Vælg en side

Herkules arbejder

Hvordan man bliver det perfekte menneske – af Ella Ostermann

Herkules er dig og mig!

Herkules skal udføre 12 arbejder eller opgaver. Gennem disse viser han os, hvordan vi bliver oplyste og uselviske, og han viser os, hvad der sker, når vi ikke lytter til den lille indre stemme, som findes inden i os alle, og hvordan vi altid får endnu en chance, hvis vi mislykkes med at løse en opgave. Heldigvis lykkes det hver eneste gang for Herkules, og i længden også for os, at udføre det nødvendige arbejde og løse opgaven.

Herkules, Siddharta og Jesus

Herkules levede for længe siden og viste gennem det liv han levede, et af delmålene for menneskets udvikling. Han tog tøjlerne og begyndte arbejdet på bevidst at frigøre sig fra trangen til adspredelse og fornøjelser og for begæret efter at eje, fordi han erkendte at kun på den måde kunne sjælen komme til udtryk. Han viste vejen til det perfekte menneske. Senere i tid kom Siddharta Buddha og viste målet for det perfekte menneske, som er at blive den oplyste indviede, og nogen tid efter kom Jesus Kristus, der demonstrerede den fulde guddommelighed. De levede fysiske liv og gennemgik den fortløbende udvikling, vi alle skal gennemgå til gavn for os selv og andre levende væsner og planeten, og myterne om deres liv blev givet videre fra generation til generation indtil de, længe efter at de var døde, blev skrevet ned.

Herkules er din og min sjæl, som er identificeret med et fysisk legeme, med følelser og tanker, som gør ham/dig/mig egoistiske og egocentrerede. Vi oplever verden gennem vores krop, følelser og tanker, og vores reaktioner og handlinger er præget af hvordan kroppen har det, om vi er kede af det eller glade, eller om vi er egoistiske og oplever et skel mellem os selv og de andre. Herkules myten fortæller os i billeder og symbolsprog, hvordan vi skal blive herrer i vore egne huse og ikke lade krop, følelser og tanker styre vores liv.

Hvordan gør man?

Det er ikke nogen nem opgave, og man kan fremme sin udvikling på mange måder. En af dem er at tage de forskellige arbejder og sædtanker op måned for måned i årets løb og meditere på deres betydning. For det er sjælen, der er ‘begravet’ i krop, følelser og tanker, der skal udføre arbejdet. Det er sjælen, der udtaler de enkelte måneders sædtanker. Det giver en helt anden mening, end hvis man opfatter sædtankerne, som om det er den godt indpakkede personlighed, der udtaler dem.

I Vædderen siger sjælen, at den kommer frem og hersker fra sindets plan. Den stræber efter at forene sig med sit uselviske liv, hvor den er gruppebevidst og tænker på helheden frem for den lille persons ønsker og begær.

Hvert eneste år, når vi går ind i Vædderens tegn, er der mulighed for at starte på den årlige rejse gennem trængslerne i de forskellige tegn på et nyt trin, hvis man udnytter den visdom der findes i Herkulesmyten og mediterer over, relaterer den til sig selv og bruger den på det sted, man nu er på i sit liv.

Jeg har selv brugt rytmen med sædtanker og Herkulesmyte gennem mange år, og det har lidt efter lidt givet mig en større forståelse af, hvad der skal til for at gå lysets vej og handle i det lys, man selv skaber.

Buddha sagde, at vi skal være og se i vore egne lys, og det kan arbejde med Herkulesmyten i årets løb bidrage til.