Vælg en side

Solen trådte ind i Skyttens tegn den 22. november og sluttede sig til Merkur og Venus. Symbolet for det niende tegn er en pil, der peger opad og symboliserer den igangværende søgen efter mening, der er et af tegnets temaer. Bueskytten selv er en kentaur, halv mand og halv hest, der legemliggør både menneskehedens instinktive dyrenatur og vores åndelige forhåbninger.

Det er måske ingen overraskelse, at mange af verdens religioner fejrer begivenheder, mens solen passerer gennem den filosofiske Skyttes tegn. Selvom vi ikke følger en bestemt tradition eller engagerer os i ritualer, øges trangen til at søge højere sandheder i denne tid. Vi er også mere tilbøjelige til at opleve andre af Skyttens kvaliteter, både de højere vibrationer: optimisme, tro, humor, ærlighed, entusiasme og en kærlighed til frihed og eventyr, og i den anden ende af spektret dens skyggesider: rastløshed, uansvarlighed, et iltert temperament, et ætsende vid, dogmatisme og selvretfærdighed.

Det er altid interessant at se det skift, der sker, når solen går ind i Skytten. Vi kan kalde det en aktivering af “ferieånden”, når flere mennesker er tilbøjelige til at lede efter ‘sølvkanden til grangrenen’ – det nære i stedet for at fokusere på ‘skyerne’ – det åndelige og giver sig selv tilladelse til at bryde rutinerne, når de engagerer sig i aktiviteter, der bringer større personlig glæde og åndelig opløftelse. Denne livsglade ånd er eksemplificeret ved en medarbejder, der normalt er lidt genert og opgaveorienteret, som møder op på kontoret iført rensdyrgevirhue!

Nymåne

Nymånen indtraf den 23. november, og i modsætning de fleste af de seneste nymåner, dannede den primært harmoniske aspekter med de andre planeter, hvilket giver os en pause fra de seneste negative aspekters intensivitet. De primære aspekter af nymånen er en trigon til den stationære Jupiter og en sekstil til Pluto. Ved at arbejde sammen kan disse planeter give både inspiration og motivation, hjælpe os med at fokusere på vores mål og også muliggøre et mere optimistisk perspektiv.

Jupiter direkte

Jupiter gik i stå kun fem minutter efter nymånen fandt sted, hvilket gør trigonen mellem Jupiter og nymånen endnu mere betydningsfuld. Jupiters position i de sidste grader af Fiskenes tegn understreger både de positive og skygge-kvaliteterne af tegnet. På den ene side kan spirituel og kreativ inspiration være speciel stærk. Det vil være lettere at føle medfølelse, at mærke en enhed med universet og at række ind i vores intuitive viden. Men skyggesiden af Fiskenes tegn kan også blive overdrevet: overidealisme, eskapisme og overforkælelse.

Jupiter forstørrer alt hvad den rører ved, så vi kan se kvaliteter i begge ender af Skyttens frekvensspektrum blive forstærket. Jupiter styrer juridiske spørgsmål, advokater og retssystemet, hvilket gør disse til emner, vi kan læse om imedierne. Vi kan også se betydelige udviklinger i udenrigsrelationer, langdistancerejser og kommunikation, religiøse doktriner og højere uddannelse, som alle også er Jupiters domæne.

 I denne tid vil vi måske overveje vores egen søgen efter mening, som har været i gang siden Jupiter gik retrograd den 28. juli. Ifølge Jupiter har vores personlige opgave i løbet af de seneste fire måneder været at opdage, hvad vi virkelig tror på i modsætning til det, vi har ’optaget fra andre’ eller er blevet fortalt. Vi er blevet bedt om at vende os indad for at få vores svar i stedet for at søge dem uden for os selv. Hvis vi har gjort vores personlige arbejde på dette område, vil vi være i stand til at udnytte Jupiters ekspansive indflydelse, når den begynder at bevæge sig direkte igen og tager fart i løbet af de næste uger. Når vi bevæger os ud af en meget introspektiv fase, vil vi være i stand til at deltage mere fuldt ud i livet igen, mens vi forbliver tro mod de åbenbaringer, vi har haft på den indre rejse.