Vælg en side

Jupiter i Jomfruens tegn

Skrevet af Anne Sommer

Jupiter i Jomfruens tegn

En fremtid, der giver mening

Den 11. august skifter Jupiter tegn fra den festlige Løve til den fornuftige Jomfru, og den vil befinde sig i dette tegn indtil september 2016. Jupiter er den største planet i vort solsystem, og den er en handlekraftig, udadvendt og maskulin planet. Når den ‘besøger’ Jomfruen, som er et roligt, indadvendt og feminint tegn, kan man sige, at faderen besøger moderen.

Lykkebringeren Jupiter bliver klog og tænksom i Jomfruens tegn, den samarbejder detaljeret med Jomfruen, som i sig selv er flittig. Det er tid til at “gøre rent – rydde op”! Hvis man er tro overfor de daglige praktiske mål, kan det blive et år, hvor der er en sjælden lejlighed til at lære selvdisciplin. Det er tid til at fokusere på at udvikle evner og lære nye tekniker.

Jupiter har indflydelse på, hvordan vi møder fremtiden, og Jomfruen, der er et jordtegn, planlægger det praktiske arbejde. Deres kombinerede energi vil være et ledende lys for os i 2015 og ind i 2016. Fremtiden er afhængig af, om vores daglige handlinger afspejler, hvad vi ønsker at skabe. Den visionære, er den der ser det hele billede!

Jupiter

Jupiter var den øverste gud i den romerske mytologi, han var en himmelgud og gud over lyn og torden. Han var meget lig den græske gud Zeus og til dels den nordiske gud Thor. Planeten Jupiter er opkaldt efter ham, fordi den er solsystemets største planet.

Jupiter er en kraftfuld planet, der forener og forbinder alt til et virksomt fællesskab. Aktiviteten fra den anden stråles kraft, og den magnetiske kraft, der på en særlig måde er betegnende for Jupiters aktivitet, er det, der forbinder form og sjæl og bringer dem sammen. Det er Jupiters arbejde at udvikle de to kvaliteter, der findes i den menneskelige dualitet mellem hoved og hjerte, forstand og kærlighed, mellem viljen og visdommen, og skabe en vekselvirkning mellem dem. Til sidst må der indtræffe en fuldstændig sammensmeltning – syntese af personligheden og sjælen.

Jomfruen

Jomfruens tegn er et udpræget menneskeligt tegn, og dualiteten erkendes her. Jomfruen kaldes et modtager-tegn (feminint tegn), og jomfru-moderen anses for at være identisk med det tredje guddommelighedsaspekt, med moderprincippet, og menes at være lederen af de energier, der blev udviklet og erkendt i det første solsystem. Jomfrutegnet har en sammenfattende position, og dets indsats er som et stort brændpunkt for fordeling af energi.

Jupiter styrer fire tegn, som hver især repræsenterer et af de fire elementer, der kommer til udtryk i de tre verdener for menneskets evolution:

 

Jord Vand Ild Luft
Jomfruen Fiskene Skytten Vandbæreren
Den skjulte Kristus Den skjulte frelser Den skjulte mester Den skjulte tjener

Det er i Jomfruens tegn, at man mærker de første tegn på Kristus-bevidstheden. Senere vil denne bevidsthed komme til fuld udfoldelse i Stenbukkens tegn.

Jupiter har til trods for sin latente kraft, en ‘svækket’ indflydelse i denne tid, idet det andet princip eller guddommelighedens andet aspekt, sønnen eller kimen, der udspringer fra den Kristus, der kommer, tankens søn, der stiger ned i dybderne, er midlertidigt tilsløret og skjult. Det er til dette “fald” fra det “højeste” (‘første aspekt’), at symbolikken henviser. Kærlighed er “falden” og blindet, begæret har taget overhånd. Men når begæret forsvinder, sejrer kærligheden!

I guds plan står Jomfruen for tidens moderskød og leder personlighed og sjæl gennem tre stadier eller cykler. Jomfruen står for svangerskab, formens moderskød og for den opfostrende moder, der vogter Kristus princippet i sin egen materielle substans, indtil hun, “når tidens fylde kommer”, kan føde “Kristus barnet”.

Symbolikken for åndens nedstigning i Jomfru-moderens skød er bevaret for os i den astrologiske kendsgerning, at den esoterisk set forsvinder fra synsfeltet og toner bort i mørket.

Senere i menneskets udvikling lyder Jomfruens røst, og hun siger: “jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie.

Fuldmånen i Jomfruens tegn

Jupiter og Solen møder hinanden på himlen en gang om året, og Solen indhenter Jupiter ca. 13 måneder efter deres sidste møde. Jupiter er kendt for at betone kvaliteterne i det tegn den transiterer. Når Solen rejser gennem et tegn, har vi mulighed for at identificere os mere med dette tegns egenskaber, og det vil få os til at fokusere på uselviskhed og et ønske om at tjene og opfylde de praktiske behov, der kan forbedre enhver situation.

Tegnet modsat Jomfruen er Fiskene, og modsætningerne er yderst vigtige, når tegnene skal balanceres. Fiskene giver rummelighed, meditation og forbindelse til den indre kilde. Jomfruen forfiner og diskriminerer det arbejdet, der skal udføres, som resultat af denne forbindelse. I Jomfruen må vi lytte stille og derefter praktisk drage omsorg for vort fysiske, følelsesmæssige og mentale helbred – før vi dykker ned i arbejdet. Vi vil aldrig finde vort sande arbejde under Jomfruen, hvis vi ikke lytter til ‘oceanernes bølger’ i Fiskene.

Jomfruen er pragmatisk og analytisk, og Fiskene er spirituel og intuitiv. De er hinandens modsætninger, men på grund af vibrationen fra Jupiter og Neptun (Jupiter var herskeren i Fiskene, før Neptun blev opdaget i 1846), vil der blive skabt en syntese mellem de to tegn.

Fuldmånen giver os en speciel mulighed for at kunne integrere vor spiritualitet mere fuldt i vort daglige liv, så vi kan hæve vort arbejde og helbredende kapacitet til nye niveauer.