Vælg en side

Venus transitten og solenglenes komme

Skrevet af Anne Sommer

Venus transitten og solenglenes komme

Den indre betydning og de muligheder, der ligger i Venus transitten

Den 6. juni 2012 passerede Venus tværs over Solen, og det var en indre begivenhed af enorm betydning for udviklingen af vor bevidsthed. Venus findes i et specifikt hus i vores fødselshoroskop, og det er værd at studere de større aspekter for at finde en mere bevidst fremgangsmåde for tilnærmelse til det guddommelige væsen, vi kalder vor solengel. Det er dog ikke nødvendigt at have et detaljeret kendskab til astrologi.

Vi er nu på vej ind i ekstraordinære muligheder for bevidst at deltage i de “højere” energier, som kan accelerere den spirituelle bevidsthed i menneskeheden, i Jorden og i hendes planetariske slægtninge! “Solenglenes komme” kan mere rigtigt betegnes som Solenglenes tilnærmelse. Det sker NU på grund af de astrologiske og astronomiske aspekter kaldet Venus transitten, som var eksakt den 6. juni. Den 4. juni havde vi også fuldmåne i Tvillingernes tegn – mere korrekt benævnt Gemini Solar Fire Festival – hvor vi fejrede bevidstheden, hvis natur i virkeligheden er sol ild (ikke måne). Gemini Solar Fire Festival omtales ofte som Kristusfesten og Menneskehedens Fest.

Kort fortalt, Venus transitten er vigtig for alle bevidste mennesker, der arbejder aktivt på at integrere sjælen og personligheden, med det formål at blive fuldt sjælsintegrerede. Integreringen af sjælen er ikke en engangs- begivenhed, men betegner sjælens udvikling over æoner af tid og gennem utallige inkarnationer. Denne proces fører efterfølgende til endnu højere integrering og forening, til integrationen mellem sjælen og ånden.

Venus og solenglene

Venus er en hellig planet i vort solsystem, og den er Jordens højere selv eller alter ego. Ud fra den Esoteriske Astrologi er Jorden endnu ikke en hellig planet, hvilket betyder, at den endnu ikke er sjælsintegreret. Men vor elskede planet udvikler sig konstant, og den bliver i øjeblikket stærkt stimuleret, ligesom vi bliver det! Vi kunne sige, at “de bedre engle i vores natur” er lige ved hånden. Venus bærer Guds kærlige intelligens til Jorden, og den stimulerer Jordens højere spirituelle potentiale på den samme måde, som vores egne sjæle stimulerer udfoldelsen af vor højere spirituelle potentiale. Det er ligesom udfoldelse af blomster, men over æoner af tid. Dog accelererer tiden, i dag, her og nu, på vor tid, hurtigere og hurtigere og vokser i styrke i uendelige åbenbaringer og evolutioner. Vi ‘står på skuldrene’ af den vækst, som er gået forud.

Venus transit – to begivenheder

Vi kunne sige, at Venus transitten repræsenterer to begivenheder – en ydre og en indre. Den ydre begivenhed er den fysiske bevægelse eller transit af Venus tværsover Solen, synlig ved hjælp af teleskoper, specifikke steder på jorden. Af langt større vigtighed og konsekvens er dog den indre begivenhed, der påvirker selve bevidstheden. For størstedelen af menneskeheden, som stadig ‘sover’, vil dette være en ubevidst hændelse og vil blive erfaret som sådan. Men et voksende antal mennesker, som er mere aktive i arbejdet med sammensmeltningen af sjæl og personlighed (uanset hvilken terminologi, tradition eller overbevisning, vi anvender) vil det være bevidst, og det vil derfor give et ekstraordinært spirituelt løft eller acceleration til vor individuelle og kollektive liv, og til Jorden, til livet herpå og til de liv, vi yder service.

For det individuelle menneske, repræsenterer Venus sjælens vækst i mennesket, der linker os til Solenglen. Solenglen har været “med os” i over 18 millioner år – fra den allertidligste begyndelse. Ligesom Solen spreder lys og livgivende energi gennem Venus, når hun foretager sin transit (gennemrejse) tværs over Solen, vil vi blive tilgodeset af den store stimulering af kærlighed og kærlig intelligens, når disse energier når Jorden og menneskeheden. Dette sker primært på et ubevidst niveau for det meste af menneskeheden, men for dem, som er tunet ind, og for dem, som er på en bevidst sjælsrejse, vil det blive en magtfuld spirituel stimulering af vores liv. Det vil blive lige som at modtage et enormt indre løft af Guds kærlighed og lys i og gennem vores intellekt og vore hjerter.

Hele menneskeheden, Jorden og livet på Jorden vil fortsætte med at erfare effekten af denne Venus transit i mange år fremover. Men det er vores ansvar at bringe vores liv og vor verden i balance! Må vores solengles lys og kærlighed og højere vilje være med os i denne hellige tid fyldt med nye muligheder.