Vælg en side

Pallas Athene i astrologisk perspektiv

Skrevet af Anne Sommer

Pallas Athene i astrologisk perspektiv

Pallas Athene, datteren

Pallas Athene er den anden asteroide, der blev opdaget, og hun blev navngivet efter gudinden, som sprang ud af sin faders hoved i stedet for at blive født ud af sin moders skød. Hendes handlinger viser hendes styrke, en styrke som ofte forbindes med det maskuline. Denne asteroide repræsenterer det andet udviklingstrin i menneskers liv, det tidspunkt hvor de tager efter deres far for at opnå den målrettethed, beslutsomhed og uafhængighed, der er nødvendig for at kunne forlade hjemmet og gå ud i verden. Dette er tidspunktet i livet, hvor de erhvervede egenskaber og følelsen af dygtighed begynder at forme en uafhængig person. I mange samfund forventer man stadig, at piger gifter sig inden eller i denne fase. Kvinders egen udvikling bliver stort set negligeret, men det er en fase, der er vigtig både for kvinder og for mænd. Når denne fase er succesfuldt behersket, vil begge køn oprigtigt begive sig ud på det næste trin af vejen, hvor man er ligeværdige partnere.

Pallas Athenes symbol

Det astrologiske symbol for Pallas Athene er spyddet, som bæres af gudinden i mange skildringer. Spyddet peger opad og udad mod verden. Ligesom sværdene i Tarot kortene, symboliserer spyddet intellektet, som sonderer, søger viden og adskiller ideer fra hinanden for at opnå klarhed. Symbolet viser også hovedet på kroppen, det understreger gudindens oprindelse, hendes relationer til intellektet og bevægelsen fra underlivet til hovedet.

I horoskopet relaterer det til IC (Immon Coeli) eller 4. husspids, der er bunden af horoskopet, nattens mørkeste punkt, som symboliserer den kollektive bevidsthed og den tabte forbindelser til arven fra forfædrene. MC (Medium Coeli) eller 10. hus, som er det højeste punkt i horoskopet og også det højeste punkt, som solen når ved middagstid, det repræsenterer individets ultimative skæbne i den materielle verden. MC og IC kaldes sammen “målsætningsaksen”.

Astrologisk er Pallas Athene knyttet til MC, og netop denne forbindelse kan forklare hvorfor denne arketype nemt kommer til at overskære rødderne til de feminine værdier.

Myten om Pallas Athene:

Visdom

Pallas var bedre kendt af grækerne som Athene, visdommens gudinde. Det siges, at hun sprang ud af hovedet (kronen) på sin far, Zeus (Jupiter), fuldt udvokset, klædt i skinnende krigsrustning, klar til øjeblikkeligt at taget sin plads ved hans højre side.

Kreativ intelligens og politik

Pallas Athene var beskytter af Athen, og hun præsiderede over militære strategier i krigstid og over retfærdighed i fredstid. Hun støttede også nyttig kunst, inklusiv spinding og vævning, pottemagerarbejde, healing og andre områder, som kunne forbedre livskvaliteten for alle. Et andet interessant område, hun støttede, var tæmning af heste (unge piger relateres ofte til vilde hopper).

Ene kvinde i mænds verden

Af alle gudinder, havde Pallas Athene i det klassiske Grækenland en enestående position af magt og respekt. Hun færdedes let og frit i gudernes, heltenes og mændenes verden, som deres kollega, rådgiver ‘ligemand’ og ven. Hun var “ene kvinde blandt lutter mænd”.

Hun blev idealiseret som Athene Parthenia, jomfrukriger og dronning og tog ingen elskere eller ægtefælde. Hun påstod, at ingen mor gav hende liv, ligesom hun arrangerede sin søster, Medusas død. Alle disse ting med undtagelse af ægteskab, udførte hun med maskulin overlegenhed.

Androgyn

Prisen der blev krævet af hende, var at hun fornægtede sin kvindelighed. Hun brød forbindelsen til sin mor (Metis), sine søstre, det kvindelige fællesskab og sin egen seksualitet, og hun mistede derfor forbindelsen til sine kvindelige kvaliteter af sensitivitet, blødhed og sårbarhed.

Slangen og healing

Pallas Athene relaterer mytologisk til en ældgammel linje af gudinder fra Den Nære Orient, Nord Afrika og Kreta, som også har slangen som et symbol på visdom og healing. Hun fastslår denne forbindelse ved at placere hovedet af sin mørke søster, Medusa, den slangehårede dronning for visdom, i centret af sin brystplade. I yoga traditionen, er kundalini energien skildret som en slange, der er rullet sammen ved foden af rygraden, parat til at rejse sig gennem rygradskanalen og komme til syne fra toppen af hovedet som kosmisk oplysning. Dette kan sammenlignes med Pallas Athenes visdom, som kom til syne fra Zeus’ (Jupiters) hoved.

Pallas Athene som kvindelig hersker i Vandbæreren

I astrologien kan Pallas Athene forbindes med luftelementets mentale egenskaber, intelligens og visdom, og farven knyttet til hende er gul, som symbol på ånden og den intellektuelle proces.

