Vælg en side

Julens symbolik

Skrevet af Ella Ostermann

Julens symbolik

Jesus bliver født julenat mens stjernen lyste over Betlehem. Solen har – siden vintersolhverv – hvilet sig i tre dage ved den sydlige vendekreds og begynder nu sin rejse nordpå til glæde for menneskene på den nordlige halvkugle. I 1920erne fik julemanden en ny betydning. Fra at være den hellige ydmyge Sankt Nikolaus blev han kommerciel. 

Tre dage efter vintersolhverv kommer juledag. Solen begynder sin rejse nordpå efter disse tre mørkeste dage på året. Derfor bliver store lærere som Kristus, der viser os vejen ind i lyset, og har en langt større bevidsthed end os, altid født den 24.-25. december. Dette tidspunkt er fælles for hele planeten, fordi Moder Jord er orienteret mod nordstjernen Polaris.

Santa – Sanat 

På engelsk hedder julemanden Santa Claus. Hvis man bytter rundt på bogstaverne i Sanat Kumara, som er herre i Shamballa, bliver det til Santa. Shamballa er centret her på planeten hvor Guds vilje er kendt, og det er planetens kronechakra. Her lægger man planen for planetens udvikling. Denne plan overføres til Hierarkiet, planetens hjertecenter, som har til opgave at overføre så meget af den til planetens halscenter, menneskeheden, som denne kan opfatte og sætte sig mål for at stræbe efter at udføre. 

Santa Claus, julemanden, er Sanat Kumara, som bor på Nordpolen, der betragtes som planetens ’åndelige pol’ eller Mount Meru. I nyere tid er han blevet en rar, glad og jovial figur som bringer glæde og gaver til børn og voksne, hvis de har ’været gode’. Men han bringer også kimet til fornyelse i det kommende år.

Vintersolhverv 

Vintersolhverv begynder omkring den 22. december og kulminerer den 25. december, juledag. Sol-hverv – Sol-stice – betyder ’stå stille’. I tre dage ser solen ud til at stå op på nøjagtigt samme sted før den ‘endelig beslutter sig for’ at begive sig nordpå.I disse tre dage er lyset svagest. Men endelig juledag ’sætter solen sig i bevægelse’ og lyset tiltager på den nordlige halvkugle. Alle steder, især i de nordligste lande tættest på julemandens bolig, tænder menneskene lys i denne mørke periode for med deres eget lys at oplyse så godt de kan.

Gaver – nærvær 

Gaver (presents) kan også fortolkes som nærvær (presence). Sjælen er evigt til stede i al sin skønhed. Den er en del af planetens hjertecenter – Hierarkiet – og gentager uafladeligt sit budskab til menneskeheden om at udtrykke fred, god vilje og broder/søsterskab. De tre vintersolhvervsdage er en tid til dyb indre refleksion og stilhed, til at tænke over kilden til vores sjælslys som vi deler med alle andre levende væsner. Det er i det lys vi træffer beslutninger for det kommende år den 1. januar. 

Devaaktiviteten er stor i de tre mørke dage. Julemandens hjælpere, alfer og nisser og medlemmerne af devariget som bygger og manifesterer alle ydre former styres direkte af højere intelligenser.

Sommerfuglen 

De tre solhvervsdage kan også sammenlignes med larven, puppen og sommerfuglen (sjælen), der kommer til syne Juledag. Indeni puppen finder der en mystisk metamorfose sted. En kæmpetransformation fra en form til en anden. Det er et billede på fødslen af Kristus i menneskenes og menneskehedens hule i hjertet. Kristus repræsenterer kærlighed-visdoms princippet på jorden og dette højtudviklede væsen har direkte forbindelse til Shamballa og ’Santa’ Kumara. 

Sanat Kumara og Shamballa har magt over og kontrollerer første stråle for vilje og magt, den reneste og stærkeste åndelige kraft på planeten. Dens eksoteriske og esoteriske farver er rød og hvid – tankevækkende nok farverne i julemandens dragt.

Shamballa og Nordpolen 

Shamballa er som nævnt det planetariske kronecenter, og billedet med julemanden, der kommer ned gennem skorstenen symboliserer den åndelige kraft der stiger ned fra hovedcenteret. Ildstedet er den latente sovende kundalini i rodcenteret. Det pyntede juletræ med lys er symbolet på den nord- sydakse jorden drejer om. Den universelle livskraft, eller elektromagnetiske strøm, strømmer fra toppen af skorstenen og ildstedet rundt om og beliver jorden. Nordpolen er den positive og Sydpolen den negative pol.

Sankt Nikolas og julemanden 

Sankt Nikolaus levede fra 280 til 345. Han er helgen og beskytter sømænd, handelsfolk, angrende tyve, børn studerende m.fl. Han æres i flere byer og lande rundt om i Europa. Hans ry udviklede sig blandt kristne, som det var almindeligt med de tidlige kristne helgener, og hans legendariske vane med hemmeligt at give gaver til de fattige er modellen for nutidens julemand/Santa Claus. 

Den moderne julemand er en kommerciel opfindelse, som er bygget på den originale gavegivende Sankt Nikolaus. I slutningen af 1920erne dukkede en tegnet amerikansk julemand op i en rød dragt med pelskanter, og Coca-Cola adopterede denne figur og brugte den kommercielt. 

Sankt Nikolaus var biskop i Myra i Tyrkiet i det fjerde århundrede. Han var meget kærlig og generøs og gav gaver til de fattige i modsætning til USA’s ’joviale’ Santa Claus som for det meste giver gaver til dem der allerede har nok. 

Sankt Nikolaus elskede de fattige. Han eren model for hvordan kristne bør leve. Han satte Jesus Kristus i centrum af sit liv, sit arbejde og hele sin eksistens. I vores tid er der heldigvis stadigt flere der øver sig på som Sankt Nikolaus at gøre fødslen af Jesus og kærligheden julenat til det vigtigste. 

Der er stor forskel på de gaver Sankt Nikolaus gav og dem Santa Claus/julemanden giver. Den sidse giver masser af legetøj. Sankt Nikolaus gav gaver der kunne afhjælpe nød. Han levede i sandhed et kristent liv.