Vælg en side

 Det er åbenbart en udfordring for mange at tro på at kanalisering er mulig, altså at man via en evne / en tilgang til højere vibrerende tankeformer nedbringer budskaber. I Teosofien bygger man ”troen” på skrevne bøger, som er kanaliseret ned. Biblen er også i et vist omfang skrevet af personer, som har stillet sig til rådighed for noget ”højere” og derefter nedskrevet de budskaber de har fået.

 

Mange videnskabsfolk har været og er åbne over for intuition / ideer som modtagelige individer blandt dem kan modtage.

Det kræver en vilje til at være åben over for tro / vibrationer, hvis man skal kunne modtage noget som kan bevæge eller røre en, og det uanset om man er religiøst eller videnskabeligt anlagt.

Følgende er et forsøg på en videnskabelig tilgang og i et videnskabeligt sprog at beskrive hvad kanalisering er.

Videnskaben opdagede, at den verden vi som mennesker kunne se, (det synlige lys), kun udgjorde en mikroskopisk del af det ”guddommelige” spektrum, som er vist ovenfor. Ligesom videnskaben engang troede at det synlige lys var alt, så troede ”kirken” at Jesus var Gud, eller Guds højre hånd. Mere var der ikke. Men videnskaben blev mere bredspektret og teosofien åbnede op for et ”hierarki” som omfattede langt mere end Jesus, Buddha og andre personer som skulle ses som udtryk for alt.  

Det kan stadigvæk imponere mig, som ingeniør, at man trådløst kan omforme billede og lyd og sende energi, som via en antenne samler det op og omdanner det til et fjernsynsbillede med lys og lyd i en bølgefrekvens, som kan overbringe budskaber.

Når en person kanaliserer, kan det være at han/hun oplever en strømning af energi som er guddommelig/rigtig/sand..

Det svarer til kanalisering som jeg oplever det. At man via højere vibrerende frekvenser omdanner signaler/budskaber og udtrykker dem i billeder og lyd, som det menneskelige øje og øre kan opfange. Det gør det muligt at forstå hvad kanalisering er. Nogle kunstnere eller innovative mennesker er mere følsomme og kan fornemme vibrationer, som de fleste andre ikke kan fornemme og bruger ubevidst kanalisering.

Med nedenstående illustration har jeg forsøgt at anvende videnskabens symboler til at illustrere hvad kanalisering er, når den går fra noget højere vibrerende, lad os kalde det guddommeligt, uden en nærmere definition af hvad der menes med dette.

Ordet Elektricitet, magnetisme og lys er meget anvendt i Teosofien. Man skal dog ikke hænge fast i en direkte sammenligning med vores elektricitet, magnetisme og lys-oplevelser, men bruge disse ord så vi kan forstå de fænomener og egenskaber der sker under en kanalisering. Martinus kalder det for kosmiske glimt. I en mere acceptabel form for det almindelige menneske, tales der ofte om intuition. Et ord som flere mennesker kan acceptere. (Så snart vi finder på ord er mennesket ofte tilfreds, jeg levede selv i mange år med ordet instinkt, i betydningen noget lavere og mindre betydningsfuldt, indtil jeg begyndte at bore i hvilken omfattende natur-intelligens det indeholdt.)

I illustrationen kan man følge et en energi, vibration, bevægelse der strømmer ned igennem planerne til den menneskelige verden. Vi mennesker har ikke ord og forståelse for ret meget uden for vores normale fatteevne, som er begrænset til tid, rum/form. Så derfor skal den impuls/intuition som strømmer ned omformes til et signal/sprog og egenskab der kan begribes. Denne omformning vil altid skulle filtreres og transformeres til noget som vi kan begribe og opfatte: billeder, symboler og ord. Det output som kommer fra en kanalisering vil derfor, når input kommer fra et højere guddommeligt plan, være vanskeligt at begribe, med mindre det vedrører noget fysisk/konkret. For mennesket er fysisk og er bundet i bevidstheden til form og tidkontinuitet, selv om kvantemekanikker er med til at udvikle og udvide vores forståelse af universet eller universerne.

Når en person kanaliserer, er det muligt at han/hun oplever en strømning af energi som er guddommelig/rigtig/sand, men denne sandhedsoplevelse af guddommelig energi kan være vanskelig at omforme så andre kan forstå det. Det kræver at det der siges, skrives eller videregives til modtagerne er tilpasset deres evne til at forstå dette output, som er en grov vibration i forhold til den højere vibrerende guddommelige indstrømning.

Selv om alle komponenter er af høj kvalitet, så vil det output der fremkommer af det højere vibrerende input aldrig være det samme. Outputtet vil altid blive begrænset af modtagerens ‘apparat’ og formen.

Jeg vil påstå, at alle mennesker på et eller andet niveau er i stand til at kanalisere eller få intuitioner, ideer som ikke kommer fra deres egen logiske tankegang. Det kræver dog en erkendelse af en ydre/indre verden, af at Egoet eller mennesket ikke er alene i universet og en forståelse af at tanker, energi og liv ikke er forgængeligt men fortsætter efter døden.

Da jeg havde skrevet ovenstående, så prøvede jeg selv at få kontakt til højere vibrationer… her kom følgende tilbage:  ”Du har glemt en væsentlig komponent i ovenstående, at det er ikke modtageren som bestemmer hvad der skal sendes eller hvem der skal sende det.”