Vælg en side

Vi har nu krydset en grænse! Er år er afsluttet, og vi er gået ind i et nyt kalenderår. Baseret på planeternes aktiviteter lover 2023 at blive et mindeværdigt år for os alle og for vores globale fællesskab.

 Vi går ind i nye territorier, symboliseret ved de magtfulde planeter Saturn og Pluto, der går ind i nye tegn i marts måned. Saturn returnerer til det mystiske fisketegn for første gang, siden den forlod tegnet i 1996, og på en måde vil den samle det op, som den forlod for 28 år siden. Plutos indgang i Vandbæreren er dens første strejftog i tegnet siden 1798, og det er en endnu mere vigtig indikator på de dybtgående sociale ændringer, som ligger forude.

Pluto i Vandbæreren og Saturn i Fiskene

For første gang i 225 år vil transformationsplaneten Pluto gå ind i Vandbærerens tegn. Denne begivenhed markerer begyndelsen på et sandt “kvanteskift” for menneskeheden. Under Plutos sidste passage i tegnet fra 1778 til 1798, oplevede verden store ændringer i den sociale orden, men også betydelige fremskridt indenfor individuelle rettigheder, videnskaberne og teknologien – som alle er en del af Vandbærerens domæne. Nu er menneskeheden klar til den næste fase af opvågning, til en ny kollektiv og individuel opfattelse af “virkeligheden”. I marts 2023 vil også Saturn skifte tegn og gå ind i det visionære tegn, Fiskene – som den forlod i 1996. Under den praktiske Saturns to-årige transit i tegnet vil nogle idealer blive realiseret, og nogle drømme vil gå op i ‘røg og damp’.

Begge disse store tegnskifter bekræfter, sammen med måneknudernes tegnskifte i juli 2023 (Vædder-Vægt), at vi går ind i en meget ny verden i 2023. Denne nye verden vil udfordre os, men også tage os med på et stort eventyr.   

Mars direkte

Mars, der gik direkte den 12. januar, vil bevæge sig fremad i Tvillingernes tegn i flere uger og genfinde det territorium, den oprindeligt dækkede i september og oktober. Vi kan finde på at gense temaer eller problemer, vi beskæftigede os med i disse måneder. Den 15. marts vil Mars krydse graden, hvor den gik retrograd, hvilket giver større støtte til nye initiativer, og hvis vi har udført det personlige vækstarbejde, der var påkrævet, burde vi have mere succes med at komme videre med vores ønsker og hensigter. Vi vil nu villigt samarbejde, i stedet for at tvinge vores handlinger igennem.

Merkur stationær og direkte

Planeten Merkur er ved at slutte sin tre ugers baglæns bevægelse og blive stationær for derefter at gå direkte den 18. januar. Det har været en særlig kompliceret retrograd fase for Merkur, siden den fandt sammen med Mars, som var retrograd i Tvillingerne. Den nervøse energi har været ret høj, og minder fra den seneste tid og også fra fortiden er dukket op dagligt. Det giver os mulighed for at gennemgå og reflektere over minderne. Sindet har tilsyneladende vendt sig indad endnu mere end normalt, nogle gange er det ‘væltet over sig selv’ i et forsøg på at forstå meningen med livets begivenheder.

 

Sol – Pluto justering    

En gang om året mødes Solen og Pluto og fremhæver temaer om magt, personlig vilje og dybt begær. Mens de er i konjunktion i Stenbukken (i denne uge) (gen)opvækkes ambitioner og passioner, og det inspirerer til afgørende handling. Drivkraften til succes er stærk! En af farerne ved Sol-Pluto-konjunktionen er, at vi kan blive besat af at nå et mål og ikke bekymrer os om virkningen af vores handlinger og tror, at målet fuldt ud retfærdiggør midlerne. Det er også muligt, at vi har et så ‘laseragtigt’ fokus og ignorerer gode råd fra andre eller endda fra vores egen indre stemme. Nogle vil for at fremme deres egen dagsorden, bruge manipulation eller psykologisk taktik.

