Vælg en side

Sjælden hybrid formørkelse og mega nymåne i Vædderen

Eklipse sæson

Torsdag, den 20. april kl. 06.15.48 er der en total solformørkelse. En solformørkelse opstår, når Månen placerer sig mellem Jorden og Solen, og den totale formørkelse sker, når Månen langsomt glider hen over solskiven og blokerer for Solens stråler. Ved total solformørkelse slukkes Solens lys helt nogle minutter. Derefter kommer mere og mere af solskiven gradvis til syne igen, og dagslyset vender tilbage. På grund af Jordens rotation vil formørkelsen kun vare ganske kort tid det enkelte sted.

Hybrid formørkelse

Solen og Månen er på linje, og der er både en kraftig nymåne og en sjælden “hybrid” solformørkelse. Fænomenet er muligt på grund af krumningen af jordens overflade.

En hybrid solformørkelse fremstår som enten en total solformørkelse, en delvis solformørkelse eller en ringformet solformørkelse, afhængigt af hvor beskueren befinder sig langs den centrale formørkelses sti. De tre versioner af denne begivenhed kan ses fra dele af Stillehavet og fra det Indiske Ocean, mens den totale formørkelse er synlig i det vestlige Australien, Østtimor og Indonesien. Det vil sige, at vi ikke kan se den totale solformørkelse i Danmark. Den sidste hybride solformørkelse fandt sted i 2013, og den næste hybride solformørkelse forventes i november 2031.

Symbolsk minder denne hybride formørkelse os om vigtigheden af at acceptere hinanden på trods af forskellige synspunkter. Selvom vi hver især kan have forskellig fortolkning af virkeligheden, fordi vi ser gennem hver vores unikke referenceramme, er alle perspektiver gyldige.

Følelsesintensitet

En formørkelse er altid en tid med øgede følelser. På tidspunktet for lunationen vil Solen og Månen være på 29 grader og 50 sekunder i Vædderen, kun 10 bue minutter væk fra Tyren. Den tredivte grad af et tegn er kendt som den “anaretiske” grad, også kaldet en “power grad” eller “graden af skæbne”.

Når den sidste grad af et tegn aktiveres af en planetarisk begivenhed, er der en følelse af, at et kapitel slutter, og at det haster med at afslutte tegnets temaer og løse uløste problemer. Disse problemer kan give sig selv til kende gennem kriser af en eller anden art. Med denne formørkelse i den sidste grad af den proaktive og uafhængige Vædder, kan nogle skride til handling eller træffe impulsive beslutninger i denne uge. Der er en masse energi til rådighed, der kan udnyttes, og som kan bruges til at fremme en sag, tage en kamp op eller der udvises enten mod eller dumdristighed. I bund og grund kan nogle føle, at de har nået et krisepunkt og føle sig tvunget til at HANDLE NU!

Formørkelsen opstår, når en nymåne eller fuldmåne er placeret nær knudeaksen (nordlige og sydlige måneknude) som indikerer vores karmiske historie og vores evolutionære potentialer. Som sådan er der altid en skæbnefornemmelse forbundet med begivenheder, i formørkelsessæsonen. Denne følelse er forstærket i denne uge, fordi den anarektiske grad er involveret.

Der er en tendens til at forholde sig til og reagere på mennesker, steder og situationer og måske ubevidste erindringer om tidligere livs oplevelser, snarere end at være i nuet og beskæftige sig med virkeligheden. Den nuværende situation, hvor tingene er en læring og accept, vil hjælpe os med at relatere os til her og nu på en sundere måde, og dette vil hjælpe os til ikke at overreagere på en irrationel og følelsesmæssig måde.

Pluto effekten

For at føje endnu mere drama til den kommende tid, vil nymåne-formørkelsen være i en tæt kvadrat med katalytiske Pluto, som nu er i Vandbærerens første grad. Denne formørkelse er vores første store mulighed for at se virkningerne af Pluto i Aquarius, og vi kan vælge, hvordan vi bruger denne indflydelse.

Da Pluto og Solen/Månen er i et udfordrende kvadratisk aspekt, kan vi se skyggekvaliteter blive udtrykt med denne nymåne: Konfrontationer og magtkampe, ekstremisme, radikale ideologier og splittelse. Alligevel kan noget af den mere omstridte energi forstærkes af en “uden for tegn” kvadrat, med nymånen i den sidste grad af et ild-tegn, mens Pluto er i den første grad af et luft-tegn. Imidlertid er Solen og Månen også sammen med utilfredse Eris og kæmpeplaneten Jupiter, hvilket giver yderligere komplikationer og forstærker energierne.

Vores opgave bliver endnu en gang af bevare vis neutralitet, et højre perspektiv i forhold til begivenheder og vores følelsesmæssige reaktioner. Det vil være klogt at holde pause og reflektere over vores underliggende motiver, hvis vi føler, at det haster med at handle, for handlinger, der tages ud af frygt eller vrede kun skaber mere af det samme. Vi skal huske på, at vi i sidste ende skal tjene Pluto-i-Aquarius’ langsigtede mål, selvom vejen ser stenet ud, og vi nogle gange må gå en uventet omvej. Pluto er transformations-planeten, og dens positive slutmål inkluderer stimulering af sociale reformer, fremme af menneskerettigheder og adgang til indsigt og ideer på højere niveauer, som kan være værktøj til den nødvendige transformation.

Mega” nymåne

Pluto er underverdenens gud med herredømme over livets store vendepunkter, og formørkelsen indtræffer i en overgangsgrad, portalen mellem stjernetegnene. Dette er også en solformørkelse, som kan sammenlignedes med en “mega” nymåne. Alle disse faktorer fremhæver denne uges tema om betydningsfulde afslutninger og nye spændende begyndelser.