Vandbærerens gamle planethersker er Saturn, hendes nye hersker er Uranus, og hendes esoteriske hersker er Jupiter! Hun hersker over fødselshoroskopets 11. hus (det 3. sociale hus), som styrer vores sociale verden. Det astrologiske hus, der i modsætning til Skytten (inspirerende) og Stenbukken (reglementeret) anses for reformerende og arbejdende ud fra sit sociale princip.

Hendes herskere betragtes således af astrologer som aktive i samfundet, og da vi nærmer os Vandbærerens tidsalder, farves de af Vandbæreren og luftelementet og virker gennem sindet og nervesystemet. Saturn i Vandbæreren repræsenterer tænkeren og forfatteren samt dommeren og den disciplinerede arbejder. Uranus i Vandbæreren repræsenterer opfinderen af nye former for teknologi og socialt-mentale relationer og er desuden formidler af excentrisk, højlandet nervøs-elektrisk energi og selvstændighed.

Vi er i vores samfund vant til at tænke på opfindere og tænkere, dommere og teknologer som mænd og ikke som kvinder, og denne opfattelse forstærkes inden for teknologien ved, at planeterne og deres herskere har mandlige navne (som jo naturligvis styrer et “mandligt” tegn).

I fortidens før-patrikalske samfund var der mange kvinder, som udfyldte disse roller, hvilket også gav sig udtryk i, at det var gudinden, som herskede over deres evner og færdigheder. En sådan gudinde var Athene, og hendes betydning som opfinder, athenienisk lovgiver, dommer og skaber af demokratiet varede langt ind i patriarkalsk tid. Athene var den sidste Uranus-gudinde, som havde magt i den gamle verden, og det er først i moderne tid, at vi som kvinder igen har kunnet udtrykke hendes talenter.

Athene var oprindelig en storm- og tordengudinde, som var tæt knyttet til de atmosfæriske tilstande og frembringer af den livgivende regn. I de homeriske hymner beskrives hun således: “Jeg begynder med at synge om Athene, den strålende gudinde, klarøjet, opfindsom, ubændig af hjertet, den rene jomfru, byernes frelser, den modige Tritogenia.”

Dette er helt tydeligt en liste over de Uranus-dyder, som kommer til udtryk gennem Vandbærerens luftelement. Som opfinder fik Athene æren af at have opfundet de fleste af grækernes færdigheder, ja faktisk hele civilisationens kunstarter (jf. hendes søster Tvillingerne). Som noget meget betydningsfuldt opfandt hun også lovene, der blev givet til Solon, som skabte demokratiet i Athen. Som arbejdende gudinde overvågede hun den borgerlige orden og skænkede retfærdighed (Saturns ophøjelse i hendes anden luft-søster Vægten.

Athene blev født ud af Zeus’ hoved uden nogen moder eller naturlig fader (endnu et luft-symbol), og hun er i virkeligheden den første gudinde, der helhjertet støtter det nye patriarkalske system (gennem sin fødsel kan hun faktisk siges at have skabt det). hvordan man end ser på det, var dette jo en nydannelse, en radikal handling, som ændrede moder-retten til faderretten og de nye borgerdyder. Vandbærerens herskere handler ikke altid “på englenes side”, i det mindste hvad kvinder angår, og opfindsomhed er, som vi altid bør huske på, et tveægget sværd.

Athenes stærkeste Uranus-aspekt finder vi i Iliaden, hvor hun “fik en gylden tåge til at skinne omkring Akilleus’ hoved og hans krop til at udsende et flammende lys”. Her er måske en klassisk påmindelse om en af hendes allerældste kunster, som ses i udhugninger i sten af gudinden med en strålekrans af lys omkring hovedet. Dette kan måske være oprindelsen til den kristne ‘glorie’. Der hersker uenighed om hvilken form for energi det var, og nogle kalder den Skt. Elmos Ild, men alle er enige om, at den må have været af elektro-magnetisk art. Dette kan give et yderligere vink om kilden til Athjenes dygtighed og opfindsomhed, idet vi genopdager flere og flere af de kræfter, hun kontrollerer, jo nærmere vi kommer til hendes (Vandbærerens) tidsalder. Denne stærke energi giver også Athene hendes ‘strålende øjne’.

Athene besidder en nervøst præget stærk energi kombineret med en kølig og ofte upersonlig vilje, som giver hende og vandbærerens mennesker deres ejendommelige tiltrækningskraft. Athene har Vandbærerens temperament, denne sydende, indre uro, der til tider hjemsøger dem, og hun har den selvstændighed og excentricitet, der præger såvel deres energi som deres mod.

Forbindelsen mellem Vandbæreren, Vægten og Løven

I astrologien er der tre lufttegn: Vandbæreren, Tvillingerne og Vægten, og som Vandbærer er Pallas Athene specielt knyttet til Vægten, men Tvillingerne er også hendes søster.

