Vælg en side

Wesakfesten - Østens store fest

af  Ella Ostermann

De tre forårsfester

Påsken i Vædderens tegn – Wesak i Tyrens tegn – Menneskehedens fest i Tvillingernes tegn

Fra ældgammel tid har mennesker på bestemte tidspunkter af året vendt opmærksomheden væk fra deres daglige arbejde og rettet den mod en højere eller indre verden.

De har afholdt fester, som var og er placeret i forhold til årets rytme.

Wesak – Østens store fest

Ved fuldmånen i Tyrens tegn fejrer vi oplysningen, og den fejres ved netop denne fuldmåne, fordi Gautama Buddha siges at være født ved fuldmånen i maj for ca 2500 år siden i det nordlige Indien. Han blev født som kongesøn i Nordindien, og der var store forventninger til ham som konge, fordi det blev spået, at han var noget særligt. Myten om hans fødsel ligner da også myten om Jesu fødsel, blot ’befrugtes’ moderen i drømme gennem siden af en hvid elefant, hvor Maria blev ’befrugtet’ af en due. Begge er symboler på åndelighed.

Men Gautama valgte anderledes. I stedet for at blive konge i det lille land i Nordindien, blev han lysbringer til hele verden og menneskeheden.

Han forlod den trygge tilværelse og erfarede og formulerede i stedet nogle helt centrale ting om menneskelivet, som den dag i dag står som lys på vejen foran os, og som mange af os endnu ikke kan leve op til, selv om vi ved, at det det er nødvendigt at mange flere mennesker udvikler disse egenskaber, hvis vi skal skabe en bedre verden.

Redskaberne er

“De fire ædle sandheder” og “Den ædle ottefoldige vej”

  1. Livet er lidelse, eller livet er ude af balance
  2. Det skyldes begær
  3. Man kan befri sig for begær og opnå balance ved at omdanne begær til aspiration
  4. Begær omdannes ved at følge “Den ædle ottefoldige vej” og udviklingen af:

– den rette måde at se på livet på
– den rette hensigt
– den rette tale
– de rette handlinger
– den rette levevis
– den rette stræben
– den rette opmærksomhed
– den rette selvfordybelse.

 

Gautama Buddha har for lang tid siden ladet den verden bag sig, som vi kender. Han er ikke fanget i tanker, følelser og krop, men befinder sig i nogle andre livs- og lysdimensioner, hvor energierne er så kraftige, at vi som menneskehed kun kan tåle at blive inspireret af dem en gang om året i 8 minutter. Derfor vender Buddha tilbage til os og blive synlig for dem der har opnået det højtudviklede syn, der er nødvendigt. Han viser sig på himlen over Wesakdalen, hvor det siges, at Kristus og andre gamle og højtudviklede sjæle er samlet i deres æteriske legemer sammen med de mennesker, der fysisk er draget til den fjerne dal i Himalaya for at fejre Buddhas fødselsdag og modtage inspiration fra ham.

I de sidste hundrede år, hvor kommunikationen mellem Østen og Vesten er blevet stadigt mere udbygget, og vi har fået større kendskab til Østens religioner, er interessen for buddhismen steget med det resultat, at stadigt flere bevidst deltager’ i den store fest i Wesakdalen. Mange mediterer alene eller i grupper og visualiserer, at de er til stede i Wesakdalen og er på den måde med til at styrke det tankefelt, som kan modtage de utroligt stærke energier, som Buddha formidler.

Kristus, kærligheden, leder ceremonien, og han og de øvrige deltagere, inklusive de mediterende verden over, gør deres mentallegemer så klare som overhovedet muligt for at skabe et så godt modtageapparat som muligt.

Kristus samler lyset og energien i sig og opbevarer den indtil fuldmånen i Tvillingerne, hvor han ’sender den ud’ i menneskehedens bevidsthed som et svar på den aspiration og længsel efter et bedre og liv og en bedre verden, som findes i alle mennesker. Derefter er det op til det enkelte menneske at bruge energien, som de nu bedst kan.

Det er altså et sammenhængende arbejde ved de tre store fuldmåner. Fra Påske forsøger vi som mennesker at holde vores sind i lyset efter vores egen årlige opstigning til et liv i mere lys, og fra Wesak til Den gode viljes fest fastholder vi den inspiration, det lys, vi har modtaget ved Wesak-fuldmånen, for ved festen i Tvillingernes tegn at udmønte det som et strålende lysende netværk i vores kollektive bevidsthed.

Buddha bragte os mere lys og gav ansvaret det enkelte menneske ansvaret for sit liv. Vejen ind i lyset beskrives på mange måder i forskellige religioner og filosofier, men det er den samme vej som Buddha angav med sine fire ædle sandheder og ædle ottefoldige vej. Den fører mennesket ud af mørket og ind i lyset, og kun når man går ad denne vej, kan man begynde at efterleve Kristi vigtige budskab om at elske din nabo som dig selv.

Forbind dig ved fuldmånen i Tyrens tegn med den verdensomspændende gruppe af mennesker fra alle trosretninger, der deltager i Wesakfesten.