Imidlertid kan energien fra denne konjunktion også bruges på en positiv måde, f.eks. til bedre at forstå vores egne motivationer. Pluto er psykoterapiens planet, der søger at afsløre dybere sandheder og afdække mønstre, der har styret os ’bag kulisserne’. Denne indflydelse kan tage os med på en ‘shamanistisk’ rejse, hvor vi udforsker sjælens riger for at opnå en større forståelse af os selv og vores højere mission i dette liv. Pluto er også underverdenens gud, katalysatoren for store livsovergange og transformation. Når vi arbejder med denne planet, oplever vi ofte en proces af død og genfødsel, ‘flammens afbrænding og opstandelsen fra asken – i større herlighed end før’!

Nymåne

Den første nymåne i 2023 finder sted lørdag, den 21. januar kl. 21.53.41. På dette tidspunkt vil Solen og Månen flugte i

Vandbærerens tegn, og de vil være meget tæt på Pluto i slutningen af Stenbukken, kun adskilt af tre grader. Med denne nymåne, der engagerer Plutos energier, er drivkraften til at opnå noget meget stærk, overbevisende og beslutsom, og det skaber handling! Solen kommer ind i Vandbæreren, og dens månedlange transit vil skabe energier, som ikke er i fuld overensstemmelse med eller som overholder de normer, vi kender. Vandbæreren støtter os i at udtrykke vores autentiske jeg mere fuldstændigt. Det kan også inspirere til nye samfundsaktiviteter eller social aktivisme. Det gælder for nymånen og for hele den nye månecyklus, der begynder lørdag, den 21. januar. Denne lunation kan også give nogle fingerpeg om, hvordan Pluto i Vandbæreren kommer til at manifestere sig, fordi Solen og Månen allerede er i Vandbæreren, og de trækker derved Plutos styrkende indflydelse med ind i tegnet. Dværgplaneten vil officielt gå ind i Vandbæreren den 23. marts, men den er inden for to grader fra dets tærskel og forbinder sig derfor allerede nu med Vandbærerens energifelt.

Plutos tyve års lange rejse gennem Vandbærerens tegn er bestemt til at skabe store sociale ændringer og ideologiske skift i menneskeheden. Det bliver interessant at se, hvad vi kan observere ved denne uges nymåne.

Uranus-effekten

Uranus’ indflydelse er øget, fordi den bevæger sig meget langsomt, mens den forbereder sig på at gå direkte søndag, den 22. januar. Når denne sidelæns roterende planet er stærk, føler vi os rastløse og er meget opmærksomme på, hvor der er behov for ændringer. Der er en oprørsk kvalitet ved Uranus, hvilket betyder, at folk kan have tendens til at være opfarende, især hvis de føler sig begrænset eller kontrolleret. Pludselige eller overraskende begivenheder “forventes”, når vi arbejder med Uranus, selvom vi ikke præcis kan forudsige dens virkninger – for hvor ville overraskelses-faktoren så være? Mens Uranus’ energi er stærk i denne og næste uge, kan vi enten bogstaveligt eller symbolsk opleve jordskælv, vulkanudbrud og elektriske energiimpulser.

På det transpersonlige niveau repræsenterer Uranus den højere bevidsthed og det guddommelige sind. Mens dens indflydelse er forhøjet, ønsker vi måske at øge meditation og andre aktiviteter med det formål at udvide vores bevidsthed. Vi har større adgang til højere information nu, så vi kan komme ind i riger, der ligger over det rationelle sinds virkeområder.

Kvanteskift?

Vi er på vej ud af en tid med betydelige og dybtgående personlige forandringer, og vi er muligvis stadig i gang med noget af ‘nedfaldet’ eller oprydningen. I bund og grund har vores kerneidentitet gennemgået en proces med død og genfødsel, og vi rejser os nu fra asken. Adgangen til vores intuition er forbedret i år, men den største udfordring er sandsynligvis at sænke farten længe nok til at vi i vores stille sind kan høre, hvad vores indre vejleder siger. Husk, at selvom denne indre stemme kan inspirere og oplive os, vil den aldrig tale til os med ord, der fremkalder frygt eller vrede.