Hun må aktivt varetage sit barns interesser både politisk, socialt og økonomisk. Det er vigtigt at se begreberne med lidt større briller end vi er vant til: Politisk betyder, at hun varetager sit barns interesser med styrke om nødvendigt, socialt, at hun lærer det at begå sig i verden og økonomisk at det lærer at bruge penge og især energi og kræfter på en økonomisk måde.

Tænk hvilken udvikling, vi ville se, hvis alle mennesker så og tænkte på sig selv som verdens og alle menneskers MOR? 

Mor Maria

Hvis et menneske er fysisk, emotionelt, mentalt og åndeligt sund vil det ikke opleve at tilhøre en bestemt nation. Det elsker sin nation, men også alle andre nationer og er klar over, at det er mødre, der må etablere fred og rette menneskelige relationer. Generelt er det stadig kvinder, der tænker universelt og kosmisk.

Den første gruppe, som tjente Kristus, blev etableret af hans mor, Maria. Der fremgår ikke tydeligt i det Nye Testamente, der blev skrevet i et maskulint og patriarkalsk orienteret samfund. På det tidspunkt var stort set alle indhyllet i blændværket: manden er alt, og kvinden skal holdes nede.

Ved Pinse sammenkaldte Mor Maria alle Kristi disciple, og de etablerede den første kristne gruppe, der skulle tjene Gud og Kristus. Helligånden kom i form af ildtunger, og Lysets præsteskab var grundlagt.

I den esoteriske lære identificeres kvinder med Helligånden/Sophia, visdommen, som inspirerer og giver visioner til begge køn.

I den forbindelse er det pudsigt, at de fleste af dem, der i de sidste hundrede år har bragt os den den nye esoteriske lære, er kvinder. Blandt dem kan nævnes: Helena Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey, Helena Roerich og Lucille Cedercrans.