Vandbærerens modsatte tegn er Løven, og Vægten står som et midtpunkt eller et forbindelsespunkt mellem de to tegn og deres modsatrettede egenskaber. Vægten danner en trigon (30 grader) til Vandbæreren og en sekstil (60 grader) til Løven, og i denne position harmoniserer Vægten Vandbærerens upersonlige menneskelige idealer med Løvens kreative varme og kraft. Ved hjælp af energierne fra Vægten vil Pallas Athene være i stand til at forbinde sine menneskelige idealer med kreativitet og varme fra sin opposition Løven.

Denne harmoniske balance (Vægt) mellem ånd og stof var en væsentlig side af den græske måde at tænke på, og den omfattede også samfundet. I det gamle Grækenland var politik en kunstart, og netop statskunst og evnen til at danne sig forestillinger om former og normer i samfundet hører under Pallas Athene, som bystaten Athens protektor, blev hun opfattet som statens beskytter.

Det er Saturn og Stenbukkens sfære, det faderlige domæne, der har med livet i offentligheden at gøre, med hvordan man forventes at gebærde sig i samfundet for at få succes. Udstyret med Pallas Athenas evner bliver mennesket i stand til at sætte sig mål og nå dem.

I horoskopet kan Pallas derfor fortælle noget om forholdet til faderen og den status, han repræsenterer. Men også om den fremmedgjorthed fra egne følelser, ligesom deciderede faderkomplekser kan ytre sig på mange måder.

Pallas Athene henviser også til Vandbæreren i forbindelse med det rent menneskelige, i stedet for det kønsbestemte. Hendes mentale overskud og tilknytning til luftelementet, gør at hun gradvis mister forbindelsen til sine egne feminine rødder og antager karakter af en “drengepige” med et androgyn køns usikkerhed.

Pallas Athene i horoskopet

I horoskopet viser Pallas Athene os, hvad vores forhold er til vores skabende evner, overblik og om evnens til at planlægge og strukturere, både på et idemæssigt, et kunstnerisk, et socialt og et karrieremæssigt plan.

Pallas Athene viser samtidig de problemer, vi kan blive mødt med i håndteringen af disse evner, hvis de f.eks. bliver blokeret fra forbindelsen til det kvindelige og instinktive i os, giver det en ubalance mellem det feminin og det maskulin.

Spændingsaspekter kan henvises til forstyrrelser og ubalancer i vores forhold til virkeligheden, f.eks. ord- og farveblindhed, dårlig koordination mellem øje og hånd, tendens til at gøre sig illusioner, indlæringsvanskeligheder.

Pallas Athene i stjernetegnene

Pallas Athenes placering i de 12 stjernetegn viser hvilke opfattelses- og visdoms områder den kreative hjerne arbejder efter. I de 12 huse vises hvilke livsområder den kreative, mentale energi udtrykker sig og ikke mindst, hvor frygt for succes kan blokere den. Aspekter til Pallas Athene viser, hvor og hvordan mental kreativ energi kan integreres med andre dele af psyken.

Her er eksempler på, hvordan Pallas Athene kan inspirere i de 12 stjernetegn:

 

 • I Vædderen: Pludselig inspiration
 • I Tyren: Sund fornuft
 • I Tvillingerne: Paradokser
 • I Krebsene: Medfølelse
 • I Løven: Kreativitet
 • I Jomfruen: Diskrimination
 • I Vægten: Harmoni
 • I Skorpionen: Indsigt
 • I Skytten: Sammenhæng
 • I Stenbukken: Sekvens orden
 • I Vandbæreren: Fremtiden
 • I Fiskene: Medfølelse.

Resume – Pallas Athene

Palles Athene er symbolet på det buddhiske plan og på, hvad der kommer fra disse højere sfærer. Ligesom hun, bærer mennesket også frøet til at manifestere former i sig, så vi er altså skabere af den virkelighed, vi lever i. Tager et menneske ikke ansvar for dette skaberværk på en afbalanceret måde, føres han/hun af Pallas Athene igennem en proces af rekonstruktion og fornyelse af sit livs strukturer og lærer, at så længe man ikke indser den skabende ånds evne til at realisere ideer, forbliver man magtesløs overfor udformningen af sin egen tilværelse.

Når den skabende intelligens, som Pallas Athene er udtryk for, bliver befrugtet af sine egne rødder, så kan hun blive en katalysator for integration af følelsesværdier på et personligt plan, såvel som i samfundet, både i arbejdslivet og i den måde, kønnene forholder sig til hinanden på.

Nu til dags ser vi, hvordan personlig coaching, indførelse af kreativ visualisering og en holistisk forståelse på arbejdspladsen vinder frem som feminine ideer, der i fremtiden kommer til at præge erhvervslivet.

Med bevidstgørelse af Pallas i horoskopet vil vi kunne udvide vores forestillinger om de roller, vi indtager i samfundet og i højere grad begynde at bygge den mere på intuition og skaberevne end på sociale konventioner, der stammer fra fortiden