Vælg en side

Feminin eller maskulin eller både og?

Skrevet af Ella Ostermann

Feminin eller maskulin eller både og?

De feminine egenskaber i historisk – og en lille smule planetarisk – perspektiv

af Ella Ostermann

Vores jord hedder Moder Jord eller Gaia. Lande er hunkøn, og Danmark kaldes “hun” og er “en ung blond pige” eller “Moder Danmark”. Et skib og en kirke er også “hun”.

Vi opfatter jorden som feminin og kvindelig og solen som maskulin og mandlig. Jorden er feminin og modtagelig eller med et andet ord “negativ”, for at være negativ betyder i virkeligheden at være modtagelig! Jorden har ikke udviklet sit eget lys endnu. Andre planeter i solsystemet har udviklet mere eller mindre lys, fordi de er på et andet udviklingsstadie end jorden. Men det er solen der er den store udstrålende og livgivende kraft i dette system. Den er maskulin og “positiv” – den elektriske pol, hvorfra strømmen udgår.

Moder Jord får sin livsenergi fra solen, og det gør Danmark og resten af kloden altså også. Hun er en negativ = modtagelig form af stof, og uden hende var udvikling ikke mulig. Ergo er solen og jorden lige vigtige for os og de andre livsformer på denne klode.

Det hedder “som i det store, sådan i det små”, og hvis vi ser på menneskeheden, på dens to polariteter, så har vi en kvinde og en mand, og heller ingen af dem kan undværes, hvis der skal skabes liv og udvikling. MEN i de sidste årtusinder har det herskende styre på kloden været patriarkalsk, og i den periode har de maskuline egenskaber: villen, skelnen, adskillelse og analyse efterhånden med vold og magt undertrykt de feminine egenskaber som samarbejde, forståelse, indfølingsevne, kærlighed, beskyttelse, accept og tolerance etc. Det har præget udviklingen og skabt et samfund som forherliger den enkelte og dennes præstationer, samt forherliger kraft og styrke og separatisme, og ikke mindst har det ’misbrugt’ intellektet.

Denne samfundsmodel har begrænset intellektet til en størrelse, som foretager akademiske øvelser og lange diskussioner om petitesser. De uddannede mænd har følt sig hævet over alle andre (separatisme), og da der ikke har været de store muligheder for kvinder for at få uddannelse før i det sidste par århundreder af det sidste årtusind, har de kvindelige egenskaber ikke haft mulighed for at præge udviklingen.

I det før-olympiske Grækenland symboliseredes intellektet af Artemis – månegudinden. Hun var den, der kunne sende sine skelnende og analyserende pile af sted, og hun havde en evne til at analysere naturen og alligevel være i harmoni med den. Som et kuriosum kan nævnes, at et af de ord som betegner noget, som mange kvinder stadig viger tilbage for, er forbundet med det feminine aspekt. Det er ordet matematik, som kommer fra “mathesis”, sammensat af “ma” = moder og “thesis = lærdom. Ordet “mathemethici” betyder lærde mødre. Engang har der altså været en helt anden opfattelse af kvindernes egenskaber og evner end den, der har været gældende under det patriarkalske herredømme. I den sumeriske kultur (ca. 3500 f. K.) fungerede kvinderne som samfundets ældste og dommere, og de beskæftigede sig også med kemi og lægekunst.

Den oprindelige Artemis blev af grækerne forvekslet med Artemis af Efesos. Dermed begrænsedes hun, fra at være en intellektuel, der vidste, hvordan man analyserede naturen og var i harmoni med den, til at være gudinde for frugtbarhed og barnefødsler. På den måde fjernede det patriarkalske samfund vigtige aspekter af de ældgamle sandheder. De medtog kun den del, der passede i deres kram. Hvis vi skal være ærlige, er det så ikke også det vi selv gør, når vi skaber vores personlige verdensbillede og betragter verden igennem det?

I det forrige århundrede begyndte så endelig revolutionen for alvor. Efter flere tusind års undertrykkelse og manglende accept rejste kvinderne sig og krævede deres retmæssige plads side om side med mændene. De kvindelige værdier begyndte at blive synlige, og samfundet erkendte, at det ikke kan undvære dem. De feminine egenskaber er bogstavelig talt blevet hver mands eje. Samarbejde har heldigvis fået en fremtrædende plads i bevidstheden på uddannelser, arbejdspladser og i det globale samfund, og økologien (respekten for liv) breder sig hastigt. Der kommer stadigt flere og flere kvinder på topposter rundt om i samfundet, og disse nye værdiansættelser kan ikke undgå at ændre verden.

De to køn skal nu sammen arbejde hen imod partnerskabssamfundet, hvor der vil blive en ligeværdighed mellem kønnene og mellem de forskellige racer og religioner, fordi vægten vil blive lagt på lighederne og ikke på forskellene. Det er det, vi skal bruge det kvindelige aspekt til!