Vælg en side

Hjertets og sindets vej 3 - Sjælens vej

af Ella Ostermann

Sjælens vej

Kærlighedens vej

Sjælen kommer til udtryk i et menneske, når det uden at tænke over det, og uden at kræve anerkendelse eller noget til gengæld, gør noget for andre. I begyndelsen sker det kun i korte øjeblikke, men når man mærker den indre glæde, der fylder en, fører det på et tidspunkt til, at man ønsker at denne tilstand er permanent. Man begynder at arbejde bevidst på at udvikle hjerte- eller sjælsegenskaberne.

De er:
Gruppekærlighed, eller næstekærlighed. Kristus lærte, at vi skal elske vores næste som os selv.

Ydmyghed, der ikke er pålagt, men kommer af, at man er taknemmelig for at være en del af helheden og for den rolle, man spiller, uden at blive anerkendt for det. Anerkendelse og ros spiller ingen rolle for en.

Tjeneste betyder, at man hjælper hvor man kan, at man påtager sig de opgaver, som man præsenteres for og ikke hele tiden ønsker at lave noget, som personligheden synes er finere og mere betydningsfuldt, og med egen vinding for øje. Alle roller er lige vigtige, om man er præsident i USA, bankmand, lærer, faglært eller ufaglært arbejder eller arbejdsløs.

Tålmodighed har trange kår i nutidens verden, hvor alt skal gå så stærkt. Man vil fx så ihærdigt udvikle sjælsbevidsthed i et nu, men når man ser, hvilke egenskaber der kendetegner sjælsbevidsthed, kan det godt være, at man skal være lidt mere tålmodig både med sig selv og andre.

Glæde. Her er ikke tale om den flygtige glæde, som man opnår, når man får et ønske opfyldt i hamsterhjulsverdenen. Det er den indre glæde, der opstår, når man oplever at gøre noget, der er godt for andre og opdager, at man er blevet lidt mere uselvisk og ubundet af hamsterhjulsverdenen.

Tolerance betyder at acceptere alt og alle og alle situationer, som de er, og ikke som man personligt oplever dem.

Syntese er resultatet af foreningen af viden og kærlighed eller hoved og hjerte. Følelser og tanker vil det samme til gavn for helheden. Der er ingen separatistiske tanker og følelser til stede.

Medfølelse. Man kan føle med alle, fordi man føler med hjertet og ikke med solar plexus. Medfølelse er kærlighed og forståelse, uanset omstændigheder. Medfølelse kræver empati, at man kan sætte sig i den andens situation uden at projicere sig over i den.

Sympati kommer til udtryk, når man føler med og anerkender et menneskes indsats for at nå sit mål, det kan være at blive rask, det kan være at skulle leve med en sorg. Man har sympati for nogen, fordi man synes, at de fx takler en svær situation godt.

Visdom er sammensmeltningen sindets og kærlighedens vej, af kærlighed og viden. Visdom er at udtrykke viden med kærlighed.

Ofring eller opofrelse. Vejen ind i lyset og kærligheden er brolagt med ofring af ejendele og egenskaber, også de gode, indtil man ikke har flere tilbage, men blot er et punkt af kærlighed-visdom – sjælsbevidsthed.

Taknemmelighed åbner op. Den er måske den allervigtigste egenskab at udvikle. Taknemmelighed for livet hvert eneste øjeblik er forudsætningen for, at de andre hjerteegenskaber kan udvikles.

Man kan jo teste, hvor sjælsbevidst man er, ved ærligt at spørge og svare sig selv, om man kan sige ja til, at man besidder disse 12 hjerteegenskaber.