Vælg en side

Fester i den nye tidsalder

af Ella Ostermann

Fester i den nye tidsalder – meditation ved fuldmåne

“Månen – denne særlige kraft (som kommer fra visse planeter og ikke fra Månen) viser hen til det forgangne. Derfor sammenfatter den begrænsningerne og de nuværende hindringer. Den hersker over det fysiske legeme og viser, hvor sjælens fængsel befinder sig”  står der i Esoterisk Astrologi s. 26-27.

Fuldmånemeditationerne er en mulighed for at arbejde på at befri sjælen fra dette fængsel……..

Når Solens stråler strømmer ud over Månen, bindes dens kraft. Når Månen vokser og dens lys tiltager, fordi Solen oplyser mere og mere af dens overflade, skal alle, der mediterer ved fuldmåne, gribe chancen og sprede deres lys, kærlighed og kraft ud over verden med deres gruppemeditation og gruppepåkaldelse. Fuldmåneperioden er det mest passende tidspunkt, fordi Månens indvirkning er mindst, og derfor kan man kontakte ydreplanetariske kræfter, der kan gavne menneskehedens udvikling.

Ved fuldmåne er vores fysiske, emotionelle og lavere mentale legeme, som også kaldes månelegemerne, afskåret fra månens direkte indvirkning. Derfor har vi en chance for at lade vores indre lys stråle gennem disse lavere legemer, som stadig til dels er under månens indflydelse. De, hvis legemer ikke stimuleres særlig meget af månen, kan udstråle de højere energier gennem disse legemer ud i menneskeheden. Det kræver, at de er mentalt polariserede, at de er fokuserede i deres sind. De, der ikke har nok mental kontrol og ligevægt, udviser tegn på ubalance ved fuldmåne, fordi de åndelige energier, der strømmer ind fremkalder en overspænding i deres mentale mekanisme og sætter begærene, følelserne og de egocentriske tanker i brand.

I den nye tidsalder vil der være 12 fuldmånefester, hvoraf de tre største vil være dem i Vædderens, Tyrens og Tvillingernes tegn. ved disse tre store fester vil de mediterende grupper og enkeltindivider over hele verden påkalde lys, kærlighed og kraft. Ved de øvrige ni fuldmåner vil menneskeheden arbejde på at bygge disse guddommelige egenskaber ind i sin bevidsthed.

Hvad sker ved fuldmåne?

Sommetider, når himlen er totalt dækket af tykke skyer, hænder det, at der åbner sig et lille vindue til den blå himmel, så solens stråler kan skinne på jorden. Det er hvad der sker ved fuldmåne. Et åndeligt vindue åbner sig mellem menneskeheden, Hierarkiet og Shamballa, og energierne lys, kærlighed og kraft strømmer ind, ladet med guddommelige ideer og inspiration.

Den nye verdensreligion vil bruge fuldmånemeditationerne til at skabe et mere bevidst forhold mellem de højere grupper af bevidste væsner, som har været gennem menneskeudviklingen og nu vælger at hjælpe menneskeheden med dens udvikling. Men det kræver at menneskene vil, og at de vil udvikle deres, og dermed menneskehedens, mentale legeme, hvilket er nødvendigt, hvis man vil være med til at bringe disse livsnødvendige energier ind i menneskehedens bevidsthed.

Sind og hjerte skal være åbne og påkaldende ved fuldmåne, så at de indstrømmende energier kan strømme ind i vores væsen med deres transmuterende, transformerende og transfigurerende virkning.

Det optimale vil være, at man kan meditere på det præcise fuldmånetidspunkt og afsætte 15 til 20 minutter omkring tidspunktet.

Fuldmåneperioderne varer 5 dage. To dage før, selve fuldmånedøgnet, og to dage efter.

De første to dage er forberedelsesdage.

Den første dag er Den åndelige aspirations dag – taknemmelighedens dag. På denne dag løfter vi vores astrale/emotionelle legeme op ved at tænke på (og fylde os med) skønhed, tilbedelse, hengivenhed og beundring for det fantastiske arbejde gudesønnerne (Jesus Kristus, Buddha og mange flere) har gjort, og for det åndelige liv som leder os ind i uendeligheden.

Den anden dag er Dedikationens og beslutningens dag. På denne dag lades det mentale legeme med viljesenergi og rettes mod højere værdier. Man tager en beslutning om, at alle de indstrømmende energier vil blive brugt til at udføre Planen og til opløftelse af menneskehedens som sådan. Denne dag holder vi vores gral, vores bæger åbent. Det er en lotus, der åbner sig for uendelighedens stråler, så den kan blive fyldt med den nye tidsalders energier.

Disse to dage handler om forsagelse og ubundethed. De bruges til at samle energi, til at gøre vores udsyn mere klart og til at rette vores vertikale og horisontale relationer ind på modtagelsen af de energier, der kan fremme menneskehedens udvikling.

Selve fuldmånedagen

Den tredje dag er dagen med kontakt til højere energier. Den varer 12 timer, og den tætteste kontakt opnås på selve fuldmånetidspunktet. Man kontakter det højeste, man kan nå i sig selv, og med dette kontakter man Hierarkiet og det center, ’hvor Guds vilje er kendt’. Det er en enestående mulighed for at udvide sin bevidsthed. Man ’handler som om’ man kontakter sin Solengel, som også er ens mester og modtager indtryk fra denne.

Det er også dagen, hvor man beskytter sin gral. Den fyldes med den nye tidsalders dyrebare energier, og kommer igennem dem i kontakt med deres kilde, så man kan stå i disses lys, kærlighed og kraft. Denne skat skal beskyttes, for ikke en eneste dråbe må spildes på grund af negative følelser og tanker. De kan skabe store vanskeligheder i vores legemer og psykosomatiske sygdomme. Denne dag skal vi stræbe efter at være stille og skabe kontakt og beskytte denne.

Assimileringens og fordelingens dage

Den fjerde dag er Assimileringens dag. Energierne vi kontaktede strømmer langsomt ned i vores mentale legeme, i vores personlighed og erkendes. Det er tidspunktet for nye beslutninger, nye planer for, hvordan vi kan fortsætte arbejdet til gavn for menneskeheden, der hvor vi nu er.

Den femte dag er Fordelingens og udstrålingens dag. På denne dag trænger de gloende energier videre ned i vores legemer og transmuterer stoffet, transformerer formen og transfigurerer personligheden. Vi udstråler de højere energier til alle vores relationer, til vores omgivelser, vores nation og hele menneskeheden.