Vælg en side

Lys og mørke - Hvidt og sort

Skrevet af Anne Sommer

Lys og mørke – Hvidt og sort

Mørket

De største kontraster der findes er lys og mørke, hvidt og sort. Det gælder ikke bare fysisk eller bogstaveligt, men også i overført og åndelig betydning.

Mørke er et relativt begreb, og hvad der opleves som mørke afhænger af, hvor vi befinder os i udviklingen af vores bevidsthed. Derfor kan mørke for et menneske være lys, for et andet kun mørke. Et menneske vil opleve lys og farver, hvor et andet oplever det samme som mørke.

Vi oplever mørket, når energien fra omgivelserne er for svag eller kosmisk set langt under jeg’ets energi. Ligesom ved al anden sansning er det vores perspektiv, der gør sig gældende.

Hvis en lyskilde fysisk er langt fra os, vil dens lys være så svagt, at vi ikke kan se det, og den vil opleves som mørke. De galakser, der findes spredt i det gigantiske verdensrum, kan vi kun se gennem teleskoper, fordi de er uden for vores kosmiske sansehorisont, hvor vi kan opleve lyset detaljeret.

Fysisk mørke oplever vi som sort. Stoffet eller materien i mikrokosmos er, kosmisk set, så langt borte fra jeg’ets udsigtspunkt, at vi ikke kan opleve det detaljeret. Er materien sort, betyder det, at dens energi ligger uden for og under vores kosmiske sansehorisonts nærområde.

Lyset

I mange religioner er lyset noget af det første som nævnes, det gælder også i Bibelens skabelsesberetning. Lyset findes både som et åndeligt og et fysisk udtryk.

Når lyset strømmer fra Solen, en stjerne eller en lampe, kan vi se, at det består af lysstråler. Strålerne har en bølgestruktur, der består af elektriske og magnetiske felter, og derfor kaldes de også elektromagnetiske bølger. Set på en anden måde består lyset af små lyspartikler. Lyset har altså en dobbeltnatur, idet det består af både bølger og partikler (fotoner). Fotonen er den mindste del af lyset og har en evig livstid. Det betyder, at en lyspartikel eksisterer, indtil den absorberes af et andet materiale og omdannes til en anden energi, men den kan også opstå igen, f.eks ved afbrænding af organisk materiale.

Hvidt lys kan opleves på to principielt forskellige måder, som normalt hvidt og ekstremt hvidt. Normalt hvidt opleves, når alle spektrets farver er additivt blandet (som malerfarver), mens ekstremt hvidt opleves, når farvet lys har stor intensitet.

Lysets kræfter

Et af de største åndelige lys, der har været her på Jorden, er Jesus. Da han havde kosmisk bevidsthed eller gudsbevidsthed, var han selvfølgelig selv bevidst om dette og kunne derfor sige: ”Jeg er verdens lys, den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”. (Johs. 8:12). Når vi ser på verden i dag, så skinner dette lys ikke mere så klart, fordi det igennem tiderne er blevet misforstået, misfarvet og formørket af egoisme fra ufærdige menneskers forestillinger og tro. Der må derfor komme en fornyelse af dette lys.

Lysets kræfter er de største af alle energier, og de arbejder i det godes tjeneste. Lyset bliver efterhånden mere udbredt her på Jorden, og det vil skinne stadig mere i Jordens aura. Lysets kræfter er det samme som positive og kærlige tanker og handlinger, og som mennesker er vi ved, eller har vi gået igennem ”indvielsens mørke”.

Kærligheden

Det største lys er kærligheden. Vi kan kun opleve det virkelige lys gennem kærligheden. Men der findes to slags kærlighed: Forelskelsens kærlighed og næstekærligheden. Forelskelsens kærlighed er i grunden egoistisk, og når den ikke gengældes, forvandles den let til mentalt mørke. Den virkelige kærlighed, er næstekærligheden, og al vores livsoplevelse bliver påvirket og farvet af, hvor meget vi lever i harmoni med kærligheden. Efterhånden som vi bliver mere sande og ærlige, positive og kærlige og undgår at gøre ondt, vil vi få en lysere og lettere bevidsthed, og livets farver bliver klarere og mere strålende.

Farverne hvid og sort

Sprogligt er hvid opstået af begrebet ‘lys’: Leukos (græsk), candidatus, albus (latin), candra (sanskrit). Det kan forstås som en fuldkommen forening af alle lysspektrets farver. Hvidt er noget absolut. Den hvide farve symboliserer renhed, kyskhed og jomfruelighed, engle, lys og glæde, godhed, velsignelse og neutralitet og fred. Det er symbolet på det endnu upåvirkede, det endelige mål for lutrede mennesker, visdommens, nådens, troens og opstandelsens farve.

Sort står for magt og indadvendthed. Det er nattens og mørkets farve, hemmelighedsfuld og signalerer noget magisk og okkult. I vores kultur symboliserer det sorg og død. Sort er symbolet på det absolutte, urkaos, for tilintetgørelse og død.

Hvidt og sort er identisk med alle farverne set i et bestemt perspektiv, ingen sort eller hvid farve kan eksistere uden at være en kombination af alle de andre farver tilsammen. Den sorte og hvide farve udgør således i virkeligheden det samme. Når de for sanserne forekommer som to diametrale modsætninger, skyldes det vores perspektiv.

Vinterens farver er hvid og sort. Stjernetegnet Stenbukkens farve er grøn.