Vælg en side

Spirituel eller åndelig – same thing!

Først… jeg vil i det følgende bruge ordene spiritualitet og spirituel, fordi de efterhånden har erstattet åndelighed og åndelig, som for mange har en negativ klang, fordi de forbindes med kirkens patent på, hvad det vil sige at være spirituel/åndelig. Jeg vil dog stadig bruge ånd, og ikke spirit.
Der er mange mennesker, som er spirituelle uden at vide det. Vi er så vant til at forbinde spiritualitet med religion, men religion er kun en af måderne, vi mennesker kan komme i kontakt med ånden på.
Vi er ikke kun den fysiske krop, vi er langt mere!
Vi er følelser og tanker, vi er intelligens, sjæl og ånd. Og mange har i dag kontaktet ånden i sig selv og er begyndt at leve et spirituelt liv, uden at de er medlemmer af en kirke eller en new age bevægelse.

Hvem er så spirituelle?

• Alle mennesker, der er idealistiske og arbejder for en god sag, hvor de tilsidesættes deres egne selviske behov, hvilket i realiteten vil sige, at de ofrer sig i en god sags tjeneste.

• Alle, der idealistisk arbejder for at forene og ikke splitte og for at skabe forståelse og rette relationer mellem mennesker.

Hvad er spirituelt?

• Alt hvad der kan skabe skønhed i alle dens former, kunst, opfindelser til gavn for levende væsner, brobygning mellem mennesker, sharing etc.
Ånden er i ethvert menneske. Den kommunikerer med os via vores sjæl eller højere selv.
Så snart vi oplever den mindste inspiration til at gøre noget, som ikke kun har til formål at opfylde vores egne behov, har vi skabt en lille åbning til sjælen og ånden.
Det er det tidspunkt, hvor vi bliver født på ny som spirituelle væsner, hvor vi bliver som børn igen og skal lære alt det, der er at lære i den nye spirituelle verden, vi har fået adgang til.
Vi har selv banet vejen. Vi er blevet vejen.

“Taknemmelighed er den største åbning til sand glæde og ydmyghed.”

Vejen til den nye verden

Vi indtager denne verden ved gradvist at give slip på alt det, vi indtil nu har troet ville give varigt indhold og lykke i livet, fordi vi opdager, at det at gøre noget for og med andre, giver meget større glæde og tilfredsstillelse. Vi udvikler taknemmelighed for alt, hvad vi møder på vores vej.
Taknemmelighed er den største åbning til sand glæde og ydmyghed.
Når et menneske for alvor er trådt ind på den spirituelle vej, vil taknemmeligheden være en konstant ledsager, også i problematiske og svære situationer.
På den spirituelle vej leder man ikke efter meningen med livet, men efter meningen i livet, som Lakha Lama har formuleret det.
Der er mange veje ind i den spirituelle verden. Vi må alle finde vores egen og bruge de midler og metoder og gode råd, vi møder på denne vej ind i en ny verden, hvor værdierne er anderledes, og kampene flyttes fra kampe mod andre til kampe inden i os selv.

Tankens magt

Vores energi løber derhen hvor vores tanke fører den, for ‘energi følger tanke’. Hvis vi beder en bøn, bruger mantraer eller mediterer på, hvordan vi kan udføre lysarbejde/tjene, så ændrer vi vores indre landskab. Det åbner sig, og ånden kan fylde mere og mere – og vi lever et mere og mere spirituelt og uselvisk liv.
Hvis vi derimod fortsætter med at tænke på, hvordan vi kan få opfyldt vores egne ønsker, som kun er til gavn og glæde for os selv, lukker den spirituelle verden sig ikke op, og vores verden bliver mere og mere begrænset. Og vi mere og mere utilfredse.
Derfor: Åbn modigt dit hjerte og dit sind for åndens og sjælens energier. Bed dine bønner, mediter og brug dine mantraer. Alle henvender de sig til noget eller nogen, der er større end dig selv. Det giver styrke, for som sagt ‘energi følger tanke’.
God vind på den spirituelle vej. Der er altid hjælp at hente hos dem, der allerede går på den eller har gået den før dig. Søg, og du skal finde! Hjælpen er der, når du oprigtigt og modigt beder om den og er parat til at tage konsekvenserne af, hvad du har bedt om.