Vælg en side

Den gode viljes fest

Kristusfesten

Menneskehedens fest

De tre forårsfester

Påsken i Vædderens tegn – Wesak i Tyrens tegn – Menneskehedens fest i Tvillingernes tegn

 uendelige kærlighed,år ved fuldmånen i Tvillingerne gentager Kristus Buddhas sidste prædiken, som bl.a. indeholder følgende,

’De der, enten nu eller efter min død, vil være deres egen lampe og stole på sig selv uden hjælp udefra, som holder fast ved sandheden som sit lys, og søger sin frelse alene i sandheden og ikke ser efter hjælp fra nogen uden for sig selv, det er dem, Ananda, som vil nå det højeste! Men de skal ville lære.’

Vædderen

Ved fuldmånen i Vædderen viste Kristus os, hvordan vi en dag kan udtrykke den altgennemtrængende uselviske og altomfattende kærlighed, som giver uden at forvente noget til gengæld. I de tre forårsmåneder demonstrerer naturen denne kærlighed. Planteriget viser ved sin gavmildhed uendelig kærlighed og skønhed.

Wesak

Ved festen i Tyren løftede vi alle opmærksomheden mod Buddha, som ved denne fest holder døren åben til det højeste center på kloden, Shamballa. Han sender sin uendelige medfølelse og vilje til kærlighed ud i menneskehedens bevidsthed. Kristus modtager, sammen med Hierarkiet (hans gruppe af medarbejdere) denne impuls og opbevarer den i sit hjerte til festen i Tvillingerne.

Menneskehedens fest

Ved fuldmånen i Tvillingerne åbner Kristus døren til menneskehedens bevidsthed. Han lader Buddhas og sin fælles energi strømmer ud i menneskehedens bevidsthed ved hjælp af sine medarbejdere. Energierne kan hjælpe menneskene til at frigøre sig fra deres stærke bindinger til materialismen.

Den gode viljes fest

Festen ved fuldmånen i Tvillingerne kaldes også den gode viljes fest. Vi fejrer at menneskenes ånd higer mod Gud for at blive inspireret til at udtrykke Guds vilje som rette menneskelige relationer, til at gøre det bedste for alle levende væsner samt til at blive mere åndelige. Det anerkendes at mennesket er menneske, men også at det er åndeligt og guddommeligt af natur.

Hvert eneste år, siden han gik på jorden, har Kristus ved fuldmånen i Tvillingerne, i tæt samarbejde med Buddha forbundet Hierarkiets og menneskehedens bevidsthed. Gennem de tidligere nævnte døre, som Kristus og Buddha holder åbne til lyset og kærligheden, kan vi modtage inspiration til at skabe en bedre verden og rette relationer mellem mennesker.

Kristus samler i sig energierne fra sin samlede medarbejderstab, Hierarkiet, og har desuden den stærke energi af viljen til det gode, som Buddha overførte til ham ved fuldmånen i Tyren. I menneskeheden samler verdenstjenergruppen, som består af alle typer mennesker, al menneskehedens uudtalte længsel og higen i sig og tænker ikke på sig selv. De påkalder og samarbejder med Kristus. Nogle af disse mennesker ved at de er verdenstjenere, men de fleste aner det ikke. Det er naturligt for dem at tænke ud fra menneskehedens interesse.

Energier

Den energi de påkalder strømmer ud i menneskehedens bevidsthed ved juni fuldmånen, og vil med tiden føre til at

  • Mentalt veludviklede, mennesker fulde af lys, får evnen og styrken til at styre menneskehedens fremtidige udvikling.
  • Viljen til at elske stimuleres i alle mennesker af god vilje, så at had med tiden overvindes og de i stedet vil søge samarbejde.
  • Viljen til at handle stimulerer mennesker verden over til aktiviteter, der medvirker til at skabe en ny og bedre verden.
  • Viljen til at samarbejde vil blive større. Flere og flere vil ønske og også kræve, at der etableres rette menneskelige relationer.
  • Viljen til at vide, til at tænke korrekt og kreativt vil blive stadigt mere udbredt. Det er vigtigt, da viden er det første skridt mod visdom.
  • Viljen til at holde ud og udholde vil blive et menneskeligt karaktertræk. Det vil føre til at fast tro på de idealer Kristi medarbejdere, Hierarkiet, præsenterer og en overbevisning om udødelighed.
  • Viljen til at organisere vil fremme ’fornyelsesprocessen’ og direkte inspiration fra Hierarkiet. Verdenstjenergruppens ’vilje til det gode’ i forening med menneskehedens modtagelige ’gode vilje’ er midlet.

Fornyelseskræfterne vil føre til en nybygning af den fysiske verden. Det betyder at mange gamle former vil forsvinde og give plads til nye former, som i højere grad kan manifestere det som istandsættelses- og oplysningskræfterne (Vædder- og Wesakfuldmåne) gav inspiration til og mulighed for.

Fornyelseskræfterne vil skabe ’den nye materialisme’, hvor målet ikke opfyldelse af et enkelt menneskes behov, men alle menneskers. Det der skabes, vil blive brugt til gavn for alle.