Vælg en side

De fire adventssøndage

Skrevet af Ella Ostermann

De fire adventssøndage

Violet er adventstidens farve, som symboliserer ånd, alvor, anger, faste og bod. Men man kan bruge et pink lys den 3. søndag i Advent for at vise, at man glæder sig over, at fødslen af Jesus Kristus er nær.

Advent er tiden op til jul, og ordet stammer fra det latinske Adventus Domini, der betyder “Herrens komme”. Det er en tid med forventninger og håb.

Advent er overtaget fra den gamle græske og romerske kultur, hvor den var en forberedelse til, at guddommen viste sig i sit tempel.

Oprindeligt var den kristne adventstid en fasteperioede på 40 dage, som senere blev kortet ned til de fire søndage før julenat. I denne periode skulle man forberede sindet på fødslen af Jesus julenat og på Kristi genkomst.

Fasten er forsvundet, men adventssøndagene fejres stadig. Mange har adventskranse og tænder et lys hver søndag. Denne skik er i virkeligheden ikke så gammel, men fik sin store udbredelse i Danmark under besættelsen fra 1940 til 1945.

Adventskransens fire lys forbindes med:

1. Forventning/håb – Ærkeenglen Gabriel – Hyrderne – Hvid

2. Fred – Ærkeenglen Rafael – Englene – Grøn

3. Glæde – Ærkeenglen Uriel – Guld/rubinrød/purpur

4. Kærlighed – Ærkeenglen Michael – Maria – Blå

Man kan også placere et hvidt lys i midten af adventskransen – Det hvide Kristuslys. Det tændes juleaften.

Adventssøndagene kan bruges på følgende måde:

1. søndag i advent:

Det første lys tændes.
Med lyset og ilden renser man det fysisk/æteriske legeme.
Bøn: Må kærligheden blive født i mit hjerte.
Meditation: Skelneevne.

Ærkeenglen Gabriel

hjælper med at finde vejen i livet og med at træffe beslutninger.

2. søndag i advent:

Det andet lys tændes.
Med lyset og ilden renser man følelserne og det emotionelle legeme.
Bøn:  Må jeg blive i stand til at kontrollere mit egoistiske emotionelle jeg på en god måde.
Meditation: Selvforglemmelse.

Ærkeenglen Rafael

hjælper med at overvinde utilstrækkelighed – healer.

3. søndag i advent:

Det tredje lys tændes.
Med lyset og ilden renser man tankerne og det mentale legeme.
Bøn: Jeg har straffet dem, der har gjort mig ondt med det eneste middel der virker: Tilgivelse.
Jeg kender min vej og går den.
Meditation: Kærlighed.

Ærkeenglen Uriel

Siger: Fred, vær stille. Hjælper med at overvinde følelsesmæssigt kaos.

4. søndag i advent:

Det fjerde lys tændes.
Med lyset og ilden renser man personligheden.
Bøn: Jeg er beredt. Mit eget er sat væk. Jeg er stille for Gud.
Jeg er beredt til at modtage og så godt jeg kan at forvalte:
Lyset – kærligheden – Jesus Kristus.
Meditation: Ret handling.

Ærkeenglen Michael

Båndet til det ‘gamle’ skæres over. Giver følelsesmæssig og psykisk beskyttelse.