Vælg en side

Den gode viljes fest

Kristusfesten

Menneskehedens fest

De tre forårsfester

Påsken i Vædderens tegn – Wesak i Tyrens tegn – Menneskehedens fest i Tvillingernes tegn

Hvert år ved fuldmånen i Tvillingerne gentager Kristus Buddhas sidste prædiken, som bl.a. indeholder følgende,

’De der, enten nu eller efter min død, vil være deres egen lampe og stole på sig selv uden hjælp udefra, som holder fast ved sandheden som sit lys, og søger sin frelse alene i sandheden og ikke ser efter hjælp fra nogen udenfor sig selv, det er dem, Ananda, som vil nå det højeste! Men de skal ville lære.’

Nu har vi ved fuldmånen i Vædderen fejret, at Kristus viste os hvordan vi en dag kan udtrykke den altgennemtrængende uselviske og altomfattende kærlighed, som giver uden at forvente noget til gengæld. Planteriget minder os ved sin gavmildhed om, hvad kærlighed er, når det i de tre forårsmåneder lader hele sin skønhed føde på ny. Vi er heldige at bo på et sted på kloden, hvor vi kan være vidne til dette eventyr hvert år.

Ved festen i Tyren løftede vi alle opmærksomheden mod Buddha, som ved denne fest holder døren åben til det højeste center på kloden, Shamballa, og sender sin uendelige medfølelse og vilje til kærlighed ud i menneskehedens bevidsthed, hvor Kristus, sammen med Hierarkiet (hans gruppe af medarbejdere) modtager denne impuls og opbevarer den i sit hjerte til festen i Tvillingerne.

Ved fuldmånen i Tvillingerne åbner Kristus døren til menneskehedens bevidsthed og lader Buddhas og sin fælles energi, som kan hjælpe menneskene til at frigøre sig fra deres stærke bindinger til materialismen, strømme ud i menneskehedens bevidsthed ved hjælp af alle dem, der samarbejder med ham, enten fordi det er en naturlig del af deres bevidsthed, eller fordi de tror eller ved med sig selv, at alt dette finder sted på planer, hvor de endnu ikke er bevidste – at det er sandt.

Festen ved fuldmånen i Tvillingerne er den gode viljes fest. Det er den fest, hvor vi fejrer at menneskenes ånd higer mod Gud og søger at blive inspireret til at udtrykke Guds vilje i form af rette menneskelige relationer, det bedste for alle levende væsner samt en tiltagende åndelighed. Ved denne fest anerkendes det at mennesket er menneske, men også at det er åndeligt og guddommeligt af natur.

Hvert eneste år, siden han gik på jorden, har Kristus ved fuldmånen i Tvillingerne, i tæt samarbejde med Buddha forbundet Hierarkiets og menneskehedens bevidsthed. Det er denne direkte forbindelse, gennem de tidligere nævnte døre, som Kristus og Buddha holder åbne til lyset og kærligheden, at vi kan modtage inspiration til at skabe en bedre verden med rette relationer mellem mennesker.

Kristus samler i sig energierne fra sin samlede medarbejderstab, Hierarkiet, og har desuden den stærke energi af viljen til det gode, som Buddha overførte til ham ved fuldmånen i Tyren. I menneskeheden samler verdenstjenergruppen, som består af kendte og ukendte mennesker, al menneskehedens uudtalte længsel og higen i sig uden at tage hensyn til deres egne personlige behov. De påkalder og samarbejder på denne måde med Kristus. Nogle af disse mennesker tænker over at de er verdenstjenere, men de fleste gør ikke, fordi det blot er en naturlig del af deres liv at tænke ud fra menneskehedens interesse.

Energier

Den energi de påkalder strømmer ud i menneskehedens bevidsthed ved juni fuldmånen, og vil med tiden føre til at

  • Mentalt veludviklede, mennesker fulde af lys, får evnen og styrken til at styre menneskehedens fremtidige udvikling.
  • Viljen til at elske stimuleres i alle mennesker af god vilje, så at had med tiden overvindes og de i stedet vil søge samarbejde.
  • Viljen til at handle stimulerer mennesker verden over til aktiviteter, der medvirker til at skabe en ny og bedre verden.
  • Viljen til at samarbejde vil blive større. Flere og flere vil ønske og også kræve, at der etableres rette menneskelige relationer.
  • Viljen til at vide, til at tænke korrekt og kreativt vil blive stadigt mere udbredt. Det er vigtigt, da viden er det første skridt mod visdom.
  • Viljen til at holde ud og udholde vil blive et menneskeligt karaktertræk. Det vil føre til at fast tro på de idealer Kristi medarbejdere, Hierarkiet, præsenterer og en overbevisning om udødelighed.
  • Viljen til at organisere vil fremme ’fornyelsesprocessen’ og direkte inspiration fra Hierarkiet. Verdenstjenergruppens ’vilje til det gode’ i forening med menneskehedens modtagelige ’gode vilje’ er midlet.

Fornyelseskræfterne vil med andre ord føre til en nybygning af den fysiske verden. Det betyder at mange gamle former vil forsvinde for at give plads for nye former, som i højere grad kan manifestere det som istandsættelses- og oplysningskræfterne (Vædder- og Wesakfuldmåne) muliggør. De vil udtrykke ’den nye materialisme’, hvor målet ikke kun er at det enkelte menneske får opfyldt sit egoistiske behov, men at formerne bruges til gavn for alle.